ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเรา รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็น ประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจเรื่องบ้าน และลูกค้าของบริษัททุกๆ ท่าน

06 ต.ค.2559

ปทุมดีไซน์ฯ กรุ๊ป สัมมนา “งานบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน”

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

Google Plus

         บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลอป จำกัด กรุ๊ป นำโดย นายสิทธิพร สุวรรณสุต ประธานกรรมการ จัดสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร ในหัวข้อ “งานบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน” ให้แก่ หัวหน้างานบัญชีและการเงิน ผู้จัดการบัญชี ผู้จัดการการเงิน ผู้จัดการสาขา ที่ปรึกษา และผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้บริหารระดับระดับสูง กลุ่มบริษัทในเครือ อาทิเช่น บจก.พีดีสยาม ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส, บจก.เอ็ม แอนด์ เอส ครีเอชั่น, บจก.ปทุมดีไซน์ ดีเวลอป (ชลบุรี), บจก.อุบล รับสร้างบ้าน, บจก.พิษณุโลก รับสร้างบ้าน, บจก.ร้อยเอ็ด โฮมบิลเดอร์ฯลฯ เป็นต้น
 
        สำหรับวัตถุประสงค์ของการสัมมนาในครั้งนี้ ก็เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อันได้แก่  อัพเดทการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป การจัดทำงบการเงิน เอกสารและการชำระภาษี และการวิเคราะห์งบการเงินอย่างมืออาชีพ ภายใต้นโยบายบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณสุจิตรา สิริวิพัธน์ กรรมการ บริษัท จี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล การบัญชี จำกัด และ คุณกวิณภาพ ปรีดี ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมด้วยคณะทำงานเป็นผู้บรรยายและเวิร์กชอป งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี  เมื่อเร็วๆ นี้