ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ
 • ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Line
21 พ.ย.2566

Winter is coming คลูสดุใจ (Black friday)

Line

          Black Friday เปย์หนัก จัดเต็ม ต้อนรับลมหนาววันศุกร์สุดท้ายของเดือนด้วยทองคำหนัก 1 บาท มูลค่าสูงสุด 35,000 บาท เมื่อจองปลูกสร้างบ้านในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 และเซ็นสัญญาภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำกัดเฉพาะบ้านราคา 5 ล้านบาทขึ้นไป 3 หลังแรกที่เซ็นสัญญา พร้อมรับโปรโมชัน “winter is coming” คูลสุดใจ 

รายละเอียดโปรโมชัน 
 • ส่วนลดเงินเซ็นสัญญา มูลค่าสูงสุด 500,000 บาท
 • ฟรี รับคู่หรือเลือกรับ อัพเกรดวัสดุ หรือ  Solar rooftop มูลค่ารวมสูงสุด 730,000 บาท
 • ฟรี รับคู่หรือเลือกรับ แอร์ และ อุปกรณ์ Smart Home ของ Lamtan / SCG  มูลค่ารวมสูงสุด 150,000 บาท
 • ฟรี ค่าออกแบบตกแต่งภายใน มูลค่าสูงสุด 150,000 บาท
 • ฟรี อุปกรณ์ EV charger ของ Haco มูลค่าสูงสุด 59,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการติดตั้ง)
 • พิเศษ ส่วนลด มูลค่า 30,000 บาท (จำกัดเฉพาะจองมูลค่า 5 ล้านบาทขึ้นไป และเซ็นสัญญา 3 หลังแรก)
 • รับพิเศษ Black friday รับทองคำแท่ง 1 บาท มูลค่าสูงสุด 35,000 บาท  (จำกัดเฉพาะลูกค้าที่จองในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เท่านั้น โดยจองมูลค่า 5 ล้านบาทขึ้นไป และเซ็นสัญญา 3 หลังแรก)

ราคาบ้าน 2 ล้านบาทขึ้นไป - 3 ล้านบาท     
 • ส่วนลดเงินเซ็นสัญญา มูลค่าสูงสุด 90,000 บาท
 • ฟรี อัพเกรดวัสดุ มูลค่าสูงสุด 50,000 บาท
 • ฟรี รับคู่หรือเลือกรับ แอร์ และ อุปกรณ์ Smart Home มูลค่ารวม 40,000 บาท
 • ฟรี อุปกรณ์ EV charger  มูลค่า 59,000 บาท
ราคาบ้าน 3 ล้านบาทขึ้นไป - 5 ล้านบาท
 • ส่วนลดเงินเซ็นสัญญา มูลค่าสูงสุด 180,000 บาท
 • ฟรี อัพเกรดวัสดุ มูลค่าสูงสุด 100,000 บาท
 • ฟรี รับคู่หรือเลือกรับ แอร์ และ อุปกรณ์ Smart Home มูลค่ารวมสูงสุด 80,000 บาท
 • ฟรี อุปกรณ์ EV charger มูลค่า 59,000 บาท
หมายเหตุ
 • ราคาบ้าน 3 ล้านบาทขึ้นไป - 4 ล้านบาท 
  • ส่วนลดเงินเซ็นสัญญา มูลค่า 100,000–140,000 บาท
  • ฟรี อัพเกรดวัสดุ มูลค่าสูงสุด 60,000-70,000 บาท
  • ฟรี รับคู่หรือเลือกรับ แอร์ และ อุปกรณ์ Smart Home มูลค่ารวมสูงสุด 70,000 บาท
 • ราคาบ้าน 4 ล้านบาทขึ้นไป - 5 ล้านบาท
  • ส่วนลดเงินเซ็นสัญญา มูลค่า 150,000–180,000 บาท
  • ฟรี อัพเกรดวัสดุ มูลค่าสูงสุด 80,000-100,000 บาท
  • ฟรี รับคู่หรือเลือกรับ แอร์ และ อุปกรณ์ Smart Home มูลค่ารวมสูงสุด 80,000 บาท
ราคาบ้าน 5 ล้านบาทขึ้นไป – 8 ล้านบาท
 • ส่วนลดเงินเซ็นสัญญา มูลค่าสูงสุด 290,000 บาท
 • ฟรี รับคู่หรือเลือกรับ อัพเกรดวัสดุ หรือ Solar rooftop มูลค่ารวมสูงสุด 200,000 บาท
 • ฟรี รับคู่หรือเลือกรับ แอร์ และ อุปกรณ์ Smart Home มูลค่ารวมสูงสุด 100,000 บาท
 • ฟรี ค่าออกแบบตกแต่งภายใน มูลค่าสูงสุด 80,000 บาท
 • ฟรี อุปกรณ์ EV charger มูลค่าสูงสุด 59,000 บาท
 • พิเศษ ส่วนลด มูลค่า 30,000 บาท 
 • รับพิเศษ Black friday รับทองคำแท่ง 1 บาท มูลค่าสูงสุด 35,000 บาท 
หมายเหตุ
 • ราคาบ้าน 5 ล้านบาทขึ้นไป - 6.5 ล้านบาท 
  • ส่วนลดเงินเซ็นสัญญา มูลค่า 190,000–230,000 บาท
  • ฟรี รับคู่หรือเลือกรับ อัพเกรดวัสดุ หรือ Solar rooftop มูลค่ารวมสูงสุด 110,000-150,000 บาท
  • ฟรี รับคู่หรือเลือกรับ แอร์ และ อุปกรณ์ Smart Home มูลค่ารวมสูงสุด 80,000 บาท
  • ฟรี ค่าออกแบบตกแต่งภายใน มูลค่าสูงสุด 50,000 บาท
 • ราคาบ้าน 6.5 ล้านบาทขึ้นไป - 8 ล้านบาท 
  • ส่วนลดเงินเซ็นสัญญา มูลค่า 240,000–290,000 บาท
  • ฟรี รับคู่หรือเลือกรับ อัพเกรดวัสดุ หรือ Solar rooftop มูลค่ารวมสูงสุด 160,000-200,000 บาท
  • ฟรี รับคู่หรือเลือกรับ แอร์ และ อุปกรณ์ Smart Home มูลค่ารวมสูงสุด 100,000 บาท
  • ฟรี ค่าออกแบบตกแต่งภายใน มูลค่าสูงสุด 80,000 บาท
  • ฟรี อุปกรณ์ EV charger มูลค่าสูงสุด 59,000 บาท
ราคาบ้าน 8 ล้านบาทขึ้นไป - 12 ล้านบาท  
 • ส่วนลดเงินเซ็นสัญญา มูลค่าสูงสุด 390,000 บาท
 • ฟรี รับคู่หรือเลือกรับ อัพเกรดวัสดุ หรือ Solar rooftop มูลค่ารวมสูงสุด 420,000 บาท
 • ฟรี รับคู่หรือเลือกรับ แอร์ และ อุปกรณ์ Smart Home มูลค่ารวมสูงสุด 140,000 บาท
 • ฟรี ค่าออกแบบตกแต่งภายใน มูลค่าสูงสุด 100,000 บาท
 • ฟรี อุปกรณ์ EV charger มูลค่าสูงสุด 59,000 บาท
 • พิเศษ ส่วนลด มูลค่า 30,000 บาท 
 • รับพิเศษ Black friday รับทองคำแท่ง 1 บาท มูลค่าสูงสุด 35,000 บาท
หมายเหตุ
 • ราคาบ้าน 8 ล้านบาทขึ้นไป - 10 ล้านบาท 
  • ส่วนลดเงินเซ็นสัญญา มูลค่า 300,000–340,000 บาท
  • ฟรี รับคู่หรือเลือกรับ อัพเกรดวัสดุ หรือ Solar rooftop มูลค่ารวมสูงสุด 210,000-310,000 บาท
  • ฟรี รับคู่หรือเลือกรับ แอร์ และ อุปกรณ์ Smart Home มูลค่ารวมสูงสุด 120,000 บาท
  • ฟรี ค่าออกแบบตกแต่งภายใน มูลค่าสูงสุด 100,000 บาท
  • ฟรี อุปกรณ์ EV charger มูลค่าสูงสุด 59,000 บาท
 • ราคาบ้าน 10 ล้านบาทขึ้นไป - 12 ล้านบาท 
  • ส่วนลดเงินเซ็นสัญญา มูลค่า 350,000–390,000 บาท
  • ฟรี รับคู่หรือเลือกรับ อัพเกรดวัสดุ หรือ Solar rooftop มูลค่ารวมสูงสุด 320,000-420,000 บาท
  • ฟรี รับคู่หรือเลือกรับ แอร์ และ อุปกรณ์ Smart Home มูลค่ารวมสูงสุด 140,000 บาท
  • ฟรี ค่าออกแบบตกแต่งภายใน มูลค่าสูงสุด 100,000 บาท
  • ฟรี อุปกรณ์ EV charger มูลค่าสูงสุด 59,000 บาท
ราคาบ้าน 12 ล้านบาทขึ้นไป     
 • ส่วนลดเงินเซ็นสัญญา มูลค่าสูงสุด 500,000 บาท
 • ฟรี รับคู่หรือเลือกรับ อัพเกรดวัสดุ หรือ Solar rooftop มูลค่ารวมสูงสุด 730,000 บาท
 • ฟรี รับคู่หรือเลือกรับ แอร์ และ อุปกรณ์ Smart Home มูลค่ารวมสูงสุด 150,000 บาท
 • ฟรี ค่าออกแบบภายใน มูลค่าสูงสุด 150,000 บาท
 • ฟรี อุปกรณ์ EV charger มูลค่าสูงสุด 59,000 บาท
 • พิเศษ ส่วนลด มูลค่า 30,000 บาท 
 • รับพิเศษ Black friday รับทองคำแท่ง 1 บาท มูลค่าสูงสุด 35,000 บาท 
หมายเหตุ
 • ราคาบ้าน 12 ล้านบาทขึ้นไป - 14 ล้านบาท 
  • ส่วนลดเงินเซ็นสัญญา มูลค่า 400,000–440,000 บาท
  • ฟรี รับคู่หรือเลือกรับ อัพเกรดวัสดุ หรือ Solar rooftop มูลค่ารวมสูงสุด 430,000-570,000 บาท
  • ฟรี รับคู่หรือเลือกรับ แอร์ และ อุปกรณ์ Smart Home มูลค่ารวมสูงสุด 150,000 บาท
  • ฟรี ค่าออกแบบตกแต่งภายใน มูลค่าสูงสุด 150,000 บาท
  • ฟรี อุปกรณ์ EV charger มูลค่าสูงสุด 59,000 บาท
 • ราคาบ้าน 14 ล้านบาทขึ้นไป - 16 ล้านบาท 
  • ส่วนลดเงินเซ็นสัญญา มูลค่า 450,000–490,000 บาท
  • ฟรี รับคู่หรือเลือกรับ อัพเกรดวัสดุ หรือ Solar rooftop มูลค่ารวมสูงสุด 580,000-720,000 บาท
  • ฟรี รับคู่หรือเลือกรับ แอร์ และ อุปกรณ์ Smart Home มูลค่ารวมสูงสุด 150,000 บาท
  • ฟรี ค่าออกแบบตกแต่งภายใน มูลค่าสูงสุด 150,000 บาท
  • ฟรี อุปกรณ์ EV charger มูลค่าสูงสุด 59,000 บาท
 • ราคาบ้าน 16 ล้านบาทขึ้นไป
  • ส่วนลดเงินเซ็นสัญญา มูลค่า 500,000 บาท
  • ฟรี รับคู่หรือเลือกรับ อัพเกรดวัสดุ หรือ Solar rooftop มูลค่ารวม 730,000 บาท
  • ฟรี รับคู่หรือเลือกรับ แอร์ และ อุปกรณ์ Smart Home มูลค่ารวม 150,000 บาท
  • ฟรี ค่าออกแบบตกแต่งภายใน มูลค่า 150,000 บาท
  • ฟรี อุปกรณ์ EV charger มูลค่า 59,000 บาท
ระยะเวลาโปรโมชัน: ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566
เซ็นสัญญาภายใน: วันที่ 31 ธันวาคม 2566
สถานที่: ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ทุกสาขาทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์ทุกช่องทาง

เงื่อนไข :  
 • เฉพาะลูกค้าที่ปลูกสร้างบ้านในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม) เท่านั้น กรณีลูกค้าที่ปลูกสร้างบ้านในพื้นที่ต่างจังหวัด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบโปรโมชันตามที่กำหนดไว้
 • สำหรับลูกค้าที่จองปลูกสร้างบ้านตามแบบบ้านมาตรฐานและแบบบ้านออกแบบพิเศษกับ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น (จองปลูกสร้างบ้านภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 และเซ็นสัญญาภายในวันที่  31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น)
 • Solar rooftop บริษัทฯ จะมอบรางวัลให้กับลูกค้าที่จองสร้างบ้านภายในระยะเวลาโปรโมชัน และจะมอบรางวัลเมื่อลูกค้าเซ็นสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว (เซ็นสัญญาภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566) และขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่จองสร้างบ้านตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 • แอร์ และ อุปกรณ์ Smart Home ของ Lamtan / SCG รวมมูลค่าสูงสุด 150,000 บาท บริษัทฯ จะมอบรางวัลให้กับลูกค้าที่จองสร้างบ้านภายในระยะเวลาโปรโมชัน และจะมอบรางวัลเมื่อลูกค้าเซ็นสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว (เซ็นสัญญาภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566) และขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่จองสร้างบ้านตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 • ค่าออกแบบภายใน มูลค่าสูงสุด 150,000 บาท บริษัทฯ จะมอบรางวัลให้กับลูกค้าที่จองสร้างบ้านภายในระยะเวลาโปรโมชัน และจะมอบรางวัลเมื่อลูกค้าเซ็นสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว (เซ็นสัญญาภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566) และขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่จองสร้างบ้านตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 • Voucher อุปกรณ์ EV charger ของ Haco มูลค่าสูงสุด 59,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการติดตั้ง) บริษัทฯ จะมอบรางวัลให้กับลูกค้าที่จองสร้างบ้านภายในระยะเวลาโปรโมชัน และจะมอบรางวัลเมื่อลูกค้าเซ็นสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว (เซ็นสัญญาภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566) และขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่จองสร้างบ้านตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 • รับพิเศษ Black friday รับทองคําแท่ง 1 บาท มูลค่าสูงสุด 35,000 บาท เฉพาะลูกค้าทีจอง ในวันที 24 พฤศจิกายน 2566 เท่านันและเซ็นสัญญา มูลค่า 5 ล้านบาทขึนไป ปลูกสร้างบ้าน กับศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ทุกสาขาทัวประเทศ เปน 3 รายแรกเท่านัน และจะมอบรางวัล เมือลูกค้าเซ็นสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง และชําระเงินเรียบร้อยแล้ว (31 ธันวาคม 2566 ) และขอ สงวนสิทธิเฉพาะลูกค้าทีจองสร้างบ้านตามระยะเวลาทีกําหนดเท่านั้น
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายรายการอื่น ๆ ได้
 • เงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลงตามที่บริษัทฯ กำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า