• EA


  214

  ราคาเริ่มต้น

  3,1xx,xxx

  ชั้นบ้าน

  2

  ห้องนอน

  3

  ห้องน้ำ

  2

  ที่จอดรถ

  2

 • EA


  204

  ราคาเริ่มต้น

  8,0xx,xxx

  ชั้นบ้าน

  2

  ห้องนอน

  4

  ห้องน้ำ

  5

  ที่จอดรถ

  2

 • EA


  152

  ราคาเริ่มต้น

  8,6xx,xxx

  ชั้นบ้าน

  2

  ห้องนอน

  4

  ห้องน้ำ

  5

  ที่จอดรถ

  3

 • EA


  139

  ราคาเริ่มต้น

  7,2xx,xxx

  ชั้นบ้าน

  2

  ห้องนอน

  3

  ห้องน้ำ

  4

  ที่จอดรถ

  2

 • EA


  133

  ราคาเริ่มต้น

  5,4xx,xxx

  ชั้นบ้าน

  2

  ห้องนอน

  3

  ห้องน้ำ

  3

  ที่จอดรถ

  2

 • EA


  211

  ราคาเริ่มต้น

  1,8xx,xxx

  ชั้นบ้าน

  1

  ห้องนอน

  2

  ห้องน้ำ

  1

  ที่จอดรถ

  1

ค้นหา

แบบบ้าน

ค้นหาแบบบ้าน
แบบบ้านพีดีเฮ้าส์

เรามีแบบบ้านให้เลือก มากกว่า 200 แบบ ไว้บริการท่านที่มีรสนิยมทุกระดับ เหมาะสมกับความต้องการ สมฐานะของทุกท่าน ซึ่งท่านสามารถตัดสินใจเลือกจอง และสั่งสร้างกับบริษัทได้ทันที ...

Line
EARTH
HOME SERIES

TROPICAL STYLE
37 แบบบ้าน
แนวคิดและที่มาในการออกแบบบ้านที่อยู่กลุ่ม ธาตุโลก (Earth) เพื่อต้องการจะบ่งบอกถึงบุคลิกและการถ่ายทอดให้เห็นถึงพลังแห่งธรรมชาติ เยือกเย็น สงบนิ่ง

"พีดีเฮ้าส์เราสร้างบ้าน เพื่ออนาคต"

เรามีแบบบ้านให้เลือกมากกว่า 200 แบบ ไว้บริการรสนิยมทุกระดับ เหมาะสมกับความต้องการ สมฐานะของทุกท่าน

แบบบ้านยอดนิยม

แบบบ้านใหม่ล่าสุด

หน้าแรก / แบบบ้าน / Earth Home Series

แบบบ้าน พีดีเฮ้าส์


เรามีแบบบ้านให้ท่านเลือก กว่า 200 แบบ ไว้บริการท่านที่มีรสนิยมทุกระดับ เหมาะสมกับความต้องการ สมฐานะของทุกท่าน ซึ่งท่านสามารถตัดสินใจเลือกจอง และสั่งสร้างกับบริษัทได้ทันที ...

EARTH
HOME SERIES

TROPICAL STYLE
แนวคิดและที่มาในการออกแบบบ้านที่อยู่กลุ่ม ธาตุโลก (Earth) เพื่อต้องการจะบ่งบอกถึงบุคลิกและการถ่ายทอดให้เห็นถึงพลังแห่งธรรมชาติ เยือกเย็น สงบนิ่ง

"พีดีเฮ้าส์เราสร้างบ้าน เพื่ออนาคต"

เรามีแบบบ้านให้เลือกมากกว่า 200 แบบ ไว้บริการท่านที่มีรสนิยมทุกระดับ เหมาะสมกับความต้องการ สมฐานะของทุกท่าน


แบบบ้านยอดนิยม

แบบบ้านใหม่

แบบบ้านยอดนิยม

แบบบ้านใหม่ล่าสุด