หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา / คณะผู้บริหาร - พีดีเฮ้าส์ รับสร้างบ้าน
คณะผู้บริหาร
หน้าแรก / คณะผู้บริหาร - พีดีเฮ้าส์ รับสร้างบ้าน

คณะผู้บริหาร


ด้วย..วิสัยทัศน์ที่ยาวไกล แนวคิดที่ทันสมัย และจุดยืนที่มั่นคงของทีมผู้บริหาร “PD HOUSE” จึงแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างและก้าวนำหน้าคู่แข่งเสมอ

Line

ด้วย..วิสัยทัศน์ที่ยาวไกล แนวคิดที่ทันสมัย และจุดยืนที่มั่นคงของทีมผู้บริหาร “PD HOUSE” จึงแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างและก้าวนำหน้าคู่แข่งเสมอ

Line คณะผู้บริหาร

           ภายใต้นิยาม...เราสร้างบ้านเพื่ออนาคต ทีมงาน “พีดีเฮ้าส์” ทุกคนจึงมีความมุ่งมั่นและเอาใจใส่ในการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนของการรับสร้างบ้าน ทั้งนี้เพื่อให้บ้าน ทุกหลังมีคุณภาพ และอยู่อาศัยได้อย่างยาวนาน คุ้มค่ากับเงินลงทุนของท่านทั้งในปัจจุบันและอนาคต การบริการก่อนและหลังการขายถือเป็นอีกปัจจัยที่ “พีดีเฮ้าส์” เห็นถึงความสำคัญ และพร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างจริงใจ กล้ายืนยันถึงความรับผิดชอบต่อผลงานทุก ๆ หลัง ด้วยการรับประกันคุณภาพโครงสร้างหลักยาวนานถึง 20 ปี และการดูแลบำรุงรักษาทั่ว ๆ ไปตลอด ระยะเวลา 1-2 ปีเต็ม และเพื่อความมั่นใจยิ่งขึ้น ท่านควรศึกษารายละเอียดในเว็บไซต์นี้ให้เพียงพอก่อนตัดสินใจ “พีดีเฮ้าส์” เราคือบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพอย่างแท้จริง
 


 

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป  จำกัด
 
• นายสิทธิพร สุวรรณสุต กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
   
• นายพิศาล ธรรมวิเศษ กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร
สายงานธุรกิจรับสร้างบ้านภาคใต้ 
   
• นายสมศักดิ์ สุขวารี กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร
สายงานธุรกิจรับสร้างบ้านภาคกลาง
   
• นายนิรัญ โพธิ์ศรี กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร
สายงานธุรกิจรับสร้างบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   
• นางสาวถิรพร สุวรรณสุต กรรมการ/ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร
สายงานธุรกิจรับสร้างบ้านภาคเหนือ
   
• นางมาลี สุวรรณสุต กรรมการ
   
• นายชยพล สุพงษ์ กรรมการ
   
• นางสาวชรินทร์ทิพย์ หล่อหลอม กรรมการ
   
• นางสาวจิราภา สุวรรณสุต กรรมการ
   
   


 
 

บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 
• นายสิทธิพร สุวรรณสุต กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
   
• นางมาลี สุวรรณสุต กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร
สายงานทรัพยากร 
   
• นายชยพล สุพงษ์ กรรมการ/ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร
สายงานมาตรฐานวิศวกรรม
   
• นางสาวถิรพร สุวรรณสุต กรรมการ/ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร
สายงานส่งเสริมธุรกิจ
   
• นางสาวจิราภา สุวรรณสุต กรรมการ/ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร
สายงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์และออกแบบ
   
• นางสาวชรินทร์ทิพย์ หล่อหลอม กรรมการ/ผู้ช่วยรองประธานกรรมการบริหาร
สายงานทรัพยากร
   
• นายพิศาล ธรรมวิเศษ กรรมการ
   
• นายสมศักดิ์ สุขวารี กรรมการ
   
• นายนิรัญ โพธิ์ศรี กรรมการ
   

 

บริษัท พีดี สยามซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 
         • นางมาลี สุวรรณสุต กรรมการผู้จัดการ
         • นายสิทธิพร สุวรรณสุต กรรมการ
         • นายพิศาล ธรรมวิเศษ กรรมการ
         • นายสมศักดิ์ สุขวารี กรรมการ 
   
   
บริษัท เฌอวาด อาคิเทค จำกัด
          • นางจิราภา สุวรรณสุต กรรมการผู้จัดการ
         •  นางสาวนิตยา ฟักทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
          • นายพิศาล ธรรมวิเศษ กรรมการ
   
   
คณะผู้บริหารบริษัทในเครือปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป
บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (กรุงเทพ) จำกัด
          • นายสมศักดิ์ สุขวารี กรรมการผู้จัดการ
          • นายสรายุทธ สุขวารี ผู้จัดการศูนย์ฯ ลาดกระบัง, รังสิต
   
บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จำกัด
          • นายสมศักดิ์ สุขวารี กรรมการผู้จัดการ
          • นายวุฒิพันธุ์ สุรสวัสดิ์  ผู้จัดการศูนย์ฯ ชลบุรี
          • นายณธีพัฒน์ ถิราพงศ์ฐกร ผู้จัดการศูนย์ฯ ระยอง 
   
บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (สระบุรี) จำกัด
          • นายนิรัญ โพธิ์ศรี กรรมการผู้จัดการ
          • นายศุภกร สัญจรดี ผู้จัดการศูนย์ฯ นครนายก, ลพบุรี
          • นางรุ่งอรุณ มูระวงษ์ ผู้จัดการศูนย์ฯ สระบุรี
   
บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (กาญจนบุรี) จำกัด
          • นายพิศาล ธรรมวิเศษ กรรมการผู้จัดการ
          • นางสาวธิติมา ตกแต่ง ผู้จัดการศูนย์ฯ กาญจนบุรี, ราชบุรี
• นายณัฐยศ ไทยเจริญ
ผู้จัดการศูนย์ฯ นครปฐม
   
บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (พิษณุโลก) จำกัด
          • นายสราวุฒิ เกิดแพ กรรมการผู้จัดการ/ผู้จัดการศูนย์ฯ พิษณุโลก, พิจิตร, นครสวรรค์
          • นายบัณฑิต อีแสน
ผู้จัดการศูนย์ฯ เชียงใหม่
          • นางมาลี สุวรรณสุต  กรรมการที่ปรึกษา
   
บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลอป 2019 (นครราชสีมา) จำกัด
          • นายนิรัญ โพธิ์ศรี กรรมการผู้จัดการ
          • นายพงศธร พรขุนทด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
          • นายจิรวัฒน์ จันทสีหราช ผู้จัดการศูนย์ฯ นครราชสีมา,ชัยภูมิ
          • นายอุดม ทองปาน ผู้จัดการศูนย์ฯ อุบลราชธานี
          • นายกิตติ ไพเราะ ผู้จัดการศูนย์ฯ ขอนแก่น, อุดรธานี
   
บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (สุรินทร์) จำกัด
          • นายนิรัญ โพธิ์ศรี กรรมการผู้จัดการ
          • นายวันชัย ริ้วแดง ผู้จัดการศูนย์ฯ สุรินทร์,บุรีรัมย์
   
บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ประจวบคีรีขันธ์) จำกัด
          • นายพิศาล ธรรมวิเศษ กรรมการผู้จัดการ
          • นายวัชรศักดิ์ ชลิทธิกุล ผู้จัดการศูนย์ฯ ปราณบุรี, ชุมพร
   
บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (นครศรีธรรมราช) จำกัด
          • นายพิศาล ธรรมวิเศษ   กรรมการผู้จัดการ
          • นายโสภณ ปรางพิทักษ์ ผู้จัดการศูนย์ฯ นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี