ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ
 • ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Line
09 มี.ค.2564

มีนา มีโปร มีบ้าน

Line“มีนา มีโปร มีบ้าน” เราจัดโปรเดียวครบ จบ คุ้ม ของศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ที่คุณไม่ต้องเดินทางมาที่สถานที่จัดงาน แต่เราจะไปหาคุณถึงที่ ที่ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่ต้องเดินทาง ยกทัพแบบบ้านใหม่ และแบบบ้านขายดีมาให้คุณเลือกกว่า 200 แบบ
 • จองเท่าไหร่ลด X2
 • ส่วนลดสร้างบ้านสูงสุดกว่า 1,400,000 บาท
 • ฟรี Voucher ค่าออกแบบตกแต่งภายในสูงสุด 200,000 บาท  
 • ฟรี iPhone 12 Pro Max 128 GB
และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีภายในบ้านของคุณและครอบครัว บ้านทุกหลังของพีดีเฮ้าส์จะติดตั้ง PD Fresh Airflow ระบบสร้างอากาศบริสุทธิ์และป้องกันฝุ่น PM 2.5 เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพที่เราคัดสรรมาเพื่อลูกค้าของศูนย์รับสร้างบ้านเท่านั้น
 

ราคาบ้าน 2 ล้านบาทขึ้นไป - 3 ล้านบาท     
 • จองเท่าไหร่ลด X2 (เงินจองมูลค่า 30,000 บาท)
 • ส่วนลดสร้างบ้านมูลค่า 150,000 บาท
 • ฟรี iPhone 12 Pro Max 128 GB มูลค่า 39,900 บาท
ราคาบ้าน 3 ล้านบาทขึ้นไป – 5 ล้านบาท
 • จองเท่าไหร่ลด X2 (เงินจองมูลค่า 50,000 บาท)
 • ส่วนลดสร้างบ้านสูงสุด 250,000 บาท
 • ฟรี Voucher ค่าออกแบบตกแต่งภายในสูงสุด 50,000 บาท  
 • ฟรี iPhone 12 Pro Max 128 GB มูลค่า 39,900 บาท
หมายเหตุ
○      ราคาบ้าน 3 ล้านบาทขึ้นไป - 4 ล้านบาท
 • ส่วนลดสร้างบ้านสูงสุด 180,000 - 200,000 บาท
○      ราคาบ้าน 4 ล้านบาทขึ้นไป - 5 ล้านบาท
 • ส่วนลดสร้างบ้านสูงสุด 220,000 - 250,000 บาท
 • Voucher ค่าออกแบบตกแต่งภายในสูงสุด 50,000 บาท
ราคาบ้าน 5 ล้านบาทขึ้นไป – 8 ล้านบาท
 • จองเท่าไหร่ลด X2 (เงินจองมูลค่า 100,000 บาท)
 • ส่วนลดสร้างบ้านสูงสุด 500,000 บาท
 • ฟรี Voucher ค่าออกแบบตกแต่งภายในสูงสุด 100,000 บาท  
 • ฟรี iPhone 12 Pro Max 128 GB มูลค่า 39,900 บาท
หมายเหตุ
○      ราคาบ้าน 5 ล้านบาทขึ้นไป - 6.5 ล้านบาท
 • ส่วนลดสร้างบ้าน มูลค่า 250,000 - 300,000 บาท  
 • Voucher ค่าออกแบบตกแต่งภายใน มูลค่า 100,000 บาท
○      ราคาบ้าน 6.5 ล้านบาทขึ้นไป - 8 ล้านบาท
 • ส่วนลดสร้างบ้าน มูลค่า 320,000 - 400,000 บาท  
 • Voucher ค่าออกแบบตกแต่งภายใน มูลค่า 100,000 บาท
 
ราคาบ้าน 8 ล้านบาทขึ้นไป - 12 ล้านบาท
 • จองเท่าไหร่ลด X2 (เงินจองมูลค่า 100,000 บาท)
 • ส่วนลดสร้างบ้านสูงสุด 900,000 บาท
 • ฟรี Voucher ค่าออกแบบตกแต่งภายในสูงสุด 150,000 บาท  
 • ฟรี iPhone 12 Pro Max 128 GB มูลค่า 39,900 บาท 
หมายเหตุ
○      ราคาบ้าน 8 ล้านบาทขึ้นไป - 10 ล้านบาท
 • ส่วนลดสร้างบ้าน มูลค่า 450,000 - 650,000 บาท  
 • Voucher ค่าออกแบบตกแต่งภายใน มูลค่า 150,000 บาท
○      ราคาบ้าน 10 ล้านบาทขึ้นไป - 12 ล้านบาท
 • ส่วนลดสร้างบ้าน มูลค่า 650,000 - 850,000 บาท  
 • Voucher ค่าออกแบบตกแต่งภายใน มูลค่า 150,000 บาท

ราคาบ้าน 12 ล้านบาทขึ้นไป 
        
 • จองเท่าไหร่ลด X2 (เงินจองมูลค่า 100,000 บาท)
 • ส่วนลดสร้างบ้านสูงสุด 1,400,000 บาท
 • ฟรี Voucher ค่าออกแบบตกแต่งภายในสูงสุด 200,000 บาท  
 • ฟรี iPhone 12 Pro Max 128 GB มูลค่า 39,900 บาท
หมายเหตุ
○      ราคาบ้าน 12 ล้านบาทขึ้นไป - 14 ล้านบาท
 • ส่วนลดสร้างบ้าน มูลค่า 850,000 - 1,050,000 บาท  
 • Voucher ค่าออกแบบตกแต่งภายใน มูลค่า 200,000 บาท
○      ราคาบ้าน 14 ล้านบาทขึ้นไป - 16 ล้านบาท
 • ส่วนลดสร้างบ้าน มูลค่า 1,100,000 - 1,350,000 บาท  
 • Voucher ค่าออกแบบตกแต่งภายใน มูลค่า 200,000 บาท
○      ราคาบ้าน 16 ล้านบาทขึ้นไป
 • ส่วนลดสร้างบ้าน มูลค่า 1,400,000
 • Voucher ค่าออกแบบตกแต่งภายใน มูลค่า 200,000 บาท
ระยะเวลาโปรโมชั่น: ตั้งแต่วันที่ 9-28 มีนาคม  2564
เซ็นสัญญาภายใน:  30 เมษายน 2564
สถานที่: ที่ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ทุกสาขาทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์ทุกช่องทาง
เงื่อนไข : โปรโมชั่นครั้งที่ 2/2564
- เฉพาะลูกค้าที่ปลูกสร้างบ้านในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น กรณีลูกค้าที่ปลูกสร้างบ้านในพื้นที่ต่างจังหวัด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบโปรโมชั่นตามที่กำหนดไว้
- สำหรับลูกค้าที่จองปลูกสร้างบ้านตามแบบบ้านมาตรฐานกับ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น (จองปลูกสร้างบ้านภายในวันที่ 28 มีนาคม 2564 และเซ็นสัญญา ภายใน 30  เมษายน 2564 เท่านั้น)
- จองเท่าไหร่ลด X2  ใช้เป็นส่วนลดในมูลค่าเงินเซ็นสัญญาในวันที่ทำสัญญาปลูกสร้างบ้านตามมูลค่าที่กำหนด
- Voucher ค่าออกแบบตกแต่งภายใน สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนลดได้ตามมูลค่าที่บริษัทกำหนด
- iPhone 12 Pro Max 128 GB มอบเมื่อลูกค้าเซ็นสัญญาค่าก่อสร้างและชำระค่างวดเซ็นสัญญา
- PD Fresh Airflow มูลค่าตามที่ระบุในแต่ละแบบบ้านมาตรฐาน
- เงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลงตามที่บริษัทฯ กำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า