• คุณฟ้า และคุณสมหวัง อิทธิศักดิ์สกุล


  การมีบ้านเมื่อพร้อมนอกจากจะได้บ้านที่สวยตรงใจแล้ว เรายังไม่ต้องกังวลเรื่องงบประมาณที่สำคัญยังมีเวลาได้คัดเลือกบริษัทรับสร้างบ้านที่มีความเป็นมืออาชีพอีกด้วย

  SPECIAL

  HOME SERIES

  แบบพิเศษ (ME


  204)

 • คุณสุนันทา กุลกระจ่าง


  เพราะ“บ้าน”ไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่อยู่อาศัย แต่ยังเป็นสถานที่ปลอดภัยและทำให้เกิดเรื่องราวดี ๆ อีกมากมายในชีวิต

  FIRE

  HOME SERIES

  MODERN STYLE

  F


  193

 • คุณกุลธิดา รัศมี


  ช่วงเวลาแห่งความสุขสำหรับบางคนอาจจะเกิดขึ้นในช่วงสั้น ๆ แต่สำหรับครอบครัว “รัศมี” เวลาแห่งความสุขได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

  FIRE

  HOME SERIES

  MODERN STYLE

  F


  184

 • คุณจำรุญ รอดทับทิม


  “บ้าน” คำสั้น ๆ ที่มีความหมายแตกต่างกันตามความรู้สึกของแต่ละคน

  WATER

  HOME SERIES

  CONTEMPORARY STYLE

  WA


  155

 • MR.ALAN SEDGHI และ คุณวิศนี โกสีนาม


  ลักษณะบ้านนั้นมีความโดดเด่นเป็นพิเศษเพราะเป็นการผสมผสานกันระหว่างสไตล์ Contemporary กับสไตล์ Tropical ทำให้ตัวบ้านนอกจากจะดูสวยงามเข้ากับยุคสมัยแล้วยังดูกลมกลืนและสอดรับไปกับธรรมชาติ

  SPECIAL

  HOME SERIES

  CONTEMPORARY STYLE

  แบบพิเศษ (W


  127)

 • นพ.สมอาจ และคุณรตาภรณ์ ตั้งเจริญ


  นพ.สมอาจ และคุณรตาภรณ์ ตั้งเจริญ สร้างพื้นที่แห่งความสุขให้เกิดขึ้นด้วยการที่เลือกบ้านสไตล์ Contemporary เพราะชอบรูปแบบของบ้านที่ดูไม่ล้าสมัยและก็ไม่ล้ำสมัยจนเกินไป และมีพื้นที่กว้างให้ทุกคนได้มีพื้นที่ส่วนตัว

  METAL

  HOME SERIES

  ELEGANT STYLE

  ME


  127

 • คุณเจอรี่ -คุณพัชรี บรินดูส


  ถึงแม้ว่าเวลาของทั้งคู่ส่วนใหญ่หมดไปกับงานที่ต่างประเทศ แต่เมื่อเหยียบเท้าสู่แผ่นดินไทย ก็อยากพักผ่อนในบ้านที่ตัวเองได้คัดสรรกับมือ ทั้งรูปแบบบ้านและวัสดุ รวมถึงของตกแต่งที่เผยให้เห็นความเป็นตัวตนมากที่สุด

  WATER

  HOME SERIES

  CONTEMPORARY STYLE

  WA


  155

 • คุณสมคิด - คุณพจนา ร่มโพธิ์ทอง


  จากการหาบริษัทรับสร้างบ้านพบว่า พีดี เฮ้าส์ ดีกว่าและล้ำหน้ามากกว่าบริษัทอื่น จึงตัดสินใจติดต่อไป ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ให้คำแนะนำและพาไปชมผลงาน ตรงกับใจเราเป็นอย่างมาก

  WATER

  HOME SERIES

  CONTEMPORARY STYLE

  WA


  155

 • คุณนงนุช ใจเเสน


  แบบบ้านของพีดีเฮ้าส์ เขามีหลายสไตล์แล้วยังมีแบบบ้านที่เป็นธาตุต่างๆ เหมาะกับคนอยู่อาศัย เราก็ชอบความละเอียดของเขา

  WATER

  HOME SERIES

  CONTEMPORARY STYLE

  WA


  137

 • คุณวีระชัย คงประเสริฐ และ คุณภัทรพร แจ้งอริยวงศ์


  ประทับใจกับบ้านหลังนี้มากตั้งแต่การบริการของพนักงาน การเอาใจใส่ คุณภาพของบ้าน และความสวยงามของบ้าน ถูกใจครอบครัวของเรามากเพราะว่าเป็นไปตามที่เราต้องการจริง ๆ ทั้ง ๆ ที่เราไม่ได้มาควบคุมดูแลแต่มันเหมือนมีคนมาควบคุมดูแลแทนเรา

  WATER

  HOME SERIES

  CONTEMPORARY STYLE

  WA


  146

 • นพ.ถนอมศิลป์ - ดร.เยาวเรศ ก้านมะลิ


  เมื่อ “บ้าน” เป็นเหมือนศูนย์กลางและจุดเชื่อมต่อคำว่าครอบครัวได้อย่างดี จนก่อเกิดซึ่งความรักและความอบอุ่น สลักเรื่องราวความรักความผูกพันไว้ภายในบ้านหลังงาม จนกลายเป็นที่ชื่นชอบของใครหลาย ๆ คน

  FIRE

  HOME SERIES

  MODERN STYLE

  F


  123

 • SPECIAL

  HOME SERIES

  MODERN STYLE

  แบบพิเศษ (ME


  204)

  คุณฟ้า และคุณสมหวัง อิทธิศักดิ์สกุล

  การมีบ้านเมื่อพร้อมนอกจากจะได้บ้านที่สวยตรงใจแล้ว เรายังไม่ต้องกังวลเรื่องงบประมาณที่สำคัญยังมีเวลาได้คัดเลือกบริษัทรับสร้างบ้านที่มีความเป็นมืออาชีพอีกด้วย

 • FIRE

  HOME SERIES

  MODERN STYLE

  F


  193

  คุณสุนันทา กุลกระจ่าง

  เพราะ“บ้าน”ไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่อยู่อาศัย แต่ยังเป็นสถานที่ปลอดภัยและทำให้เกิดเรื่องราวดี ๆ อีกมากมายในชีวิต

 • FIRE

  HOME SERIES

  MODERN STYLE

  F


  184

  คุณกุลธิดา รัศมี

  ช่วงเวลาแห่งความสุขสำหรับบางคนอาจจะเกิดขึ้นในช่วงสั้น ๆ แต่สำหรับครอบครัว “รัศมี” เวลาแห่งความสุขได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

 • WATER

  HOME SERIES

  CONTEMPORARY STYLE

  WA


  155

  คุณจำรุญ รอดทับทิม

  “บ้าน” คำสั้น ๆ ที่มีความหมายแตกต่างกันตามความรู้สึกของแต่ละคน

 • SPECIAL

  HOME SERIES

  CONTEMPORARY STYLE

  แบบพิเศษ (W


  127)

  MR.ALAN SEDGHI และ คุณวิศนี โกสีนาม

  ลักษณะบ้านนั้นมีความโดดเด่นเป็นพิเศษเพราะเป็นการผสมผสานกันระหว่างสไตล์ Contemporary กับสไตล์ Tropical ทำให้ตัวบ้านนอกจากจะดูสวยงามเข้ากับยุคสมัยแล้วยังดูกลมกลืนและสอดรับไปกับธรรมชาติ

 • METAL

  HOME SERIES

  ELEGANT STYLE

  ME


  127

  นพ.สมอาจ และคุณรตาภรณ์ ตั้งเจริญ

  นพ.สมอาจ และคุณรตาภรณ์ ตั้งเจริญ สร้างพื้นที่แห่งความสุขให้เกิดขึ้นด้วยการที่เลือกบ้านสไตล์ Contemporary เพราะชอบรูปแบบของบ้านที่ดูไม่ล้าสมัยและก็ไม่ล้ำสมัยจนเกินไป และมีพื้นที่กว้างให้ทุกคนได้มีพื้นที่ส่วนตัว

 • WATER

  HOME SERIES

  CONTEMPORARY STYLE

  WA


  155

  คุณเจอรี่ -คุณพัชรี บรินดูส

  ถึงแม้ว่าเวลาของทั้งคู่ส่วนใหญ่หมดไปกับงานที่ต่างประเทศ แต่เมื่อเหยียบเท้าสู่แผ่นดินไทย ก็อยากพักผ่อนในบ้านที่ตัวเองได้คัดสรรกับมือ ทั้งรูปแบบบ้านและวัสดุ รวมถึงของตกแต่งที่เผยให้เห็นความเป็นตัวตนมากที่สุด

 • WATER

  HOME SERIES

  CONTEMPORARY STYLE

  WA


  155

  คุณสมคิด - คุณพจนา ร่มโพธิ์ทอง

  จากการหาบริษัทรับสร้างบ้านพบว่า พีดี เฮ้าส์ ดีกว่าและล้ำหน้ามากกว่าบริษัทอื่น จึงตัดสินใจติดต่อไป ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ให้คำแนะนำและพาไปชมผลงาน ตรงกับใจเราเป็นอย่างมาก

 • WATER

  HOME SERIES

  CONTEMPORARY STYLE

  WA


  137

  คุณนงนุช ใจเเสน

  แบบบ้านของพีดีเฮ้าส์ เขามีหลายสไตล์แล้วยังมีแบบบ้านที่เป็นธาตุต่างๆ เหมาะกับคนอยู่อาศัย เราก็ชอบความละเอียดของเขา

 • WATER

  HOME SERIES

  CONTEMPORARY STYLE

  WA


  146

  คุณวีระชัย คงประเสริฐ และ คุณภัทรพร แจ้งอริยวงศ์

  ประทับใจกับบ้านหลังนี้มากตั้งแต่การบริการของพนักงาน การเอาใจใส่ คุณภาพของบ้าน และความสวยงามของบ้าน ถูกใจครอบครัวของเรามากเพราะว่าเป็นไปตามที่เราต้องการจริง ๆ ทั้ง ๆ ที่เราไม่ได้มาควบคุมดูแลแต่มันเหมือนมีคนมาควบคุมดูแลแทนเรา

 • FIRE

  HOME SERIES

  MODERN STYLE

  F


  123

  นพ.ถนอมศิลป์ - ดร.เยาวเรศ ก้านมะลิ

  เมื่อ “บ้าน” เป็นเหมือนศูนย์กลางและจุดเชื่อมต่อคำว่าครอบครัวได้อย่างดี จนก่อเกิดซึ่งความรักและความอบอุ่น สลักเรื่องราวความรักความผูกพันไว้ภายในบ้านหลังงาม จนกลายเป็นที่ชื่นชอบของใครหลาย ๆ คน

หน้าแรก / ผลงานที่ผ่านมา / ความประทับใจลูกค้า
ความประทับใจลูกค้า
หน้าแรก / ผลงานที่ผ่านมา / ความประทับใจของลูกค้า
ความประทับใจลูกค้า

เพื่อเป็นการสื่อสารและเปิดโอกาสให้ท่านเจ้าของบ้านที่สร้างบ้านกับ พีดี เฮ้าส์ ได้พูดคุย แนะนำติชม และเล่าถึงความรู้สึกต่างๆว่าเป็นอย่างไรที่ได้สัมผัสกับทีมงาน พีดี เฮ้าส์ ที่ผ่านมาในระหว่างการสร้างบ้าน เพื่อให้สามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าทุกท่าน ...

Line

เพื่อเป็นการสื่อสารและเปิดโอกาสให้ท่านเจ้าของบ้านที่สร้างบ้านกับ พีดี เฮ้าส์ ได้พูดคุย แนะนำติชม และเล่าถึงความรู้สึกต่างๆ ว่าเป็นอย่างไรที่ได้สัมผัสกับทีมงาน พีดี เฮ้าส์ ที่ผ่านมาในระหว่างการสร้างบ้าน เพื่อให้สามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าทุกท่าน ...

Line

แบบบ้านทั้งหมด