คุณภาพวัสดุสร้างบ้าน

เพราะเราใส่ใจในสิ่งแวดล้อม เราจึงเลือกสรรแต่สิ่งดีๆ เพื่อบ้านคุณ...เราจึงได้ให้ความสำคัญและเลือกสรรวัสดุก่อสร้างอย่างพิถีพิถัน เหมาะสมกับงบประมาณ ตรงตามความต้องการ และยังมีส่วนช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ...

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์

Line
โครงสร้าง
โครงสร้าง อ่านทั้งหมด
ระดับพื้น
ระดับพื้น อ่านทั้งหมด
วัสดุปูพื้น
วัสดุปูพื้น อ่านทั้งหมด
ผนัง
ผนัง อ่านทั้งหมด
ฝ้าเพดาน
ฝ้าเพดาน อ่านทั้งหมด
โครงสร้างหลังคา / หลังคา
โครงสร้างหลังคา / หลังคา อ่านทั้งหมด
หน้าต่าง
หน้าต่าง อ่านทั้งหมด
ประตู
ประตู อ่านทั้งหมด
อุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง
อุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง อ่านทั้งหมด
สุขภัณฑ์
สุขภัณฑ์ อ่านทั้งหมด
บันไดภายใน
บันไดภายใน อ่านทั้งหมด
งานประปา
งานประปา อ่านทั้งหมด
สุขาภิบาล
สุขาภิบาล อ่านทั้งหมด
งานไฟฟ้า
งานไฟฟ้า อ่านทั้งหมด
มิเตอร์ไฟฟ้า-ประปา
มิเตอร์ไฟฟ้า-ประปา อ่านทั้งหมด
งานสี
งานสี อ่านทั้งหมด
งานอื่นๆ
งานอื่นๆ อ่านทั้งหมด


หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับการเปลี่ยนแปลงบางรายการตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้มูลค่ารวมไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ตามรายการข้างต้น และไม่รวมรายการก่อสร้างอื่นๆ ดังต่อไปนี้
- งานรื้อถอนอาคารเดิมหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
- งานตกแต่งภายในและจัดสวน
- งานท่อระบายน้ำภายนอกขอบเขตที่ดิน
- งานมุ้งลวด, เหล็กดัดประตู-หน้าต่าง, รางน้ำฝน
- งานระบบปรับอากาศ