ข่าวอสังหาริมทรัพย์

รวบรวมข่าวความเคลื่อนไหว ในแวดวงอสังหาฯ ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจเรื่องบ้าน และลูกค้าได้อัพเดทข่าวสาร

25 ธ.ค.2561

ยื่นกู้บ้านล้านหลัง2ม.ค.

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวอสังหาริมทรัพย์

Line

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยถึงผลสรุปการเปิดจองสิทธิ์สินเชื่อโครงการบ้านล้านหลังรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท ภายใต้กรอบวงเงินรวม 50,000 ล้านบาทซึ่ง ธอส.ได้เปิดให้จองสิทธิ์ภายในวันเดียวพร้อมกันทุกสาขาทั่วประเทศเมื่อวันที่ 23 ธ.ค.2561 ที่ผ่านมาว่า นับตั้งแต่ ธอส. ได้เปิดให้จองสิทธิ์สินเชื่อสำหรับลูกค้าคนแรกตั้งแต่เวลา 08.30 น. จนกระทั่งลูกค้าที่ได้รับบัตรคิวคนสุดท้ายเมื่อเวลา 18.00 น. และได้รับการจองสิทธิ์ในเวลา 21.30 น. นั้นผลปรากฏว่ายอดจองสิทธิ์สินเชื่อทั่วประเทศรวม 127,000 ล้านบาทสูงกว่ากรอบวงเงินสินเชื่อสำหรับลูกค้ารายย่อยของโครงการซึ่งกำหนดไว้ที่ 50,000 ล้านบาท

โดยในจำนวนนี้แบ่งเป็นยอดจองสิทธิ์สินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีนาน5ปีแรกจำนวน 113,000 ล้านบาท และยอดจองสิทธิ์สินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้เกิน 25,000 บาทต่อเดือน อัตราดอกเบี้ย 3%ต่อปีนาน3ปีแรกจำนวน14,000ล้านบาทนอกจากนี้ยังแบ่งเป็นการจองสิทธิ์เพื่อซื้อทรัพย์รอการขาย(เอ็นพีเอ)ในเว็บไซต์ www.ghbmillionhome.com จำนวน6,000รายการซึ่งทั้งหมดเป็นที่อยู่อาศัยที่มีราคาซื้อ-ขายไม่เกิน1ล้านบาทและพร้อมให้ผู้ซื้อเข้าอยู่อาศัยได้ในไตรมาสที่2ของปี2562

ทั้งนี้ ผู้จองสิทธิ์สินเชื่อโครงการบ้านล้านหลังสามารถนำข้อความสั้น (เอสเอ็มเอส) ที่ธนาคารส่งมายังหมายเลขหมายโทรศัพท์มือถือผู้ที่ได้รับสิทธิ์ ซึ่งธนาคารได้ระบุรหัสการจองสิทธิ์ โดยผู้จองสิทธิ์สามารถนำไปตรวจสอบได้ที่ธนาคารตามวันที่กำหนดให้ยื่นกู้ได้ที่ www.ghbank.co.th ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค.2561 เป็นต้นไป โดยธนาคารได้กำหนดให้ผู้ที่จองสิทธิสินเชื่อในกลุ่ม 59,000 ล้านบาทแรก โดยยื่นคำขอกู้กับธนาคารได้ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค.-29 มี.ค.2562และผู้จองสิทธิส่วนที่เหลือกำหนดให้ยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่1เม.ย.-28 มิ.ย.2562 ทั้งนี้ เมื่อถึงลำดับของตนเองแล้วต้องติดต่อยื่นคำขอกู้กับธนาคารภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขา
 
ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
(วันที่ 25 ธันวาคม 2561)