แบบบ้าน

“พีดีเฮ้าส์ เราสร้างบ้าน เพื่ออนาคต" เรามีแบบบ้านให้ท่านเลือก กว่า 200 แบบ ไว้บริการท่านที่มีรสนิยมทุกระดับเหมาะสมกับความต้องการ สมฐานะของทุกท่าน ซึ่งท่านสามารถตัดสินใจเลือกจอง และสั่งสร้างกับบริษัทได้ทันที ...

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์

Line
 • Earth Home Series

  แนวคิดและที่มาในการออกแบบบ้านที่อยู่กลุ่ม ธาตุโลก (Earth) เพื่อต้องการจะบ่งบอกถึงบุคลิกและการถ่ายทอดให้เห็นถึงพลังแห่งธรรมชาติ เยือกเย็น สงบนิ่ง โดยแบบบ้านจะเป็นในแนว Modern Topical Style หรือสไตล์บ้านทรงบาหลี บ้านบรรยากาศสวน หรือบ้านไทยประยุกต์ ดูมีเสน่ห์และทันสมัย

  เหมาะกับผู้เป็นเจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ชื่นชอบโลกสีเขียว ต้นไม้ รัก ความสงบและความร่มรื่นในธรรมชาติ

 • Fire Home Series

  แนวคิดและที่มาในการออกแบบบ้านกลุ่ม ธาตุไฟ (Fire) เพื่อต้องการจะบ่งบอกถึงบุคลิกและถ่ายทอดออกมาให้เห็นถึงพลังแห่งการสร้าง สรรค์ ร่าเริง สดใส และทันสมัย โดยแบบบ้านจะเป็นในแนว Modern Style หรือ Modern Classic Style มีดีไซน์ที่แตกต่างและเป็น เอกลักษณ์เฉพาะ

  เหมาะกับเจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองที่ประสบความสำเร็จในชีวิต นักบริหารที่มีแนวคิดสมัยใหม่ หรือคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ไฟแรง มีความ กระตือรือร้น รักความท้าทาย ชอบความแปลกใหม่และมีสีสัน มีความคิดริเริ่มและเชื่อมั่นตัวเองสูง

 • Water Home Series

  แนวคิดและที่มาในการออกแบบบ้านกลุ่ม ธาตุน้ำ (Water) เพื่อต้องการจะบ่งบอกถึงบุคลิกและถ่ายทอดออกมาให้เห็นถึงพลังแห่ง มิตรภาพ ความรัก ความผูกพัน และการโอบอ้อมอารี โดยแบบบ้านจะเป็นในแนว Classic Style และ Contemporary Style ดูหรู มีรสนิยม และ ร่วมสมัย

  เหมาะกับผู้เป็นเจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองที่ประสบความสำเร็จในชีวิต เป็นผู้มีความทันสมัย ชอบสังคม เป็นผู้มีน้ำใจต่อมิตรและบริวาร รักที่จะเป็นผู้ให้มากกว่าจะเป็นผู้รับ

 • Metal Home Series

  แนวคิดและที่มาในการออกแบบบ้านที่อยู่กลุ่ม ธาตุเหล็ก (Metal) เพื่อต้องการบ่งบอกถึง พลังแห่งการต่อสู้ เข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว โดยแบบบ้านจะเป็นในแนว Roman Style หรือ แบบบ้านสไตล์โรมันประยุกต์ ดูโดดเด่น ดุจอัครสถาน หรูหราอย่างมีระดับและมีเอกลักษณ์เฉพาะ

  เหมาะสมกับผู้เป็นเจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองที่ประสบความสำเร็จในชีวิต เป็นผู้มีบารมี มีพลังและมีอิทธิพลต่อความสำเร็จของงาน เป็นนักปกครองและมากด้วยบริวาร

 • Wood Home Series

  แนวคิดและที่มาในการออกแบบบ้านที่อยู่กลุ่ม ธาตุไม้ (Wood) เพื่อต้องการจะบ่งบอกถึงเอกลักษณ์และบุคลิกที่ถ่ายทอดออกมาให้เห็นถึงพลังแห่งปรัชญา การเรียนรู้ การแสวงหา โดยแบบบ้านจะเป็นแนว Thai Style หรือบ้านสไตล์ไทยประยุกต์ ดูสง่างามในเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นและคลาสสิกตลอดกาล

  เหมาะกับผู้เป็นเจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองที่ประสบความสำเร็จในชีวิต เป็นผู้ฉลาดและปราดเปรื่อง และใฝ่การเรียนรู้ตลอดเวลา ชื่นชอบความสงบ มีจิตใจดีงาม

“เรา...พีดี เฮ้าส์ เราสร้างบ้าน เพื่ออนาคต " มีแบบบ้านให้ท่านเลือกกว่า 200 แบบ ไว้บริการท่านที่มีรสนิยมทุกระดับเหมาะสมกับความต้องการสมฐานะของทุกท่าน ซึ่งท่านสามารถตัดสินใจเลือกจองและสั่งสร้างกับบริษัทได้ทันที หากว่าแบบบ้านของบริษัท ยังไม่ตรงตามความต้องการของท่านบางส่วน บริษัทยินดีให้คำแนะนำปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้กับท่านตามต้องการ (ส่วนที่เปลี่ยนแปลงเพิ่ม - ลด คิดราคาค่าก่อสร้างให้กับท่านตามความเป็นจริง) และหากท่านมีความประสงค์ ที่จะให้บริษัททำการออกแบบบ้านใหม่ โดยเฉพาะสำหรับท่านเรายินดีและพร้อมบริการออกแบบพิเศษ โดยทีมงานสถาปนิกผู้มีประสบการณ์จากบริษัทฯ ในเครือ กรณีที่ท่านมีแบบบ้านพร้อมจะปลูกสร้างอยู่แล้ว บริษัทยินดีประเมินราคาค่าก่อสร้างให้ก่อน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อ ท่านจะได้ทราบงบประมาณค่าปลูกสร้างก่อนตัดสินใจ”

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์
เราสร้างบ้านเพื่ออนาคต

ค้นหาแบบบ้าน
ค้นหาแบบบ้าน

แนวคิดและที่มาในการออกแบบบ้านที่อยู่กลุ่ม ธาตุโลก (Earth) เพื่อต้องการจะบ่งบอกถึงบุคลิกและการถ่ายทอดให้เห็นถึงพลังแห่งธรรมชาติ เยือกเย็น สงบนิ่ง โดยแบบบ้านจะเป็นในแนว Modern Topical Style หรือสไตล์บ้านทรงบาหลี บ้านบรรยากาศสวน หรือบ้านไทยประยุกต์ ดูมีเสน่ห์และทันสมัย

เหมาะกับผู้เป็นเจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ชื่นชอบโลกสีเขียว ต้นไม้ รัก ความสงบและความร่มรื่นในธรรมชาติ

EARTH HOME SERIES
Tropical Style