ข่าวอสังหาริมทรัพย์

รวบรวมข่าวความเคลื่อนไหว ในแวดวงอสังหาฯ ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจเรื่องบ้าน และลูกค้าได้อัพเดทข่าวสาร

26 มิ.ย.2562

กนง.คงดอกเบี้ย 1.75% พร้อมปรับลดจีดีพีเหลือ 3.3% ส่งออก 0%

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวอสังหาริมทรัพย์

Line

 

        กนง.มีมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ยที่ 1.75% พร้อมลดประมาณการจีดีพีปีนี้โต 3.3% ส่งออกเหลือ 0% ผลกระทบสงครามการค้า

        นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. ว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ 7:0 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.75% ต่อปี พร้อมปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยในปีนี้เหลือขยายตัวที่ 3.3% จากเดิมคาดว่าจะขยายตัวได้ 3.8% และปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี’63 เหลือขยายตัว 3.7% จากเดิมร้อยละ 3.9 จากการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวชะลอลงกว่าที่ประเมินไว้มาก เนื่องจากเศรษฐกิจคู่ค้าเเละปริมาณการค้าโลกชะลอลง จากภาวะสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ที่รุนแรงขึ้น ส่งผลให้การส่งออกปีนี้ ไม่ขยายตัว หรือ ร้อยละ 0 ลดลงจากเดิมที่คาดว่าจะโตร้อยละ 3 ต่อปี โดยคณะกรรมการนโยบายการเงิน จะติดตามความเสี่ยงสงครามการค้า การขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศอุตสาหกรรมหลักและความเสี่ยงจากความขัดแย้งระว่างประเทศ

        ส่วนการบริโภคภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.8 ในปีนี้ โดยยังได้รับแรงกดดันจากหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง รวมทั้งรายได้และการจ้างงานที่ชะลอลง ในภาคการผลิตเพื่อส่งออก ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ ขยายตัวร้อยละ 2.2 เนื่องจากประกาศใช้ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี 2563 ที่คาดว่าจะล่าช้าไปอีก 3 เดือนข้างหน้า ที่จะมีการเริ่มเบิกจ่ายงบในช่วงต้นปี 2563 และการเลื่อนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจบางแห่ง อย่างไรก็ตาม กนง.ยอมรับว่าเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลง แต่อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในระดับที่ผ่อนคลาย ที่จะสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ

        มองไปข้างหน้า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงตามแรงส่งจากอุปสงค์ต่างประเทศเป็นสำคัญ คณะกรรมการจะติดตามพัฒนาการของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และเสถียรภาพระบบการเงิน รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงต่างๆ โดยเฉพาะผลกระทบของสภาวะการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อประกอบการดำเนินนโยบายการเงินที่เหมาะสมในระยะต่อไป

ที่มา : www.prachachat.net
(26 มิถุนายน 2562)