ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเรา รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็น ประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจเรื่องบ้าน และลูกค้าของบริษัททุกๆ ท่าน

27 ส.ค.2551

ปทุมดีไซน์...พัฒนาศักยภาพทีมงาน(2)

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

Line

ประตู-หน้าต่างไวนิลหรือ UPVC ...วัสดุทดแทนไม้
ถือเป็นวัสดุที่กำลังมาแรงและได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ด้วยคุณสมบัติของวัสดุที่มีความทนทานต่อสภาพอากาศ และไม่ยืดหดตัวเช่นไม้ธรรมชาติทั่วไป ทำให้วันนี้เจ้าของบ้าน สถาปนิก วิศวกร และบริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำ จึงหันมาเลือกใช้ประตู-หน้าต่างไวนิล สำหรับเป็นวัสดุก่อสร้างบ้านหลังสวยกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น ปทุมดีไซน์ เล็งเห็นถึงคุณสมบัติอันโดดเด่น ความคุ้มค่า และคุณประโยชน์ที่จะได้รับในระยะยาวของการนำวัสดุทดแทนไม้ดังกล่าวมาใช้ในการก่อสร้าง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยา กรธรรมชาติ อันได้แก่ป่าไม้ของประเทศและประเทศใกล้เคียง ที่ถูกทำลายลงมาอย่างต่อเนื่อง ปทุมดีไซน์ จึงหันมาเลือกใช้วัสดุประเภทไวนิลหรือ UPVC มาใช้สำหรับการก่อสร้างบ้านแทนไม้มากขึ้น
พร้อมกันนี้ได้ร่วมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ ประตู-หน้าต่างไวนิลวินด์เซอร์ จัดอบรมสัมมนาทีมงาน เพื่อให้ความรู้แก่ทีมงานสถาปนิก วิศวกร  เจ้าหน้าฝ่ายขาย และผู้ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างของบริษัทฯทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พร้อมทั้งมีการทดสอบประกอบและติดตั้งด้วยตัวเอง เพื่อให้มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริง