ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ
  • ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ
ข่าวอสังหาริมทรัพย์
Line
14 ก.ย.2566

นายกฯ สั่งตั้ง กก.ศึกษาการประกาศภาวะเอลนีโญรายพื้นที่ รับมือภัยแล้ง

Line

          โฆษกประจำสำนักนายกฯ เผย เศรษฐา นายกรัฐมนตรี สั่ง ตั้งกรรมการด่วนที่สุดศึกษาความเป็นไปได้ในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินบางจังหวัดรับมือ"เอลนีโญ่" พร้อมคกก.ฟื้นฟูทะเลไทยเพื่อความยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหาของอุตสาหกรรมประมง

          นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า วันนี้ (13 กันยายน 2566) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้เตรียมความพร้อมสำหรับปรากฏการณ์เอลนีโญ่ (El Nino) ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วง 2-3 ปีจากนี้ โดยได้แต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นรายจังหวัดเป็นเรื่องเร่งด่วนเพื่อให้แต่ละพื้นที่มีแผนรับมือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

        โดยมอบหมายให้นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานคณะกรรมการ และให้ นายปลอดประสพ สุรัสวดี ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสิ่งแวดล้อม เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ

       ทั้งนี้ สำหรับคณะกรรมการชุดนี้จะเป็นกลไกสำคัญที่จะสามารถสื่อสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และเทศบาลต่าง ๆ ซึ่งมีงบประมาณอยู่แล้วที่จะวางแผนรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวได้ อาทิ การจัดหาแหล่งน้ำไว้โดยไม่ต้องรอโครงการต่าง ๆ โดยไม่ต้องใช้เวลาในการดำเนินการนานซึ่งอาจไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที เช่น การทำฝาย และธนาคารน้ำใต้ดิน เป็นต้น 

       นายชัย โฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า หากไม่สามารถวางแผนรับมือสถานการณ์นี้ได้ทันมีการคาดการณ์จะเกิดความเสียหายขั้นต่ำอย่างน้อย 6 แสนล้านบาท หรือสูงสุดอาจเกิน 2 ล้านล้านบาทใน 3 ปี  

        ทั้งยังมอบหมายให้ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกรรมการ และจัดตั้งคณะกรรมการฟื้นฟูทะเลไทยเพื่อความยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหาของอุตสาหกรรมประมง โดยให้คำนึงถึงการบริหารทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน