หน้าแรก / วัสดุสร้างบ้าน
วัสดุสร้างบ้าน
หน้าแรก / วัสดุสร้างบ้าน

วัสดุสร้างบ้าน


เพราะเราใส่ใจในสิ่งแวดล้อม เราจึงเลือกสรรแต่สิ่งดีๆ เพื่อบ้านคุณ...เราจึงได้ให้ความสำคัญและเลือกสรรวัสดุก่อสร้างอย่างพิถีพิถัน เหมาะสมกับงบประมาณ ตรงตามความต้องการ และยังมีส่วนช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ...

Line

เพราะเราใส่ใจในสิ่งแวดล้อม เราจึงเลือกสรรแต่สิ่งดีๆ เพื่อบ้านคุณ...เราจึงได้ให้ความสำคัญและเลือกสรรวัสดุก่อสร้างอย่างพิถีพิถัน เหมาะสมกับงบประมาณ ตรงตามความต้องการ และยังมีส่วนช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ...

Line
โครงสร้างหลังคา / วัสดุมุงหลังคา
โครงสร้างหลังคา / วัสดุมุงหลังคา อ่านทั้งหมด
โครงสร้างคอนกรีต
โครงสร้างคอนกรีต อ่านทั้งหมด
โครงสร้างบันได / ไม้บันได
โครงสร้างบันได / ไม้บันได อ่านทั้งหมด
วัสดุก่อ-ฉาบผนัง / ตกแต่งผนัง
วัสดุก่อ-ฉาบผนัง / ตกแต่งผนัง อ่านทั้งหมด
ฝ้าเพดาน/ฝ้าชายคา
ฝ้าเพดาน/ฝ้าชายคา อ่านทั้งหมด
ประตูอลูมิเนียม PD ALU / Engineered wood
ประตูอลูมิเนียม PD ALU / Engineered wood อ่านทั้งหมด
หน้าต่างอลูมิเนียม PD ALU
หน้าต่างอลูมิเนียม PD ALU อ่านทั้งหมด
อุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง
อุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง อ่านทั้งหมด
กระเบื้องปูพื้น / พื้นไม้ลามิเนต Innovar
กระเบื้องปูพื้น / พื้นไม้ลามิเนต Innovar อ่านทั้งหมด
สุขภัณฑ์ห้องน้ำทั่วไป
สุขภัณฑ์ห้องน้ำทั่วไป อ่านทั้งหมด
ระบบไฟฟ้า / สายไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้า / สายไฟฟ้า อ่านทั้งหมด
ระบบประปา / ท่อประปา
ระบบประปา / ท่อประปา อ่านทั้งหมด
สีทาบ้าน
สีทาบ้าน อ่านทั้งหมด
ระบบบำบัดน้ำเสีย-ท่อน้ำทิ้ง
ระบบบำบัดน้ำเสีย-ท่อน้ำทิ้ง อ่านทั้งหมด
มิเตอร์ไฟฟ้า-ประปา
มิเตอร์ไฟฟ้า-ประปา อ่านทั้งหมด
ระดับพื้นภายในบ้าน-ระดับดิน
ระดับพื้นภายในบ้าน-ระดับดิน อ่านทั้งหมด
อื่นๆ
อื่นๆ อ่านทั้งหมด

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับการเปลี่ยนแปลงบางรายการตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้มูลค่ารวมไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ตามรายการข้างต้น และไม่รวมรายการก่อสร้างอื่นๆ ดังต่อไปนี้
- งานรื้อถอนอาคารเดิมหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
- งานตกแต่งภายในและจัดสวน
- งานท่อระบายน้ำภายนอกขอบเขตที่ดิน
- งานมุ้งลวด, เหล็กดัดประตู-หน้าต่าง, รางน้ำฝน
- งานระบบปรับอากาศ