ข่าวอสังหาริมทรัพย์

รวบรวมข่าวความเคลื่อนไหว ในแวดวงอสังหาฯ ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจเรื่องบ้าน และลูกค้าได้อัพเดทข่าวสาร

09 ส.ค.2560

ออมสิน-ธอส.โหมช่วยลูกหนี้พ้นน้ำ

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวอสังหาริมทรัพย์

Google Plus

ทีมข่าวการเงินโพสต์ทูเดย์

          ปัญหาน้ำท่วมใหญ่ที่เกิดขึ้นกับภาคอีสานของไทยใน ขณะนี้ ทำให้ทั้งธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ต่างก็ออกมาตรการมาช่วยเหลือลูกค้าอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะลูกค้าสินเชื่อ บ้านที่ต้องผ่อนค่างวดในแต่ละเดือน ต่างก็ได้รับผลกระทบไปตามๆ กัน
          ทั้งนี้ ออมสินได้ออกมาตรการบรรเทา ภาระลูกค้าสินเชื่อของธนาคารเป็นกรณี เร่งด่วน ในวงเงินรวม 5,000 ล้านบาท โดยสามารถยื่นความต้องการได้ที่สาขา ที่ลูกค้ามีบัญชีเงินกู้หรือสาขาในพื้นที่ประสบภัย ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 ธ.ค.นี้

          สำหรับมาตรการผ่อนปรนการชำระหนี้ให้แก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบมี 3 ทางเลือก ได้แก่

          1.พักชำระเงินต้นไม่เกิน 3 ปี หรือ 2.พักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ยอีก 50% ไม่เกิน 3 ปี หรือ  3.พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยระยะ เวลาไม่เกิน 3 เดือน (สำหรับผู้ไม่มีรายได้ ประจำเป็นเงินเดือน) โดยหลังครบกำหนดแล้วยังไม่สามารถชำระหนี้ตามปกติได้ สามารถใช้ทางเลือกตามข้อ 1 หรือ ข้อ 2           เพิ่มเติมได้ ขึ้นอยู่กับความเดือดร้อนและ ความเสียหายที่ได้รับแล้วแต่กรณี

          นอกจากนี้ ยังให้สินเชื่อเพื่อต่อเติมหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยอีกรายละไม่เกิน 5 แสนบาท แต่ต้องไม่เกิน 90% ของราคา ประเมินที่ดินพร้อมอาคาร ผ่อนชำระภายใน 30 ปี โดยออมสินไม่คิดดอกเบี้ย ปีแรก หรือ 0% ต่อปี
          หลังจากนั้น ปีที่ 2-3 คิดดอกเบี้ย 3% ต่อปี ปีที่ 4 เป็นต้นไป คิดดอกเบี้ย MRR- 0.75 ต่อปี (ปัจจุบันดอกเบี้ย MRR ออมสินอยู่ที่ 7%)

          ส่วน ธอส.เองก็ได้เตรียมวงเงินไว้ 500 ล้านบาท โดยจัด 2 มาตรการลดดอกเบี้ยและภาระหนี้ที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือลูกค้าประชาชนในพื้นที่ จ.สกลนคร ไปก่อน ประกอบด้วย

          มาตรการที่ 1 สำหรับลูกค้าเดิม ธอส. กรณีหลักประกันที่อยู่อาศัยที่จดจำนองกับ ธอส.ได้รับผลกระทบ ธอส.จะลดภาระดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชำระ โดยคิดดอกเบี้ย 0% ต่อปี นาน 3 เดือนแรก เดือนที่ 4-12 คิดดอกเบี้ย MRR-2.5% ปีที่ 2 คิดดอกเบี้ย MRR-2%
          ปีที่ 3 คิดดอกเบี้ย MRR-1% และปีที่ 4 จนถึงครบอายุสัญญาเงินกู้ กรณีลูกค้าสวัสดิการ คิดดอกเบี้ย MRR-1% กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป คิดดอกเบี้ย MRR-0.5% (ปัจจุบันดอกเบี้ย MRR ธอส. อยู่ที่ 6.75%)
          
          ส่วนมาตรการที่ 2 สำหรับลูกค้าใหม่ หรือลูกค้าเดิม ธอส. ที่อาคารหรือบ้านได้รับ ความเสียหายสามารถขอกู้เพิ่มหรือกู้ใหม่ เพื่อปลูกสร้างทดแทนหลังเดิม หรือกู้ซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหาย คิด ดอกเบี้ยเงินกู้คงที่ 3% นาน 3 ปี
          หลังจากนั้น กรณีลูกค้าสวัสดิการ คิดดอกเบี้ย MRR-1% ส่วนลูกค้ารายย่อย คิดดอกเบี้ย MRR-0.5% วงเงินให้กู้ ต่อรายไม่เกิน 1 ล้านบาท/1 หลักประกัน ลูกค้าสามารถติดต่อยื่นเรื่องได้ที่สาขา ธอส.ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 
ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
(วันที่ 9 สิงหาคม 2560)