หน้าแรก / วัสดุสร้างบ้าน
วัสดุสร้างบ้าน
หน้าแรก / วัสดุสร้างบ้าน

วัสดุสร้างบ้าน


ด้วยแนวคิด... "สร้างบ้านอนุรักษ์พลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพที่ดีของผู้อยู่อาศัย" PD HOUSE เราคัดสรรอุปกรณ์ - วัสดุสร้างบ้านอย่างพิถีพิถัน เพราะนอกจากบ้านที่มีคุณภาพและอายุการใช้งานยาวนานแล้ว ยังช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่าย ปลอดภัยจากมลภาวะทางอากาศหรือฝุ่น PM 2.5 ช่วยลดความชื้นและปลอดเชื้อราภายในบ้าน รวมถึงยังมีส่วนช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม...

Line

ด้วยแนวคิด... "สร้างบ้านอนุรักษ์พลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพที่ดีของผู้อยู่อาศัย" PD HOUSE เราคัดสรรอุปกรณ์ - วัสดุสร้างบ้านอย่างพิถีพิถัน เพราะนอกจากบ้านที่มีคุณภาพและอายุการใช้งานยาวนานแล้ว ยังช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่าย ปลอดภัยจากมลภาวะทางอากาศหรือฝุ่น PM 2.5 ช่วยลดความชื้นและปลอดเชื้อราภายในบ้าน รวมถึงยังมีส่วนช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม...

Line
ระบบระบายอากาศภายในบ้าน PD Fresh Airflow 
ระบบระบายอากาศภายในบ้าน PD Fresh Airflow  อ่านทั้งหมด
สุขภัณฑ์ห้องน้ำผู้สูงวัย
สุขภัณฑ์ห้องน้ำผู้สูงวัย อ่านทั้งหมด
สุขภัณฑ์ห้องน้ำทั่วไป
สุขภัณฑ์ห้องน้ำทั่วไป อ่านทั้งหมด
หน้าต่างอลูมิเนียม TOSTEM
หน้าต่างอลูมิเนียม TOSTEM อ่านทั้งหมด
ประตูอลูมิเนียม TOSTEM / Engineered wood
ประตูอลูมิเนียม TOSTEM / Engineered wood อ่านทั้งหมด
ระดับพื้นภายในบ้าน-ระดับดิน
ระดับพื้นภายในบ้าน-ระดับดิน อ่านทั้งหมด
โครงสร้างคอนกรีต
โครงสร้างคอนกรีต อ่านทั้งหมด
โครงสร้างหลังคา/วัสดุมุงหลังคา
โครงสร้างหลังคา/วัสดุมุงหลังคา อ่านทั้งหมด
วัสดุก่อ-ฉาบผนัง / ตกแต่งผนัง
วัสดุก่อ-ฉาบผนัง / ตกแต่งผนัง อ่านทั้งหมด
กระเบื้องปูพื้น / พื้นไม้ลามิเนต KRONOTEX
กระเบื้องปูพื้น / พื้นไม้ลามิเนต KRONOTEX อ่านทั้งหมด
ฝ้าเพดาน/ฝ้าชายคา
ฝ้าเพดาน/ฝ้าชายคา อ่านทั้งหมด
สีทาบ้าน
สีทาบ้าน อ่านทั้งหมด
โครงสร้างบันได / ไม้บันได
โครงสร้างบันได / ไม้บันได อ่านทั้งหมด
ระบบไฟฟ้า-สายไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้า-สายไฟฟ้า อ่านทั้งหมด
ระบบประปา-ท่อประปา
ระบบประปา-ท่อประปา อ่านทั้งหมด
ระบบบำบัดน้ำเสีย-ท่อน้ำทิ้ง
ระบบบำบัดน้ำเสีย-ท่อน้ำทิ้ง อ่านทั้งหมด
มิเตอร์ไฟฟ้า-ประปาถาวร
มิเตอร์ไฟฟ้า-ประปาถาวร อ่านทั้งหมด
อุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง
อุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง อ่านทั้งหมด
อื่นๆ
อื่นๆ อ่านทั้งหมด

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับการเปลี่ยนแปลงบางรายการตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้มูลค่ารวมไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ตามรายการข้างต้น และไม่รวมรายการก่อสร้างอื่นๆ ดังต่อไปนี้
- งานรื้อถอนอาคารเดิมหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
- งานตกแต่งภายในและจัดสวน
- งานท่อระบายน้ำภายนอกขอบเขตที่ดิน
- งานมุ้งลวด, เหล็กดัดประตู-หน้าต่าง, รางน้ำฝน
- งานระบบปรับอากาศ