ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ
 • ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Line
16 ก.ค.2563

MIDYEAR SALE โปรเด็ด 4 ต่อ

Line

ชื่อแคมเปญ : MIDYEAR SALE  โปรเด็ด 4 ต่อ
ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ จัดแคมเปญสุดพิเศษกลางปี   “MIDYEAR SALE  โปรเด็ด 4 ต่อ”  มอบโปรโมชั่นที่ดีที่สุด 4 ต่อ สำหรับลูกค้าที่จองสร้างบ้านในช่วงเวลาที่กำหนด ดังต่อไปนี้
 • ส่วนลด เงินจองสูงสุด 70%
 • ส่วนลด เงินเซ็นสัญญา มูลค่าสูงสุด 1,000,000 บาท
 • วงเงินอัพเกรดวัสดุ-เพิ่มเติม มูลค่าสูงสุด 800,000 บาท
 • Voucher ส่วนลด 50% (ค่าออกแบบตกแต่งภายใน โดย บจก.เฌอวาด อาคิเทค)

รายละเอียด ดังนี้
ราคาบ้าน 2 ล้านบาทขึ้นไป - 3 ล้านบาท 
    
 • ส่วนลด เงินจอง 50% (เงินจอง 50,000 บาท หรือสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท)
 • ส่วนลด เงินเซ็นสัญญา มูลค่า 100,000 บาท
 • วงเงินอัพเกรดวัสดุ-เพิ่มเติม มูลค่า 120,000 บาท

ราคาบ้าน 3 ล้านบาทขึ้นไป – 5 ล้านบาท
 • ส่วนลดเงินจอง 50% (เงินจอง 50,000 บาท หรือสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท)
 • ส่วนลด เงินเซ็นสัญญา มูลค่า 100,000 - 250,000 บาท
 • วงเงินอัพเกรดวัสดุ-เพิ่มเติม มูลค่า 120,000 - 150,000 บาท
 • Voucher ส่วนลด 50% (ค่าออกแบบตกแต่งภายใน โดย บจก.เฌอวาด อาคิเทค) มูลค่าสูงสุด  80,000 บาท    

หมายเหตุ
 • ราคาบ้าน 3 ล้านบาทขึ้นไป - 4 ล้านบาท
          - ส่วนลดเงินเซ็นสัญญา มูลค่า 100,000 - 150,000 บาท
          - วงเงินอัพเกรดวัสดุ มูลค่า 120,000 บาท
          - Voucher ส่วนลด 50% ค่าออกแบบตกแต่งภายในมูลค่า 50,000 บาท
 • ราคาบ้าน 4 ล้านบาทขึ้นไป - 5 ล้านบาท
          - ส่วนลดเงินเซ็นสัญญา  มูลค่า 200,000 - 250,000 บาท      
          - วงเงินอัพเกรดวัสดุ มูลค่า 150,000 บาท
          - Voucher ส่วนลด 50% ค่าออกแบบตกแต่งภายในมูลค่า 80,000 บาท  
 


ราคาบ้าน 5 ล้านบาทขึ้นไป – 8 ล้านบาท
 • ส่วนลด เงินจอง 70% (เงินจอง 100,000 บาท)
 • ส่วนลด เงินเซ็นสัญญา มูลค่า 280,000 - 350,000 บาท
 • วงเงินอัพเกรดวัสดุ-เพิ่มเติม มูลค่า 180,000 - 300,000 บาท
 • Voucher ส่วนลด 50% (ค่าออกแบบตกแต่งภายใน โดย บจก.เฌอวาด อาคิเทค)  มูลค่าสูงสุด  120,000 บาท
หมายเหตุ
 • ราคาบ้าน 5 ล้านบาทขึ้นไป - 6.5 ล้านบาท
          - ส่วนลดเงินเซ็นสัญญา มูลค่า 280,000 - 300,000 บาท
          - วงเงินอัพเกรดวัสดุ 180,000 - 250,000 บาท
          - Voucher ส่วนลด 50% ค่าออกแบบตกแต่งภายใน มูลค่า 100,000 บาท
 • ราคาบ้าน 6.5 ล้านบาทขึ้นไป - 8 ล้านบาท
          - ส่วนลดเงินเซ็นสัญญา มูลค่า 320,000 - 350,000 บาท
          - วงเงินอัพเกรดวัสดุ 280,000 - 300,000 บาท
          - Voucher ส่วนลด 50% ค่าออกแบบตกแต่งภายใน มูลค่า 120,000 บาท
 

ราคาบ้าน 8 ล้านบาทขึ้นไป - 12 ล้านบาท  
 • ส่วนลด เงินจอง 70% (เงินจอง 100,000 บาท หรือสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท)
 • ส่วนลด เงินเซ็นสัญญา มูลค่า 380,000 - 550,000 บาท
 • วงเงินอัพเกรดวัสดุ-เพิ่มเติม มูลค่า 320,000 - 500,000 บาท
 • Voucher ส่วนลด 50% (ค่าออกแบบตกแต่งภายใน โดย บจก.เฌอวาด อาคิเทค)  มูลค่าสูงสุด  180,000 บาท    

หมายเหตุ
 • ราคาบ้าน 8 ล้านบาทขึ้นไป - 10 ล้านบาท
          - ส่วนลดเงินเซ็นสัญญา มูลค่า 380,000 - 450,000 บาท
          - วงเงินอัพเกรดวัสดุ มูลค่า 320,000 - 400,000 บาท
          - Voucher ส่วนลด 50% ค่าออกแบบตกแต่งภายใน มูลค่า 150,000 บาท
 • ราคาบ้าน 10 ล้านบาทขึ้นไป - 12 ล้านบาท
          - ส่วนลดเงินเซ็นสัญญา มูลค่า 480,000 - 550,000 บาท
          - วงเงินอัพเกรดวัสดุ มูลค่า 420,000 - 500,000 บาท
          - Voucher ส่วนลด 50% ค่าออกแบบตกแต่งภายใน มูลค่า 180,000 บาท
 


ราคาบ้าน 12 ล้านบาทขึ้นไป     
 • ส่วนลดเงินจอง 70% (เงินจอง 100,000 บาท หรือสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท)
 • ส่วนลด เงินเซ็นสัญญา มูลค่า 580,000 - 1,000,000 บาท
 • วงเงินอัพเกรดวัสดุ-เพิ่มเติม มูลค่า 520,000 - 800,000 บาท
 • Voucher ส่วนลด 50% (ค่าออกแบบตกแต่งภายใน โดย บจก.เฌอวาด อาคิเทค) มูลค่าสูงสุด 200,000 บาท    
หมายเหตุ
 • ราคาบ้าน 12 ล้านบาทขึ้นไป -14 ล้านบาท
          - ส่วนลดเงินเซ็นสัญญา มูลค่า 580,000-700,000  บาท
          - วงเงินอัพเกรดวัสดุ มูลค่า 520,000-600,000 บาท
          - Voucher ส่วนลดค่าออกแบบตกแต่งภายใน มูลค่า 180,000 บาท  
 • ราคาบ้าน 14 ล้านบาทขึ้นไป - 16 ล้านบาท
          - ส่วนลดเงินเซ็นสัญญา มูลค่า 720,000-800,000 บาท
          - วงเงินอัพเกรดวัสดุ มูลค่า 620,000-700,000 บาท
          - Voucher ส่วนลดค่าออกแบบตกแต่งภายใน มูลค่า 200,000 บาท
 • ราคาบ้าน 16 ล้านบาทขึ้นไป
          - ส่วนลดเงินเซ็นสัญญา มูลค่า 820,000 - 1,000,000 บาท
          - วงเงินอัพเกรดวัสดุ มูลค่า 750,000 - 800,000 บาท
          - Voucher  ส่วนลดค่าออกแบบตกแต่งภายใน มูลค่า 200,000 บาท
 
ระยะเวลาโปรโมชั่น: ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม - 17 สิงหาคม 2563
เซ็นสัญญาภายใน:  30 กันยายน 2563
สถานที่: ที่ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ทุกสาขาทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์ทุกช่องทาง


เงื่อนไข : โปรโมชั่น 3/2563
 • เฉพาะลูกค้าที่ปลูกสร้างบ้านในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม) เท่านั้น (กรณีลูกค้าที่ปลูกสร้างบ้านในพื้นที่ต่างจังหวัด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบโปรโมชั่นตามที่กำหนดไว้)
 • สำหรับลูกค้าที่จองปลูกสร้างบ้านตามแบบบ้านมาตรฐานกับ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น (จองปลูกสร้างบ้านภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 และเซ็นสัญญาภายใน 31 สิงหาคม 2563 เท่านั้น)
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด