หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา / วิสัยทัศน์ พันธกิจ - พีดีเฮ้าส์ รับสร้างบ้าน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
หน้าแรก / วิสัยทัศน์ พันธกิจ - พีดีเฮ้าส์ รับสร้างบ้าน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ


เพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจรับสร้างบ้านและองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและประชาชน “PD HOUSE” เราคือ...ผู้ให้บริการรับสร้างบ้านที่มีมาตรฐานและเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง

Line

เพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจรับสร้างบ้านและองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและประชาชน “PD HOUSE”
เราคือ...ผู้ให้บริการรับสร้างบ้านที่มีมาตรฐานและเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง

Line

วิสัยทัศน์

“เราคือผู้ให้บริการสร้างบ้านมาตรฐานเดียวกัน
ที่ลูกค้าสัมผัสได้ด้วยความสบายใจและสะดวกที่สุด”

พันธกิจ

 
 • เราจะยึดมั่นในความถูกต้องและพร้อมปฏิบัติตามคำสัญญาที่มีต่อลูกค้าและคู่ค้าเสมอ

 • เราจะใส่ใจกระบวนการก่อสร้างและเลือกสรรวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเสมอ

 • เราจะขยายสาขาให้ครอบคลุมพื้นที่บริการสร้างบ้านทั่วประเทศ

      

นโยบายหลักองค์กร

 1. สร้างความมั่นใจและสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด
 2. สร้างผลงานที่มีคุณภาพและบริการที่ประทับใจ
 3. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง
 4. พัฒนาความรู้และทักษะในการทำงานของ…ทีมงาน
 5. ก้าวไปสู่ผู้นำด้าน…การบริการ ในธุรกิจรับสร้างบ้าน


ความมุ่งหวังในการทำงานขององค์กร

 • งานคือหัวใจทำด้วยความเต็มใจ
 • ทำงานเป็นทีม ไม่ใช้คำว่า ผม, ฉัน ให้ใช้คำว่า....เรา
 • ทุกคนรวมทั้งผู้บริหารต้องทำตัวให้ง่ายที่สุดในการติดต่อกับลูกค้า
 • ปัญหาของลูกค้าคืองานเร่งด่วนของทางเราที่ต้องแก้ไขให้ได้
 • พยายามให้บริการที่ประทับใจแก่ลูกค้าให้ดีที่สุด แม้ว่าเราอาจจะต้องเสียลูกค้าท่านนั้นไป
 • ทุกๆ คนในบริษัทฯ ของเราคือ พนักงานขายที่สำคัญ
 • จงจริงใจที่จะพูดคุยกับลูกค้าและพูดคุยกันเองในทุก ๆ เรื่อง