หน้าแรก / ระบบก่อสร้าง - บริษัทรับสร้างบ้าน
ระบบก่อสร้าง
หน้าแรก / ระบบก่อสร้าง - บริษัทรับสร้างบ้าน

ระบบก่อสร้าง


เพราะเราใส่ใจในสิ่งแวดล้อม เราจึงเลือกสรรแต่สิ่งดีๆ เพื่อบ้านคุณ...เราจึงได้ให้ความสำคัญและเลือกสรรวัสดุก่อสร้างอย่างพิถีพิถัน เหมาะสมกับงบประมาณ ตรงตามความต้องการ และยังมีส่วนช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ...

Line

เพราะเราใส่ใจในสิ่งแวดล้อม เราจึงเลือกสรรแต่สิ่งดีๆ เพื่อบ้านคุณ...เราจึงได้ให้ความสำคัญและเลือกสรรวัสดุก่อสร้างอย่างพิถีพิถัน เหมาะสมกับงบประมาณ ตรงตามความต้องการ และยังมีส่วนช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ...

Line

มารู้จักโครงสร้าง Prefabrication & Multi-joint Lock System

     ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ ได้พัฒนาและเลือกเทคนิคการก่อสร้างที่ดีที่สุด หรือที่เรียกว่า โครงสร้าง Prefabrication & Multi-joint Lock System ด้วยการออกแบบทางวิศวกรรมและควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิตจากโรงงาน จากทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและชำนาญงานมากว่า 20 ปี โดยเน้นย้ำถึงความแม่นยำเป็นสำคัญ จึงทำให้โครงสร้าง Prefabrication & Multi-joint Lock System เหนือกว่าระบบการก่อสร้างแบบหล่อในที่ และมั่นใจได้ว่าบ้านทุกหลังจะมีคุณภาพและอายุการใช้งานที่ยาวนาน

     นอกจากนี้เรายังคำนึงถึงปัญหาโลกร้อนและมลภาวะที่กำลังคุมคามโลกในปัจจุบัน ดังนั้นการการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งส่งมอบบ้าน จะถูกพัฒนาและเลือกสรรแต่สิ่งที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและช่วยประหยัดกาใช้พลังงาน เพื่อบ้านทุกหลังของคุณทั้งในวันนี้...และอนาคต
 


 

ข้อดีของโครงสร้าง Prefabrication & Multi-joint Lock System

     ประหยัดเวลาและสามารถก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างแบบหล่อในที่ คุณภาพสม่ำเสมอและมั่นคงแข็งแรง เพราะมีกระบวนการ ตรวจสอบและควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิด จึงมั่นใจได้ว่าดีกว่าโครงสร้างแบบหล่อในที่ และระบบโครงสร้างสำเร็จรูปทั่วไปก่อนจะเป็นระบบ งานก่อสร้าง โครงสร้าง Prefabrication & Multi-joint Lock System ที่ทันสมัยนั้น ได้ผ่านการศึกษาและพัฒนาระบบมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับของวงการก่อสร้าง
 


 
 

มารู้จัก ชิ้นงานโครงสร้าง MLS

ฐานรากสำเร็จรูป เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้สำหรับประกอบชุด J-Bolt เพื่อรับน้ำหนักจากเสาลงสู่ฐานรากถ่ายลงสู่เสาเข็ม โดยจะมี 2 แบบคือ

 1. ฐานรากสำเร็จรูปสำหรับเสาเข็มเดี่ยว จะมีขนาดความกว้าง 0.45 x 0.45 เมตร และ 0.60 x 0.60 เมตร ขึ้นอยู่ขนาดเสาเข็มที่ใช้ตามที่วิศวกรกำหนด
 2. ฐานรากสำเร็จรูปสำหรับเสาเข็มคู่จะมีขนาด 0.60 x 1.20 เมตร ใช้สำหรับฐานรากที่รับน้ำหนักมาก


      
 

ส่วนประกอบของฐานราก 

 • เหล็ก Dowel หรือ J-Bolt เป็นเหล็กข้ออ้อยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มิลลิเมตร พับมุมฉากที่ฐานเป็นรูปตัว J ความยาวประมาณ 0.40 เมตร ส่วนปลายบนสุดจะทำเกลียวยาวประมาณ 7 เซนติเมตร เพื่อใช้ยึดฐานเสา 
 • เสาตอม่อสำเร็จรูปเพื่อใช้รับคานยื่น ลักษณะเป็นเสาคอนกรีตขนาดเท่าเสาอาคาร ความสูงจะขึ้นไปจรดท้องคาน ส่วนบนเป็นแผ่นเหล็กสำหรับเชื่อมกับแผ่นเหล็กที่ฝังมากับท้องคาน

2. เสาสำเร็จรูป เป็นโครงสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดและรูปแบบตามที่วิศวกรออกแบบทำหน้าที่รับน้ำหนักจากคาน และถ่ายน้ำหนักลงสู่ฐานราก โดยปกติจะออกแบบเป็นเสาสั้นช่วงเดียวในแต่ละชั้น ยกเว้นออกแบบเป็นเสายาวในกรณีพิเศษ

 
  

  

 

 

ส่วนประกอบของเสา

 • ชุดถ่ายแรงที่อยู่ฐานเสาในที่นี้จะเรียกว่าชุด Column Plate สามารถรับแรงอัด,โมเมนต์ ได้ดี เป็นเหล็กรูปพรรณประกอบ เชื่อมติดกับเหล็กเส้นฝังไว้ในคอนกรีตเสา พร้อมเจาะรูเพื่อรับเหล็กDowel ที่หล่อติดกับฐานราก หรือ เสาชั้นล่าง
 • ชุดถ่ายแรงจากคานลงสู่เสา ในที่นี้จะเรียกว่าชุด Socket - A โดยจะฝังไว้ในเสา ตามตำแหน่งที่มีการถ่ายแรงคานลงสู่เสา


3. คานสำเร็จรูป   เป็นโครงสร้างที่สามารถผลิตได้เป็น 2 แบบ คือ คานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทั่วไป และ คานคอนกรีตอัดแรง โดยส่วนมากจะออกแบบเป็นคานช่วงเดียวไม่ให้ต่อเนื่องกัน การเจาะเสียบเหล็กต่าง ๆ ในคานอัดแรงต้องระมัดระวังไม่ให้เจาะโดนลวดอัดแรงโดยเด็ดขาด


 
    
 
 

ส่วนประกอบของคาน

        ชุดถ่ายแรงคานสู่เสาหรือคานสู่คาน ในที่นี้จะเรียกว่า Socket - C โดยจะถูกหล่อติดกับหัวคานทั้ง 2 ด้าน เพื่อทำหน้าที่รับน้ำหนักจากพื้นส่งผ่าน Socket – B ไปยัง Socket -A
 • ชุดถ่ายแรงคานซอย หรือ Socket – A ติดตั้งด้านข้างคานหลัก ทำหน้าที่รับคานซอยที่มาฝากกับคานหลัก
 
    
 
* ชุด Socket - B หมายถึง ชุดถ่ายแรงจากคานลงสู่เสา หรือชุดถ่ายแรงคานลงสู่คาน ซึ่งมีความหนาแตกต่างกันตามรายการคำนวนของผู้ออกแบบ Socket – B โดยปกติที่ใช้จะมี 3 ขนาด
 
- Socket Mini ความหนา 9 มิลลิเมตร
- Socket Standard ความหนา 12 มิลลิเมตร
- Socket 100/15 ความหนา 15 มิลลิเมตร
 
 
 


 
 • เหล็กรัดหัวแผ่นพื้น เป็นเหล็กเส้น ขนาด 6 มิลลิเมตร เสียบไว้ที่หลังคานที่รับแผ่นพื้นสำเร็จ
 
 
 • เหล็กแผ่นหลังคานหรือเหล็กฉากสำหรับเชื่อมยึดถาดห้องน้ำ, บันไดสำเร็จรูป, หรืออุปกรณ์อื่นๆ
  
 
 • เหล็กเสริมเสา CX หรือ J-Bolt ที่ใช้รับน้ำหนักเสา
 
 
 
 • ช่องบล๊อกช่องเปิดสำหรับการเดินท่อน้ำทิ้งหรือท่อน้ำดีต่างๆ
 
  
4. บันไดสำเร็จรูป จะผลิตเป็นชิ้นตามความยาวในแต่ละช่วงบันได ส่วนใหญ่เป็นบันไดแบบท้องเรียบการออกแบบเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป และมักจะเสริมเหล็กให้มากกว่าปกติ เพื่อการขนส่ง, ยกกองและติดตั้ง เนื่องจากมักจะเสียหายบ่อยครั้ง


5. ถาดห้องน้ำสำเร็จรูป เป็นชิ้นงานที่มีขนาดเท่ากับขนาดห้องน้ำแต่ละห้อง พร้อมฝังท่องานระบบสุขาภิบาลมาแล้วเสร็จตามตำแหน่งการติดตั้งสุขภัณฑ์ ออกแบบเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไปพร้อมทั้งจะออกแบบให้เป็นรูปกระทะโดยจะยกขอบทั้ง 4 ด้านเพื่อป้องกันน้ำไหลออกด้านข้าง 
                                                                    
6.  พื้นสำเร็จรูปท้องเรียบแบบตัน   (Solid Plank) จะใช้ขนาดมาตรฐาน กว้าง 35 เซนติเมตร หนา 5 เซนติเมตร ยาวไม่เกิน 4.00 เมตร หรือน้ำหนักที่ 42 กิโลกรัม/เมตร โดยออกแบบและผลิตเป็นคอนกรีตอัดแรง กรณีที่มีความยาวตั้งแต่ 2.50 เมตร ขึ้นไปจะต้องมีเหล็กเหล็กยึดข้างแผ่น สำหรับเชื่อมติดแต่ละแผ่นเข้าด้วยกัน เพื่อกระจายน้ำหนัก
 


 
 
 

โครงสร้างเมื่อติดตั้งแล้วเสร็จตามมาตรฐาน พีดีเฮ้าส์