ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ
  • ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Line
01 ธ.ค.2566

พีดีเฮ้าส์ประชุมแฟรนไชส์และผู้จัดการฯ ครั้งที่3/2566 แชร์ตลาดโค้งสุดท้าย

Line

 
 
บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เจ้าของสิทธิ์และผู้บริหารมาตรฐานศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ จัดประชุมแฟรนไชส์และผู้จัดการฯ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566
  • นำโดย นายพิศาล ธรรมวิเศษ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจรับสร้างบ้าน
  • นายสมศักดิ์ สุขวารี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานมาตรฐานและสนับสนุนธุรกิจ
  • นายนิรัญ โพธิ์ศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจรับสร้างบ้าน
  • นายชยพล สุพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริการสายงานวิศวกรรม
  • นางสาวถิรพร สุวรรณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด
  • นางสาวชรินทร์ทิพย์ หล่อหลอม ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากร
  • นางสาวจิราภา สุวรรณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสถาปัตยกรรม
พร้อมด้วยเจ้าของสิทธิและผู้บริหารแฟรนไชส์ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
 
 
 
 
 
          สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อแนะนำผู้บริหารท่านใหม่ การปรับราคาขายบ้านแบบมาตรฐานและแนะนำแบบบ้านใหม่ประจำปี 2566 รวมถึงการปรับราคาวัสดุก่อสร้าง/วัสดุก่อสร้างยกเลิกการผลิต , ทบทวนมาตรฐานการก่อสร้างจากผลการตรวจมาตรฐานประจำเดือนก.ย.-พ.ย., การปรับปรุงระยะเวลาการทำงานของ Design Center, การปรับปรุงวัสดุก่อสร้างมาตรฐาน
อีกทั้งยังร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านสถานการณ์ตลาดรับสร้างบ้านและการแข่งขันในแต่ละพื้นที่ รวมถึงนโยบายการกำหนดราคาขายบ้านตามแบบมาตรฐาน รายการส่งเสริมการขายใหม่ และการวางกลยุทธ์ให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างตรงเป้าหมาย ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องอัปสรา 2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต  กรุงเทพฯ