• WA


  138

  ราคาเริ่มต้น

  3,9xx,xxx

  ชั้นบ้าน

  2

  ห้องนอน

  3

  ห้องน้ำ

  3

  ที่จอดรถ

  2

 • WA


  122

  ราคาเริ่มต้น

  2,4xx,xxx

  ชั้นบ้าน

  2

  ห้องนอน

  3

  ห้องน้ำ

  2

  ที่จอดรถ

  1

 • WA


  182

  ราคาเริ่มต้น

  3,7xx,xxx

  ชั้นบ้าน

  2

  ห้องนอน

  3

  ห้องน้ำ

  3

  ที่จอดรถ

  3

 • WA


  213

  ราคาเริ่มต้น

  7,9xx,xxx

  ชั้นบ้าน

  2

  ห้องนอน

  3

  ห้องน้ำ

  4

  ที่จอดรถ

  2

 • WA


  141

  ราคาเริ่มต้น

  4,8xx,xxx

  ชั้นบ้าน

  2

  ห้องนอน

  3

  ห้องน้ำ

  3

  ที่จอดรถ

  1

 • WA


  136

  ราคาเริ่มต้น

  3,6xx,xxx

  ชั้นบ้าน

  2

  ห้องนอน

  3

  ห้องน้ำ

  2

  ที่จอดรถ

  1

ค้นหา

แบบบ้าน

ค้นหาแบบบ้าน
แบบบ้านพีดีเฮ้าส์

เรามีแบบบ้านให้เลือก มากกว่า 200 แบบ ไว้บริการท่านที่มีรสนิยมทุกระดับ เหมาะสมกับความต้องการ สมฐานะของทุกท่าน ซึ่งท่านสามารถตัดสินใจเลือกจอง และสั่งสร้างกับบริษัทได้ทันที ...

Line
WATER
HOME SERIES

CONTEMPORARY STYLE
32 แบบบ้าน
แนวคิดและที่มาในการออกแบบบ้านกลุ่ม ธาตุน้ำ (Water) เพื่อต้องการจะบ่งบอกถึงบุคลิกและถ่ายทอดออกมาให้เห็นถึงพลังแห่งมิตรภาพ ความรัก ความผูกพัน และการโอบอ้อมอารี

"พีดีเฮ้าส์เราสร้างบ้าน เพื่ออนาคต"

เรามีแบบบ้านให้เลือกมากกว่า 200 แบบ ไว้บริการรสนิยมทุกระดับ เหมาะสมกับความต้องการ สมฐานะของทุกท่าน

แบบบ้านยอดนิยม

แบบบ้านใหม่ล่าสุด

หน้าแรก / แบบบ้าน / Water Home Series

แบบบ้าน พีดีเฮ้าส์


เรามีแบบบ้านให้ท่านเลือก กว่า 200 แบบ ไว้บริการท่านที่มีรสนิยมทุกระดับ เหมาะสมกับความต้องการ สมฐานะของทุกท่าน ซึ่งท่านสามารถตัดสินใจเลือกจอง และสั่งสร้างกับบริษัทได้ทันที ...

WATER
HOME SERIES

CONTEMPORARY STYLE
แนวคิดและที่มาในการออกแบบบ้านกลุ่ม ธาตุน้ำ (Water) เพื่อต้องการจะบ่งบอกถึงบุคลิกและถ่ายทอดออกมาให้เห็นถึงพลังแห่งมิตรภาพ ความรัก ความผูกพัน และการโอบอ้อมอารี

"พีดีเฮ้าส์เราสร้างบ้าน เพื่ออนาคต"

เรามีแบบบ้านให้เลือกมากกว่า 200 แบบ ไว้บริการท่านที่มีรสนิยมทุกระดับ เหมาะสมกับความต้องการ สมฐานะของทุกท่าน


แบบบ้านยอดนิยม

แบบบ้านใหม่

แบบบ้านยอดนิยม

แบบบ้านใหม่ล่าสุด