F-225
 • Standard Seriesราคาเริ่มต้น4,230,000

 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น4,523,000

FIRE HOME SERIES
Modern Style

Line
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน4 ห้อง
 • ห้องน้ำ3 ห้อง
 • ที่จอดรถ- คัน
 • พื้นที่ใช้สอย221 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน56 ตารางวา
 • กว้าง12.50 เมตร
 • ยาว18.00 เมตร
 • หลังคา Insulated Roof
 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

 • Standard Seriesราคาเริ่มต้น4,230,000

 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น4,523,000

 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

FIRE HOME SERIES
Modern Style


 • F-225แบบบ้าน
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน4 ห้อง
 • ห้องน้ำ3 ห้อง
 • ที่จอดรถ- คัน
 • พื้นที่ใช้สอย221 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน56 ตารางวา
 • กว้าง12.50 เมตร
 • ยาว18.00 เมตร
! หลังคา Insulated Roof
Line

แบบบ้านอื่นๆ ที่คล้ายกัน

ค้นหา

แบบบ้าน

ค้นหาแบบบ้าน