ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ
  • ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Line
16 ก.พ.2567

คณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรแฟรนไชส์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ รุ่นที่ 46 ศึกษาดูงานก่อสร้างบ้านจริง

Line

          บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เจ้าของสิทธิ์และผู้บริหารมาตรฐานศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ โดยนายสมศักดิ์ สุขวารี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานมาตรฐานธุรกิจ  พาคณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรแฟรนไชส์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ รุ่นที่ 46 ตำแหน่งหัวหน้าโครงการ ศึกษาดูงานก่อสร้างบ้านจริง ตามขั้นตอนการก่อสร้างบ้านที่ได้มาตรฐาน ได้แก่ งานโครงสร้าง โครงหลังคา ก่อ-ฉาบผนัง ติดตั้งฝ้า เพดาน ประตู-หน้าต่าง งานระบบไฟฟ้า ประปา และสุขาภิบาล ฯลฯ เป็นต้น ตอกย้ำถึงการเป็นผู้ให้บริการรับสร้างบ้านที่มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง