F-227
 • Standard Seriesราคาเริ่มต้น4,511,000

 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น4,826,000

FIRE HOME SERIES
Modern Style

Line
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน3 ห้อง
 • ห้องน้ำ4 ห้อง
 • ที่จอดรถ2 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย233 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน70 ตารางวา
 • กว้าง13 เมตร
 • ยาว22 เมตร
 • หลังคา Insulated Roof
 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

 • Standard Seriesราคาเริ่มต้น4,511,000

 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น4,826,000

 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

FIRE HOME SERIES
Modern Style


 • F-227แบบบ้าน
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน3 ห้อง
 • ห้องน้ำ4 ห้อง
 • ที่จอดรถ2 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย233 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน70 ตารางวา
 • กว้าง13 เมตร
 • ยาว22 เมตร
! หลังคา Insulated Roof
Line

แบบบ้านอื่นๆ ที่คล้ายกัน

ค้นหา

แบบบ้าน

ค้นหาแบบบ้าน