ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ
 • ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Line
13 ธ.ค.2564

Big Dream Big Deal ดีลใหญ่ส่งท้ายปี

Line

 
       ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ จัดโปรเซอร์ไพรส์ปลายปี ด้วยโปรโมชันยิ่งใหญ่ที่พร้อมสานฝันของทุกคนที่อยากมีบ้าน กับแคมเปญ “Big Dream Big Deal ดีลใหญ่ส่งท้ายปี” พร้อมยืนยันความเป็นเบอร์หนึ่ง ด้านวัสดุก่อสร้างคุณภาพ ที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พื้นที่ในบ้านเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยและอบอุ่นของคุณและครอบครัว พร้อมมอบส่วนลดราคาพิเศษดังต่อไปนี้
รายละเอียดดังต่อไปนี้
 • เครื่องย่อยเศษอาหารเปลี่ยนขยะเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ย มูลค่า 55,000 บาท
 • อัพเกรด PD Fresh Airflow ติดตั้งทั้งหลัง มูลค่าสูงสุด 160,000 บาท
 • ส่วนลดเงินเซ็นสัญญา สูงสุด 700,000 บาท
 • วงเงินอัพเกรดวัสดุ สูงสุด 700,000 บาท
 • Voucher ค่าออกแบบตกแต่งภายในสูงสุด 150,000 บาท
ราคาบ้าน 2 ล้านบาทขึ้นไป - 3 ล้านบาท
 • เครื่องย่อยเศษอาหารเปลี่ยนขยะเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ย มูลค่า 55,000 บาท
 • ส่วนลดเงินเซ็นสัญญา สูงสุด 70,000 บาท
 • วงเงินอัพเกรดวัสดุ สูงสุด 50,000 บาท
ราคาบ้าน 3 ล้านบาทขึ้นไป – 5 ล้านบาท
 • เครื่องย่อยเศษอาหารเปลี่ยนขยะเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ย มูลค่า 55,000 บาท
 • อัพเกรด PD Fresh Airflow ติดตั้งทั้งหลัง มูลค่า 40,000 บาท
 • ส่วนลดเงินเซ็นสัญญา สูงสุด 170,000 บาท
 • วงเงินอัพเกรดวัสดุ สูงสุด 140,000 บาท
หมายเหตุ
○      ราคาบ้าน 3 ล้านบาทขึ้นไป - 4 ล้านบาท
 • เครื่องย่อยเศษอาหารเปลี่ยนขยะเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ย มูลค่า 55,000 บาท
 • อัพเกรด PD Fresh Airflow ติดตั้งทั้งหลัง มูลค่า 40,000 บาท
 • ส่วนลดเงินเซ็นสัญญา มูลค่าสูงสุด 90,000 - 130,000 บาท
 • วงเงินอัพเกรดวัสดุ มูลค่า 70,000 - 90,000 บาท  
○      ราคาบ้าน 4 ล้านบาทขึ้นไป - 5 ล้านบาท
 • เครื่องย่อยเศษอาหารเปลี่ยนขยะเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ย มูลค่า 55,000 บาท
 • อัพเกรด PD Fresh Airflow ติดตั้งทั้งหลัง มูลค่า 40,000 บาท
 • ส่วนลดเงินเซ็นสัญญา มูลค่าสูงสุด 140,000 - 170,000 บาท
 • วงเงินอัพเกรดวัสดุ มูลค่า 100,000 - 140,000 บาท  

ราคาบ้าน 5 ล้านบาทขึ้นไป – 8 ล้านบาท
 • เครื่องย่อยเศษอาหารเปลี่ยนขยะเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ย มูลค่า 55,000 บาท
 • อัพเกรด PD Fresh Airflow ติดตั้งทั้งหลัง มูลค่าสูงสุด 50,000 บาท
 • ส่วนลดเงินเซ็นสัญญา สูงสุด 270,000 บาท
 • วงเงินอัพเกรดวัสดุ สูงสุด 230,000 บาท
 • Voucher ค่าออกแบบตกแต่งภายในสูงสุด 50,000 บาท
หมายเหตุ
○ ราคาบ้าน 5 ล้านบาทขึ้นไป - 6.5 ล้านบาท
 • เครื่องย่อยเศษอาหารเปลี่ยนขยะเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ย มูลค่า 55,000 บาท
 • อัพเกรด PD Fresh Airflow ติดตั้งทั้งหลัง มูลค่าสูงสุด 50,000 บาท
 • ส่วนลดเงินเซ็นสัญญา มูลค่าสูงสุด 190,000 - 220,000 บาท
 • วงเงินอัพเกรดวัสดุ มูลค่า 150,000 - 190,000 บาท  
 • Voucher ค่าออกแบบตกแต่งภายในสูงสุด 50,000 บาท
○      ราคาบ้าน 6.5 ล้านบาทขึ้นไป - 8 ล้านบาท
 • เครื่องย่อยเศษอาหารเปลี่ยนขยะเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ย มูลค่า 55,000 บาท
 • อัพเกรด PD Fresh Airflow ติดตั้งทั้งหลัง มูลค่าสูงสุด 50,000 บาท
 • ส่วนลดเงินเซ็นสัญญา มูลค่าสูงสุด 230,000 - 270,000 บาท
 • วงเงินอัพเกรดวัสดุ มูลค่า 200,000 - 230,000 บาท  
 • Voucher ค่าออกแบบตกแต่งภายในสูงสุด 50,000 บาท
ราคาบ้าน 8 ล้านบาทขึ้นไป - 12 ล้านบาท
 • เครื่องย่อยเศษอาหารเปลี่ยนขยะเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ย มูลค่า 55,000 บาท
 • อัพเกรด PD Fresh Airflow ติดตั้งทั้งหลัง มูลค่าสูงสุด 100,000 บาท
 • ส่วนลดเงินเซ็นสัญญา สูงสุด 450,000 บาท
 • วงเงินอัพเกรดวัสดุ สูงสุด 400,000 บาท
 • Voucher ค่าออกแบบตกแต่งภายในสูงสุด 100,000 บาท   
หมายเหตุ
○      ราคาบ้าน 8 ล้านบาทขึ้นไป - 10 ล้านบาท
 • เครื่องย่อยเศษอาหารเปลี่ยนขยะเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ย มูลค่า 55,000 บาท
 • อัพเกรด PD Fresh Airflow ติดตั้งทั้งหลัง มูลค่า 80,000 บาท  
 • ส่วนลดเงินเซ็นสัญญา มูลค่าสูงสุด 290,000 - 330,000 บาท
 • วงเงินอัพเกรดวัสดุ มูลค่า 250,000 - 280,000 บาท  
 • Voucher ค่าออกแบบตกแต่งภายใน มูลค่า 80,000 บาท
○      ราคาบ้าน 10 ล้านบาทขึ้นไป - 12 ล้านบาท
 • เครื่องย่อยเศษอาหารเปลี่ยนขยะเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ย มูลค่า 55,000 บาท
 • อัพเกรด PD Fresh Airflow ติดตั้งทั้งหลัง มูลค่า 100,000 บาท  
 • ส่วนลดเงินเซ็นสัญญา มูลค่าสูงสุด 350,000 - 450,000 บาท
 • วงเงินอัพเกรดวัสดุ มูลค่า 300,000 - 400,000 บาท  
 • Voucher ค่าออกแบบตกแต่งภายใน มูลค่า 100,000 บาท
ราคาบ้าน 12 ล้านบาทขึ้นไป     
 • เครื่องย่อยเศษอาหารเปลี่ยนขยะเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ย มูลค่า 55,000 บาท
 • อัพเกรด PD Fresh Airflow ติดตั้งทั้งหลัง มูลค่าสูงสุด 180,000 บาท
 • ส่วนลดเงินเซ็นสัญญา สูงสุด 700,000 บาท
 • วงเงินอัพเกรดวัสดุ สูงสุด 750,000 บาท
 • Voucher ค่าออกแบบตกแต่งภายในสูงสุด 150,000 บาท   
หมายเหตุ
○      ราคาบ้าน 12 ล้านบาทขึ้นไป - 14 ล้านบาท
 • เครื่องย่อยเศษอาหารเปลี่ยนขยะเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ย มูลค่า 55,000 บาท
 • อัพเกรด PD Fresh Airflow ติดตั้งทั้งหลัง มูลค่า 120,000 บาท  
 • ส่วนลดเงินเซ็นสัญญา มูลค่าสูงสุด 470,000 - 500,000 บาท
 • วงเงินอัพเกรดวัสดุ มูลค่า 420,000 - 500,000 บาท  
 • Voucher ค่าออกแบบตกแต่งภายใน มูลค่า 120,000 บาท
○      ราคาบ้าน 14 ล้านบาทขึ้นไป - 16 ล้านบาท
 • เครื่องย่อยเศษอาหารเปลี่ยนขยะเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ย มูลค่า 55,000 บาท
 • อัพเกรด PD Fresh Airflow ติดตั้งทั้งหลัง มูลค่า 140,000 บาท  
 • ส่วนลดเงินเซ็นสัญญา มูลค่าสูงสุด 520,000 - 550,000 บาท
 • วงเงินอัพเกรดวัสดุ มูลค่า 520,000 - 600,000 บาท  
 • Voucher ค่าออกแบบตกแต่งภายใน มูลค่า 140,000 บาท
○      ราคาบ้าน 16 ล้านบาทขึ้นไป - 18 ล้านบาท
 • เครื่องย่อยเศษอาหารเปลี่ยนขยะเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ย มูลค่า 55,000 บาท
 • อัพเกรด PD Fresh Airflow ติดตั้งทั้งหลัง มูลค่า 160,000 บาท  
 • ส่วนลดเงินเซ็นสัญญา มูลค่าสูงสุด 600,000 - 700,000 บาท
 • วงเงินอัพเกรดวัสดุ มูลค่า 620,000 - 700,000 บาท  
 • Voucher ค่าออกแบบตกแต่งภายใน มูลค่า 150,000 บาท
ระยะเวลาโปรโมชั่น: ตั้งแต่วันที่ 13 - 30 ธันวาคม 2564
เซ็นสัญญาภายใน:  31 มกราคม 2565
สถานที่: ที่ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ทุกสาขาทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์ทุกช่องทาง
เงื่อนไข : โปรโมชันครั้งที่ 8/2564
- ส่วนลดราคาบ้านตามโปรโมชันนี้ เฉพาะลูกค้าที่ปลูกสร้างในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง (กรณีปลูกสร้างในพื้นที่ต่างจังหวัดส่วนลดราคาบ้านให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้)
- โปรโมชั่นนี้ สำหรับลูกค้าที่จองปลูกสร้างบ้านตามแบบบ้านที่กำหนดกับศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น (เฉพาะลูกค้าที่จองภายใน 30 ธันวาคม 2564 และเซ็นสัญญาภายใน 31 มกราคม 2565
เท่านั้น)
- โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด