หน้าแรก / วัสดุสร้างบ้าน
วัสดุสร้างบ้าน
หน้าแรก / วัสดุสร้างบ้าน

วัสดุสร้างบ้าน


ด้วยแนวคิด... "สร้างบ้านอนุรักษ์พลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพที่ดีของผู้อยู่อาศัย" PD HOUSE เราคัดสรรอุปกรณ์ - วัสดุสร้างบ้านอย่างพิถีพิถัน เพราะนอกจากบ้านที่มีคุณภาพและอายุการใช้งานยาวนานแล้ว ยังช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่าย ปลอดภัยจากมลภาวะทางอากาศหรือฝุ่น PM 2.5 ช่วยลดความชื้นและปลอดเชื้อราภายในบ้าน รวมถึงยังมีส่วนช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม...

Line

ด้วยแนวคิด... "สร้างบ้านอนุรักษ์พลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพที่ดีของผู้อยู่อาศัย" PD HOUSE เราคัดสรรอุปกรณ์ - วัสดุสร้างบ้านอย่างพิถีพิถัน เพราะนอกจากบ้านที่มีคุณภาพและอายุการใช้งานยาวนานแล้ว ยังช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่าย ปลอดภัยจากมลภาวะทางอากาศหรือฝุ่น PM 2.5 ช่วยลดความชื้นและปลอดเชื้อราภายในบ้าน รวมถึงยังมีส่วนช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม...

Line
มาตรฐานวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อผู้สูงวัยและสุขภาพ
มาตรฐานวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อผู้สูงวัยและสุขภาพ อ่านทั้งหมด
มาตรฐานวัสดุ-อุปกรณ์ประหยัดการใช้พลังงานและฉนวนกันความร้อน
มาตรฐานวัสดุ-อุปกรณ์ประหยัดการใช้พลังงานและฉนวนกันความร้อน อ่านทั้งหมด
มาตรฐานวัสดุ-อุปกรณ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานวัสดุ-อุปกรณ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อ่านทั้งหมด
มาตรฐานวัสดุ-อุปกรณ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้าง
มาตรฐานวัสดุ-อุปกรณ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้าง อ่านทั้งหมด
มาตรฐานวัสดุและอุปกรณ์ทั่วไป
มาตรฐานวัสดุและอุปกรณ์ทั่วไป อ่านทั้งหมด
มาตรฐานการรับประกันและซ่อมบำรุง
มาตรฐานการรับประกันและซ่อมบำรุง อ่านทั้งหมด

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับการเปลี่ยนแปลงบางรายการตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้มูลค่ารวมไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ตามรายการข้างต้น และไม่รวมรายการก่อสร้างอื่นๆ ดังต่อไปนี้
- งานรื้อถอนอาคารเดิมหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
- งานตกแต่งภายในและจัดสวน
- งานท่อระบายน้ำภายนอกขอบเขตที่ดิน
- งานมุ้งลวด, เหล็กดัดประตู-หน้าต่าง, รางน้ำฝน
- งานระบบปรับอากาศ