ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเรา รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็น ประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจเรื่องบ้าน และลูกค้าของบริษัททุกๆ ท่าน

11 เม.ย.2563

ศูนย์รับสร้างบ้านร่วมบริจาคสิ่งของให้กับสภาลมหายใจ

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

Line
 

จากเหตุการณ์ไฟป่าครั้งใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ป่าบริเวณใกล้เคียงหลายร้อยไร่ ทำให้เกิดผลกระทบที่รุนแรง ทั้งปัญหาหมอกควันจากการเผาไหม้ ความเสียหายของป่าและสัตว์ป่าจำนวนมากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้

ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกำลังช่วยกันดับไฟป่าอย่างหนัก เพื่อต่อลมหายใจให้กับอีกหลายชีวิตที่อาศัยอยู่ในผืนป่าได้อยู่รอดปลอดภัย  ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจ ร่วมบริจาคสิ่งของใช้จำเป็น น้ำดื่ม อาหาร  เพื่อนำไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ต่อสู้กับไฟป่าในครั้งนี้