ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเรา รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็น ประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจเรื่องบ้าน และลูกค้าของบริษัททุกๆ ท่าน

28 ส.ค.2551

งานประชุมสัมมนาพนักงานประจำปี 2551

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

Line

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคมที่ผ่านมา PD HOUSE ได้จัดประชุมสัมมนาพนักงานประจำปี 2551 ณ โรงแรม มิลาเคิล แกรนด์ โดยมีทีมงานทั้ง 9 สาขาด้วยกัน ได้แก่ สาขากรุงเทพฯ (กาญจนาภิเษก) สาขากรุงเทพฯ (ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) ปทุมธานี สมุทรปราการ ชลบุรี นครปฐม นครราชสีมา ขอนแก่น และ ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ภายใต้หัวข้อสัมมนา “ผลัดกันคิดช่วยกันทำ” ช่วงเช้าแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก คุณสิทธิพร สุวรรณสุต ประธานกรรมการ เป็นผู้บรรยายถึงภาพลักษณ์และการเปลี่ยนแปลงของบริษัท ที่ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในเรื่องของสไตล์ที่กล้าเปลี่ยนแปลงในการใช้วัสดุในการก่อสร้าง การหาแนวทางการตลาดใหม่ๆ การออกแบบที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้า เพิ่มคุณประโยชน์เกี่ยวกับบ้านที่ประหยัดพลังงาน ความสัมพันธ์กับลูกค้าเกี่ยวกับการบริการหลังการขาย รวมถึงแบรนด์ของบริษัทด้วย และเป้าหมายในปีนี้เน้นการขยายสู่กลุ่มเป้าหมายหรือการหาตลาดใหม่ ทางบริษัทได้เริ่มเปิดตลาดโครงการบ้านจัดสรรที่เป็นโครงการขนาดเล็ก คือ “อภิญญา ไพรเวซี่” ตั้งอยู่ที่ จ.นนทบุรี อีกด้วย ช่วงที่ 2 ทีมผู้เชี่ยวชาญระบบ Team Work Solution ซึ่งระบบเดียวกันกับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจใช้กันอยู่ในขณะนี้เช่น กระทรวง ICT การประปาส่วนภูมิภาค เป็นต้น ซึ่งระบบดังกล่าวบริษัทได้นำมาใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพทั้งระบบ โดยเฉพาะเรื่องความสะดวกรวดเร็วในการที่จะสื่อสารพร้อมๆ กันทีเดียวทั้ง 9 สาขา ระบบการจัดเก็บข้อมูลไว้ใน Sever กลางซึ่งทำให้ลดการใช้กระดาษซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ในปีนี้เป็นปีที่ 3 ที่ทางบริษัทฯ และบริษัท ทีมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด ได้ร่วมให้ข้อมูลในการร่วมพัฒนาระบบดังกล่าวให้รวดเร็ว ทันสมัย และเสริมสร้างเมนูการใช้งานให้หลากหลายยิ่งขึ้น ช่วงบ่าย ท่านอาจารย์ สุขุม นวลสกุล เป็นวิทยากร ได้บรรยายในหัวข้อ “สนุกกับงาน” โดยเน้นหัวข้อเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของการทำงาน การสร้างสัมพันธ์ การพัฒนาเกี่ยวกับตัวพนักงาน เพื่อกระตุ้นและสร้างวิธีการทำงานแบบใหม่ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น หลังจบการบรรยายคุณสิทธิพร สุวรรณสุต ประธานกรรมการ ได้กล่าวปิดการสัมมนา และนี่คือก้าวใหม่ที่สำคัญสำหรับการด้านการเปลี่ยนแปลงพร้อมพัฒนาในด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นสำหรับเรา PD HOUSE