ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเรา รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็น ประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจเรื่องบ้าน และลูกค้าของบริษัททุกๆ ท่าน

24 เม.ย.2563

โปรโควิดต้องปิดปาก ซื้อ 1 ได้ถึง 5

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

Line


โปรโควิดต้องปิดปาก ซื้อ 1 ได้ถึง 5
 • รับประกันโควิด-19 คุ้มครองสูงสุด 1 ล้าน
 • ส่วนลดเงินสดสูงสุด 1,400,000 บาท 
 • วงเงินอัพเกรดวัสดุสูงสุด  400,000 บาท 
 • Voucher ค่าออกแบบตกแต่ง 200,000 บาท 
 • มาตรฐานวัสดุคุณภาพเปรียบเทียบรุ่นต่อรุ่น จัดให้เต็ม ๆ เหนือกว่าใคร
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
ราคาบ้าน 2 ล้านบาทขึ้นไป - 3 ล้านบาท
 • รับประกันโควิด-19 ทิพยประกันภัย แผน4 คุ้มครองค่ารักษาสูงสุด 1,000,000 บาท 
 • ส่วนลดเงินสด 100,000 - 200,000 บาท 
 • วงเงินอัพเกรดวัสดุ 100,000 บาท 
 • มาตรฐานวัสดุคุณภาพเปรียบเทียบรุ่นต่อรุ่น จัดให้เต็ม ๆ เหนือกว่าใคร

หมายเหตุ
- ราคาบ้าน 2 ล้านบาทขึ้นไป - 2.5 ล้านบาท ส่วนลดเงินสด  100,000 บาท
- ราคาบ้าน 2.5 ล้านบาทขึ้นไป - 3 ล้านบาท ส่วนลดเงินสด  200,000 บาท
 

 
ราคาบ้าน 3 ล้านบาทขึ้นไป – 5 ล้านบาท 
 • รับประกันโควิด-19 ทิพยประกันภัยแผน4 คุ้มครองค่ารักษาสูงสุด 1,000,000 บาท 
 • ส่วนลดเงินสด 200,000 - 400,000 บาท 
 • วงเงินอัพเกรดวัสดุ 100,000 บาท 
 • Voucher ค่าออกแบบตกแต่ง  50,000 บาท
 • มาตรฐานวัสดุคุณภาพเทียบรุ่นต่อรุ่น จัดให้เต็ม ๆ เหนือกว่าใคร

หมายเหตุ
- ราคาบ้าน 3 ล้านบาทขึ้นไป - 4 ล้านบาท ส่วนลดเงินสด 200,000 - 300,000 บาท
- ราคาบ้าน 4 ล้านบาทขึ้นไป - 5 ล้านบาท ส่วนลดเงินสด  300,000 - 400,000 บาท
 
ราคาบ้าน 5 ล้านบาทขึ้นไป – 8 ล้านบาท 
 • รับประกันโควิด-19 ทิพยประกันภัยแผน4 คุ้มครองค่ารักษาสูงสุด 1,000,000 บาท 
 • ส่วนลดเงินสด 400,000 - 600,000 บาท 
 • วงเงินอัพเกรดวัสดุ 100,000 - 200,000 บาท 
 • Voucher ค่าออกแบบตกแต่ง  100,000 บาท 
 • มาตรฐานวัสดุคุณภาพเทียบรุ่นต่อรุ่น จัดให้เต็ม ๆ เหนือกว่าใคร

หมายเหตุ
- ราคาบ้าน 5 ล้านบาทขึ้นไป - 6.5 ล้านบาท ส่วนลดเงินสด 400,000 - 500,000 บาท และวงเงินอัพเกรดวัสดุ 100,000 บาท 
- ราคาบ้าน 6.5 ล้านบาทขึ้นไป - 8 ล้านบาท ส่วนลดเงินสด 500,000 - 600,000 บาท  และวงเงินอัพเกรดวัสดุ 200,000 บาท 
 
 
ราคาบ้าน 8 ล้านบาทขึ้นไป - 12  ล้านบาท  
 • รับประกันโควิด-19 คุ้มครอง ทิพยประกันภัยแผน4 คุ้มครองค่ารักษาสูงสุด 1,000,000 บาท 
 • ส่วนลดเงินสด 600,000 - 900,000 บาท 
 • วงเงินอัพเกรดวัสดุ 200,000 - 300,000 บาท 
 • Voucher ค่าออกแบบตกแต่ง  100,000 - 200,000 บาท 
 • มาตรฐานวัสดุคุณภาพเทียบรุ่นต่อรุ่น จัดให้เต็ม ๆ เหนือกว่าใคร

หมายเหตุ
- ราคาบ้าน 8 ล้านบาทขึ้นไป - 10 ล้านบาท ส่วนลดเงินสด 600,000 - 700,000 บาท,
วงเงินอัพเกรดวัสดุ 200,000 บาท และ voucher ค่าออกแบบตกแต่ง  100,000 บาท 
 
- ราคาบ้าน 10 ล้านบาทขึ้นไป - 12 ล้านบาท ส่วนลดเงินสด 800,000 - 900,000 บาท,
วงเงินอัพเกรดวัสดุ 300,000 บาท และ voucher ค่าออกแบบตกแต่ง  200,000 บาท 
 
 
ราคาบ้าน 12 ล้านบาทขึ้นไป 
 • รับประกันโควิด-19 คุ้มครอง ทิพยประกันภัยแผน4 คุ้มครองค่ารักษาสูงสุด 1,000,000 บาท 
 • ส่วนลดเงินสด 900,000-1,200,000 บาท 
 • วงเงินอัพเกรดวัสดุ 300,000 - 400,000 บาท 
 • Voucher ค่าออกแบบตกแต่ง  200,000 บาท 
 • มาตรฐานวัสดุคุณภาพเทียบรุ่นต่อรุ่น จัดให้เต็ม ๆ เหนือกว่าใคร

หมายเหตุ
- ราคาบ้าน 12 ล้านบาทขึ้นไป -14  ล้านบาท ส่วนลดเงินสด 900,000 บาท, วงเงินอัพเกรดวัสดุ 300,000 บาท  
- ราคาบ้าน 14 ล้านบาทขึ้นไป - 15 ล้านบาท ส่วนลดเงินสด 1,000,000 บาท, วงเงินอัพเกรดวัสดุ 350,000 บาท  
- ราคาบ้าน 14 ล้านบาทขึ้นไป ส่วนลดเงินสด 1,200,000 บาท, วงเงินอัพเกรดวัสดุ 400,000 บาท  
 
 
ระยะเวลาโปรโมชั่น: ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2563 
เซ็นสัญญาภายใน:  30 มิถุนายน 2563
สถานที่: ที่ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ทุกสาขาทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์ทุกช่องทาง 

 
เงื่อนไข : โปรโมชั่น 2/2563
 
- ส่วนลด-ของแถม เฉพาะลูกค้าที่ปลูกสร้างบ้านในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม) เท่านั้น (กรณีลูกค้าที่ปลูกสร้างบ้านในพื้นที่ต่างจังหวัด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบโปรโมชั่นตามที่กำหนดไว้)
- โปรโมชั่นนี้ สำหรับลูกค้าที่จองปลูกสร้างบ้านตามแบบบ้านมาตรฐานกับ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น (จองปลูกสร้างบ้านภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และเซ็นสัญญาภายใน30 มิถุนายน 2563 เท่านั้น)
- Voucher ค่าออกแบบตกแต่ง ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลดหรือของแถมอื่นได้
- โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ 
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด