ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ
 • ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Line
25 มี.ค.2565

PD House Expo 2022 โปรโมชั่นเดียวกับงานเอ็กซ์โป @พีดีเฮ้าส์ 27 สาขาทั่วประเทศ

Line


ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ขอตอบแทนความไว้วางใจสำหรับลูกค้าที่มีความต้องการสร้างบ้านทั่วประเทศ เพื่อคุณจะได้รับความสบายใจและสะดวกที่สุด โดยไม่ต้องเสี่ยงรับเชื้อโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน ในขณะเดินทางและการสัมผัสกับบุคคลอื่นจากความแออัดของการเข้าชมงานแสดงสินค้า

“PD House Expo 2022 โปรโมชั่นเดียวกับงานเอ็กซ์โป” จัดขึ้นพร้อม ๆ กัน ณ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ 27 สาขา ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัด สามารถให้บริการปลูกสร้างบ้านครอบคลุมพื้นที่กว่า 70 จังหวัด ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียดโปรโมชั่น

 • จองเท่าไร ลด X2
 • ฟรี Voucher มูลค่าสูงสุด 1,250,000 บาท อัพเกรดวัสดุ
 • ฟรี Voucher มูลค่าสูงสุด 200,000 บาท ส่วนลดค่าออกแบบตกแต่งภายใน
 • ฟรี Voucher มูลค่าสูงสุด 30,000 บาท* เมื่อลงทะเบียนออนไลน์ รับส่วนลดเงินสด
 • ฟรี iPhone 13 Pro 128 GB มูลค่า 38,900 บาท สำหรับลูกค้าที่จองสร้างบ้าน 3 รายแรก

ราคาบ้าน 2 ล้านบาทขึ้นไป - 3 ล้านบาท

 • จองเท่าไร ลด X2 (เงินจอง 50,000 บาท)
 • ฟรี Voucher มูลค่า 120,000-170,000 บาท อัพเกรด/ปรับ/เพิ่มเติม
 • ฟรี Vouche มูลค่า 20,000 บาท เมื่อลงทะเบียนออนไลน์ รับสิทธ์โปรโมชั่นที่ www.pd.co.th ส่วนลดเงินสด*
 • ฟรี iphone 13 Pro 128 GB มูลค่า 38,900 บาท สำหรับลูกค้าที่จองสร้างบ้าน 3 รายแรก

ราคาบ้าน 3 ล้านบาทขึ้นไป – 5 ล้านบาท

 • จองเท่าไร ลด X2 (เงินจอง 50,000 บาท)
 • ฟรี Voucher มูลค่า 190,000 - 290,000 บาท อัพเกรด/ปรับ/เพิ่มเติม
 • ฟรี Voucher มูลค่า 50,000 บาท ส่วนลดค่าออกแบบตกแต่งภายใน
 • ฟรี Vouche มูลค่า 20,000 บาท เมื่อลงทะเบียนออนไลน์ รับสิทธ์โปรโมชั่นที่ www.pd.co.th ส่วนลดเงินสด*
 • ฟรี iphone 13 Pro 128 GB มูลค่า 38,900 บาท สำหรับลูกค้าที่จองสร้างบ้าน 3 รายแรก

หมายเหตุ

ราคาบ้าน 3 ล้านบาทขึ้นไป - 4 ล้านบาท

 • Voucher อัพเกรด/ปรับ/เพิ่มเติม มูลค่า 190,000 - 230,000 บาท

ราคาบ้าน 4 ล้านบาทขึ้นไป - 5 ล้านบาท

 • Voucher อัพเกรด/ปรับ/เพิ่มเติม มูลค่า 250,000 - 290,000 บาท
 • Voucher ส่วนลดค่าออกแบบตกแต่งภายใน มูลค่า 50,000 บาท

ราคาบ้าน 5 ล้านบาทขึ้นไป – 8 ล้านบาท

 • จองเท่าไรลด X2 (เงินจอง 100,000 บาท)
 • ฟรี Voucher มูลค่า 300,000 - 440,000 บาท อัพเกรด/ปรับ/เพิ่มเติม
 • ฟรี Voucher มูลค่าสูงสุด 100,000 บาท ส่วนลดค่าออกแบบตกแต่งภายใน
 • ฟรี Voucher มูลค่า 30,000 บาท* เมื่อลงทะเบียนออนไลน์ รับสิทธ์โปรโมชั่นที่ www.pd.co.th ส่วนลดเงินสด*
 • ฟรี iphone 13 Pro 128 GB มูลค่า 38,900 บาท สำหรับลูกค้าที่จองสร้างบ้าน 3 รายแรก

หมายเหตุ

ราคาบ้าน 5 ล้านบาทขึ้นไป - 6.5 ล้านบาท

 • Voucher อัพเกรด/ปรับ/เพิ่มเติม มูลค่า 300,000 - 370,000 บาท
 • Voucher ส่วนลดค่าออกแบบตกแต่งภายใน มูลค่า 80,000 บาท

ราคาบ้าน 6.5 ล้านบาทขึ้นไป - 8 ล้านบาท

 • Voucher อัพเกรด/ปรับ/เพิ่มเติม มูลค่า 390,000 - 440,000 บาท
 • Voucher ส่วนลดค่าออกแบบตกแต่งภายใน มูลค่า 100,000 บาท

ราคาบ้าน 8 ล้านบาทขึ้นไป - 12 ล้านบาท

 • จองเท่าไรลด X2 (เงินจอง 100,000 บาท)
 • ฟรี Voucher มูลค่า 470,000 - 850,000 บาท อัพเกรด/ปรับ/เพิ่มเติม
 • ฟรี Voucher มูลค่าสูงสุด 150,000 บาท ส่วนลดค่าออกแบบตกแต่งภายใน
 • ฟรี Voucher มูลค่า 30,000 บาท* เมื่อลงทะเบียนออนไลน์ รับสิทธ์โปรโมชั่นที่ www.pd.co.th ส่วนลดเงินสด*
 • ฟรี iphone 13 Pro 128 GB มูลค่า 38,900 บาท สำหรับลูกค้าที่จองสร้างบ้าน 3 รายแรก

หมายเหตุ

ราคาบ้าน 8 ล้านบาทขึ้นไป - 10 ล้านบาท

 • Voucher อัพเกรด/ปรับ/เพิ่มเติม มูลค่า 470,000 - 690,000 บาท
 • Voucher ส่วนลดค่าออกแบบตกแต่งภายใน มูลค่า 130,000 บาท

ราคาบ้าน 10 ล้านบาทขึ้นไป - 12 ล้านบาท

 • Voucher อัพเกรด/ปรับ/เพิ่มเติม มูลค่า 700,000 - 850,000 บาท
 • Voucher ส่วนลดค่าออกแบบตกแต่งภายใน มูลค่า 150,000 บาท

ราคาบ้าน 12 ล้านบาทขึ้นไป

 • จองเท่าไรลด X2 (เงินจอง 100,000 บาท)
 • ฟรี Voucher มูลค่า 870,000 -1,250,000 บาท อัพเกรด/ปรับ/เพิ่มเติม
 • ฟรี Voucher มูลค่า 200,000 บาท ส่วนลดค่าออกแบบตกแต่งภายใน
 • ฟรี Voucher มูลค่า 30,000 บาท* เมื่อลงทะเบียนออนไลน์ รับสิทธ์โปรโมชั่นที่ www.pd.co.th ส่วนลดเงินสด*
 • ฟรี iphone 13 Pro 128 GB มูลค่า 38,900 บาท สำหรับลูกค้าที่จองสร้างบ้าน 3 รายแรก

หมายเหตุ

ราคาบ้าน 12 ล้านบาทขึ้นไป -14 ล้านบาท

 • Voucher อัพเกรด/ปรับ/เพิ่มเติม มูลค่า 870,000 - 1,050,000 บาท
 • Voucher ส่วนลดค่าออกแบบตกแต่งภายใน มูลค่า 200,000 บาท

ราคาบ้าน 14 ล้านบาทขึ้นไป - 16 ล้านบาท

 • Voucher อัพเกรด/ปรับ/เพิ่มเติม มูลค่า 1,070,000 - 1,180,000 บาท
 • Voucher ส่วนลดค่าออกแบบตกแต่งภายใน มูลค่า 200,000 บาท

ราคาบ้าน 16 ล้านบาทขึ้นไป

 • Voucher อัพเกรด/ปรับ/เพิ่มเติม มูลค่า 1,190,000 - 1,250,000 บาท
 • Voucher ส่วนลดค่าออกแบบตกแต่งภายใน มูลค่า 200,000 บาท

ระยะเวลาโปรโมชั่น: ตั้งแต่ 25 มีนาคม - 25 เมษายน 2565

เซ็นสัญญาภายใน: 31 พฤษภาคม 2565

สถานที่: ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ทุกสาขาทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์ทุกช่องทาง

เงื่อนไข :

- เฉพาะลูกค้าที่ปลูกสร้างบ้านในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม) เท่านั้น กรณีลูกค้าที่ปลูกสร้างบ้านในพื้นที่ต่างจังหวัด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบโปรโมชั่นตามที่กำหนดไว้

- สำหรับลูกค้าที่จองปลูกสร้างบ้านตามแบบบ้านมาตรฐานกับ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น (จองปลูกสร้างบ้านภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 และเซ็นสัญญาภายใน 31 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น)

- ส่วนลดเงินจอง ใช้เป็นส่วนลดในมูลค่าเงินเซ็นสัญญาในวันที่ทำสัญญาปลูกสร้างบ้าน (ยกตัวอย่าง เช่น เงินจอง 50,000 บาท รับส่วนลดมูลค่า 100,000 บาท)

- เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนออนไลน์รับสิทธิ์โปรโมชั่นที่เว็บไซต์ www.pd.co.th ก่อนจองสร้างบ้าน มูลค่าสูงสุด 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

- iphone 13 Pro 128 GB มูลค่า 38,900 บาท บริษัทฯ จะมอบจับรางวัลให้กับลูกค้าที่จองสร้างบ้าน 3 รายแรกภายในระยะเวลาโปรโมชั่น และจะมอบรางวัลเมื่อลูกค้าเซ็นสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว (31 พฤษภาคม 2565) และขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่จองสร้างบ้านตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

- ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายรายการอื่น ๆ ได้

- เงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลงตามที่บริษัทฯ กำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า