adidas fotballskoBilliga Fotbollströjor Barn
รักษ์โลก - พีดีเฮ้าส์ รับสร้างบ้าน

รักษ์พลังงาน รักษ์โลก

ภาวะโลกร้อน เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกันร่วมแก้ปัญหา เรารวบรวมข้อมูลในการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาโลกของเรา

Google Plus

การออกแบบบ้านให้ประหยัดพลังงาน

ปลูกต้นไม้ทรงสูงเพื่อบังแสงอาทิตย์ โดยที่จะต้องให้มีกระแสลมเย็นพัด ผ่านใต้พุ่มใบในความเร็วที่พอเหมาะ

108 วิธีประหยัดพลังงาน อีกหนทางช่วยชาติ ของคนไทย

ประเทศไทยต้องใช้เงินเกือบ 300,000 ล้านบาทต่อปี

วิธีประหยัดน้ำมัน

ตรวจตราลมยางเป็นประจำ เพราะยางที่อ่อนเกินไปนั้น ทำให้ สิ้นเปลืองน้ำมันมากกว่ายางที่มีปริมาณลมยางตามที่มาตรฐาน กำหนด

สารพัดวิธีประหยัดไฟ ลดใช้พลังงาน... ช่วยคุณ ช่วยโลก

8 วิธี ประหยัดไฟ ลดใช้พลังงานในบ้าน

จับกระแสโลกร้อนใส่อาหาร

ทิศทาง Food Industry หลังวิกฤตเมลามีน โลกทั้งโลก ตกอยู่ในภวังค์ และสิ่งที่ตามมาก็คือ การมองหาอาหารที่ได้รับการรับรองมาตราฐานอาหารปลอดภัย

Green Packaging

ปัจจุบันประชากรชาวไทยทิ้งขยะประเภทบรรจุภัณฑ์ปีละ 4,500 ,000 ตัน คิดเป็น 31% ของขยะมูลฝอยทั้งหมด และมีเพียง 19% ของขยะเท่านั้นที่ถูกนำไปรีไซเคิล

ทำบ้านให้ ประหยัดพลังงาน

วิธีต่อไปนี้เป็นวิธีที่การประหยัดพลังงานในบ้าน ที่คุณสามารถทำได้เองและทำได้ทันที โดยไม่ต้องไปซื้อหาหรือติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดพลังงานอื่นใด

เครื่องทำน้ำร้อน แบบใหม่ “Solar Heater”

เครื่องทำน้ำร้อน ที่ใช้กันตามบ้านเรือนทั่วไป ส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบใช้ไฟฟ้ากันแทบทั้งสิ้น

การประหยัดพลังงาน "เครื่องใช้ไฟฟ้า" (เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า)

เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าสามารถแบ่งตามลักษณะของการใช้งานได้ 2 ประเภท