หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา / คณะผู้บริหาร - พีดีเฮ้าส์ รับสร้างบ้าน
คณะผู้บริหาร
หน้าแรก / คณะผู้บริหาร - พีดีเฮ้าส์ รับสร้างบ้าน

คณะผู้บริหาร


ด้วย..วิสัยทัศน์ที่ยาวไกล แนวคิดที่ทันสมัย และจุดยืนที่มั่นคงของทีมผู้บริหาร “PD HOUSE” จึงแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างและก้าวนำหน้าคู่แข่งเสมอ

Line

ด้วย..วิสัยทัศน์ที่ยาวไกล แนวคิดที่ทันสมัย และจุดยืนที่มั่นคงของทีมผู้บริหาร “PD HOUSE” จึงแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างและก้าวนำหน้าคู่แข่งเสมอ

Line คณะผู้บริหาร

           ภายใต้นิยาม...เราสร้างบ้านเพื่ออนาคต ทีมงาน “พีดีเฮ้าส์” ทุกคนจึงมีความมุ่งมั่นและเอาใจใส่ในการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนของการรับสร้างบ้าน ทั้งนี้เพื่อให้บ้าน ทุกหลังมีคุณภาพ และอยู่อาศัยได้อย่างยาวนาน คุ้มค่ากับเงินลงทุนของท่านทั้งในปัจจุบันและอนาคต การบริการก่อนและหลังการขายถือเป็นอีกปัจจัยที่ “พีดีเฮ้าส์” เห็นถึงความสำคัญ และพร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างจริงใจ กล้ายืนยันถึงความรับผิดชอบต่อผลงานทุก ๆ หลัง ด้วยการรับประกันคุณภาพโครงสร้างหลักยาวนานถึง 20 ปี และการดูแลบำรุงรักษาทั่ว ๆ ไปตลอด ระยะเวลา 1-2 ปีเต็ม และเพื่อความมั่นใจยิ่งขึ้น ท่านควรศึกษารายละเอียดในเว็บไซต์นี้ให้เพียงพอก่อนตัดสินใจ “พีดีเฮ้าส์” เราคือบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพอย่างแท้จริง
 


 

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จำกัด
          • นายสิทธิพร สุวรรณสุต กรรมการผู้จัดการใหญ่
          • นายพิศาล ธรรมวิเศษ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
          • นางมาลี สุวรรณสุต กรรมการ
          • นายสมศักดิ์ สุขวารี กรรมการ
          • นายนิรัญ โพธิ์ศรี กรรมการ
          • นายชยพล สุพงษ์ กรรมการ
          • นางสาวถิรพร สุวรรณสุต กรรมการ
          • นางสาวชรินทร์ทิพย์ หล่อหลอม กรรมการ
   


 


 
บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
          • นายสิทธิพร สุวรรณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
          • นายพิศาล ธรรมวิเศษ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจรับสร้างบ้าน 1
          • นางมาลี สุวรรณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายทรัพยากร
          • นายนิรัญ โพธิ์ศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจรับสร้างบ้าน 2
          • นางสาวจิราภา สุวรรณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสถาปัตยกรรม
          • นายชยพล สุพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิศวกรรม
          • นายสมศักดิ์ สุขวารี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานมาตรฐานธุรกิจ
          • นางสาวถิรพร สุวรรณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด
          • นางสาวชรินทร์ทิพย์ หล่อหลอม ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากร
   
 
บริษัท เฌอวาด อาคิเทค จำกัด
          • นายอารียะ สุขวารี กรรมการผู้จัดการ
          • นายพิศาล ธรรมวิเศษ กรรมการที่ปรึกษา
          • นางสาวจิราภา สุวรรณสุต กรรมการที่ปรึกษา
   
บริษัท พีดี สยามซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
          • นางมาลี สุวรรณสุต กรรมการผู้จัดการ
          • นายสิทธิพร สุวรรณสุต กรรมการที่ปรึกษา
          • นายพิศาล ธรรมวิเศษ กรรมการ
          • นายสมศักดิ์ สุขวารี กรรมการ
   
คณะผู้บริหารบริษัทในเครือปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป
บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (กรุงเทพ) จำกัด
          • นายพิศาล ธรรมวิเศษ กรรมการผู้จัดการ
          • นายณัฐยศ ไทยเจริญ ผู้จัดการศูนย์ฯ กาญจนาภิเษก, ลาดกระบัง, รังสิต
          • นายบัณฑิต อีแสน ผู้จัดการศูนย์ฯ เชียงใหม่
   
บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จำกัด
          • นายวุฒิพันธ์ สุรัสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ
          • นายสมศักดิ์ สุขวารี กรรมการที่ปรึกษา
   
บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (สระบุรี) จำกัด
          • นายนิรัญ โพธิ์ศรี กรรมการผู้จัดการ
          • นายศุภกร สัญจรดี ผู้จัดการศูนย์ฯ นครนายก, ลพบุรี
          • นางรุ่งอรุณ มูระวงษ์ ผู้จัดการศูนย์ฯ สระบุรี
   
บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (กาญจนบุรี) จำกัด
          • นายพิศาล ธรรมวิเศษ กรรมการผู้จัดการ
          • นางสาวธิติมา ตกแต่ง ผู้จัดการศูนย์ฯ กาญจนบุรี, ราชบุรี
          • นายสรายุทธ สุขวารี ผู้จัดการศูนย์ฯ นครปฐม
   
บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (พิษณุโลก) จำกัด
          • นางมาลี สุวรรณสุต กรรมการที่ปรึกษา
          • นายสราวุฒิ เกิดแพ ผู้จัดการศูนย์ฯ พิษณุโลก, พิจิตร, นครสวรรค์
   
บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลอป 2019 (นครราชสีมา) จำกัด
          • นายนิรัญ โพธิ์ศรี กรรมการผู้จัดการ
          • นายพงศธร พรขุนทด ผู้จัดการศูนย์ฯ นครราชสีมา, ชัยภูมิ
          • นายกิตติ ไพเราะ ผู้จัดการศูนย์ฯ ขอนแก่น, อุดรธานี, อุบลราชธานี
   
บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (สุรินทร์) จำกัด
          • นายวันชัย ริ้วแดง กรรมการผู้จัดการ
          • นายนิรัญ โพธิ์ศรี กรรมการที่ปรึกษา
   
บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ประจวบคีรีขันธ์) จำกัด
          • นายวัชรศักดิ์ ชลิทธิกุล กรรมการผู้จัดการ
          • นายพิศาล ธรรมวิเศษ กรรมการที่ปรึกษา
   
บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (นครศรีธรรมราช) จำกัด
          • นายโสภณ ปรางพิทักษ์ ผู้จัดการศูนย์ฯ นครศรีฯ, สุราษฎร์ฯ/กรรมการผู้จัดการ
          • นายพิศาล ธรรมวิเศษ กรรมการที่ปรึกษา