หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา / คณะผู้บริหาร - พีดีเฮ้าส์ รับสร้างบ้าน
คณะผู้บริหาร
หน้าแรก / คณะผู้บริหาร - พีดีเฮ้าส์ รับสร้างบ้าน

คณะผู้บริหาร


ด้วยวิสัยทัศน์และแนวคิดที่ทันสมัยของทีมผู้บริหาร จึงทำให้ "พีดีเฮ้าส์" ก้าวนำหน้าคู่แข่งเสมอ ...

Line

ด้วยวิสัยทัศน์และแนวคิดที่ทันสมัยของทีมผู้บริหาร จึงทำให้ "พีดีเฮ้าส์" ก้าวนำหน้าคู่แข่งเสมอ ...

Line

คณะผู้บริหาร


 

ภายใต้นิยาม...เราสร้างบ้านเพื่ออนาคต ทีมงาน “พีดีเฮ้าส์” ทุกคนจึงมีความมุ่งมั่นและเอาใจใส่ในการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนของการรับสร้างบ้าน ทั้งนี้เพื่อให้บ้าน ทุกหลังมีคุณภาพ และอยู่อาศัยได้อย่างยาวนาน คุ้มค่ากับเงินลงทุนของท่านทั้งในปัจจุบันและอนาคต การบริการก่อนและหลังการขายถือเป็นอีกปัจจัยที่ “พีดีเฮ้าส์” เห็นถึงความสำคัญ และพร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างจริงใจ กล้ายืนยันถึงความรับผิดชอบต่อผลงานทุก ๆ หลัง ด้วยการรับประกันคุณภาพโครงสร้างหลักยาวนานถึง 20 ปี และการดูแลบำรุงรักษาทั่ว ๆ ไปตลอด ระยะเวลา 1-2 ปีเต็ม และเพื่อความมั่นใจยิ่งขึ้น ท่านควรศึกษารายละเอียดในเว็บไซต์นี้ให้เพียงพอก่อนตัดสินใจ “พีดีเฮ้าส์” เราคือบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพอย่างแท้จริง

  

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จำกัด

 • นายสิทธิพร สุวรรณสุต กรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่
 • นายพิศาล ธรรมวิเศษ กรรมการผู้จัดการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • นางมาลี สุวรรณสุต กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 • นายสมศักดิ์ สุขวารี กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 • นายนิรัญ โพธิ์ศรี กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 • นายชยพล สุพงษ์ กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 • นางสาวถิรพร สุวรรณสุต กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 • นางสาวชรินทร์ทิพย์ หล่อหลอม กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 • นายสิทธิพร สุวรรณสุต กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • นายพิศาล ธรรมวิเศษ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสถาปัตยกรรม
 • นางมาลี สุวรรณสุต กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายทรัพยากร
 • นายสมศักดิ์ สุขวารี กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานมาตรฐานและสนับสนุนธุรกิจ
 • นายนิรัญ โพธิ์ศรี กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจรับสร้างบ้าน
 • นายชยพล สุพงษ์ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริการสายงานวิศวกรรม
 • นางสาวถิรพร สุวรรณสุต กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด
 • นางสาวชรินทร์ทิพย์ หล่อหลอม กรรมการ/ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากร

บริษัท พีดี สยามซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

 • นางมาลี สุวรรณสุต กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
 • นายสิทธิพร สุวรรณสุต กรรมการ/กรรมการที่ปรึกษา
 • นายสมศักดิ์ สุขวารี กรรมการ
 • นายพิศาล ธรรมวิเศษ กรรมการ


 

บริษัท เฌอวาด อาคิเทค จำกัด

 • นางสาวจิราภา สุวรรณสุต กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
 • นายอารียะ สุขวารี กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 • นายพิศาล ธรรมวิเศษ กรรมการ/กรรมการที่ปรึกษา

คณะผู้บริหารบริษัทในเครือปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จำกัด (สาขากาญจนภิเษก)

 • นายพิศาล ธรรมวิเศษ กรรมการ/กรรมการที่ปรึกษา
 • นายณัฐยศ ไทยเจริญ ผู้จัดการศูนย์ฯ กาญจนาภิเษก

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จำกัด (สาขารังสิต)

 • นายพิศาล ธรรมวิเศษ กรรมการ/กรรมการที่ปรึกษา
 • นางสาวสุภารัตน์ ธนะเจริญ ผู้จัดการศูนย์ฯ รังสิต-ปทุมธานี

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จำกัด (สาขาเชียงใหม่)

 • นายพิศาล ธรรมวิเศษ กรรมการ/กรรมการที่ปรึกษา
 • นายสรายุทธ สุขวารี ผู้จัดการศูนย์ฯ เชียงใหม่

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จำกัด (สาขาสุราษฎร์ธานี)

 • นายพิศาล ธรรมวิเศษ กรรมการ/กรรมการที่ปรึกษา
 • นางสาวปภาดา ปุ้มสีดา ผู้จัดการศูนย์ สุราษฎร์ธานี

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (พิษณุโลก) จำกัด

 • นางมาลี สุวรรณสุต กรรมการ/กรรมการที่ปรึกษา
 • นายสราวุฒิ เกิดแพ กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (สระบุรี) จำกัด

 • นายนิรัญ โพธิ์ศรี กรรมการ/กรรมการที่ปรึกษา
 • นายศุภกร สัญจรดี กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
 • นายชยพล สุพงษ์ กรรมการ/กรรมการ
 • นางสาวถิรพร สุวรรณสุต กรรมการ

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จำกัด

 • นายสมศักดิ์ สุขวารี กรรมการ/กรรมการที่ปรึกษา
 • นายวุฒิพันธ์ สุรัสวัสดิ์ กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (กาญจนบุรี) จำกัด

 • นายพิศาล ธรรมวิเศษ กรรมการ/รก.กรรมการผู้จัดการ
 • นางมาลี สุวรรณสุต กรรมการ
 • นางสาวชรินทร์ทิพย์ หล่อหลอม กรรมการ

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ประจวบคีรีขันธ์) จำกัด

 • นายพิศาล ธรรมวิเศษ กรรมการ/กรรมการที่ปรึกษา
 • นายวัชรศักดิ์ ชลิทธิกุล กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลอป 2019 (นครราชสีมา) จำกัด

 • นายนิรัญ โพธิ์ศรี กรรมการ/กรรมการที่ปรึกษา
 • นายพงศธร พรขุนทด ผู้จัดการศูนย์ฯครราชสีมา/กรรมการผู้จัดการ
 • นายกิตติ ไพเราะ ผู้จัดการศูนย์ฯ ขอนแก่น

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (สุรินทร์) จำกัด

 • นายนิรัญ โพธิ์ศรี กรรมการ/กรรมการที่ปรึกษา
 • นายวันชัย ริ้วแดง กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
 • นางมาลี สุวรรณสุต กรรมการ

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (อุบลราชธานี) จำกัด

 • นายสิทธิพร สุวรรณสุต กรรมการ/กรรมการที่ปรึกษา
 • นายพิศาล ธรรมวิเศษ กรรมการ/รก.กรรมการผู้จัด
 • นายไพโรจน์ ทัศนสุวรรณ ผู้จัดการศูนย์ฯ อุบลราชธานี
บริษัท เซาท์เทิร์น โฮมบิลเดอร์ จำกัด
 • นายพิศาล ธรรมวิเศษ กรรมการ/กรรมการที่ปรึกษา
 • นายโสภณ ปรางพิทักษ์ กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
 • นางมาลี สุวรรณสุต กรรมการ