ME-427
 • Exclusive ll Seriesราคาเริ่มต้น11,860,000

METAL HOME SERIES
Elegant Style

Line
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน6 ห้อง
 • ห้องน้ำ6 ห้อง
 • ที่จอดรถ2 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย403 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน119 ตารางวา
 • กว้าง21.5 เมตร
 • ยาว22 เมตร
 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

 • Exclusive ll Seriesราคาเริ่มต้น11,860,000

 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

METAL HOME SERIES
Elegant Style


 • ME-427แบบบ้าน
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน6 ห้อง
 • ห้องน้ำ6 ห้อง
 • ที่จอดรถ2 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย403 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน119 ตารางวา
 • กว้าง21.5 เมตร
 • ยาว22 เมตร
Line

แบบบ้านอื่นๆ ที่คล้ายกัน

ค้นหา

แบบบ้าน

ค้นหาแบบบ้าน