ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ
  • ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Line
01 ธ.ค.2566

พีดีเฮ้าส์ ประชุมแฟรนไชส์และผู้จัดการฯ ครั้งที่2/2566

Line

 
 
         บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เจ้าของสิทธิ์และผู้บริหารมาตรฐานศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ จัดการประชุมแฟรนไชส์และผู้จัดการ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
นำโดย
  • นายสิทธิพร สุวรรณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  • นายพิศาล ธรรมวิเศษ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจรับสร้างบ้าน
  • นางมาลี สุวรรณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายทรัพยากร
  • นายสมศักดิ์ สุขวารี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานมาตรฐานและสนับสนุนธุรกิจ
  • นายนิรัญ โพธิ์ศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจรับสร้างบ้าน
  • นายชยพล สุพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริการสายงานวิศวกรรม
  • นางสาวถิรพร สุวรรณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด
  • นางสาวชรินทร์ทิพย์ หล่อหลอม ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากร
  • นาวสาวจิราภา สุวรรณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสถาปัตยกรรม
พร้อมด้วยเจ้าของสิทธิและผู้บริหารแฟรนไชส์ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
 
 
 
 
         สำหรับการประชุมดังกล่าวเพื่อทราบแผนการตลาด, แนะนำแบบบ้านใหม่, ปรับปรุงวัสดุก่อสร้างมาตรฐาน, ราคาขายบ้านตามแบบบ้านมาตรฐาน ,ปรับราคาวัสดุก่อสร้าง/วัสดุก่อสร้างยกเลิกการผลิต อีกทั้งร่วมประเมินผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกและประเมินแนวโน้มตลาดรับสร้างบ้านครึ่งปีหลัง 2566 พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงสถานการณ์ตลาดรับสร้างบ้านและการแข่งขันในแต่ละพื้นที่อีกด้วย การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องกินรี2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต