ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเรา รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็น ประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจเรื่องบ้าน และลูกค้าของบริษัททุกๆ ท่าน

13 ส.ค.2550

งานแถลงข่าว

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

Line

  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2550 ที่ผ่านมา ทีมผู้บริหาร บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จำกัด ได้จัดงานแถลงข่าวประจำปี 2550 ขึ้น ณ ห้อง VIP GRAND PANAROMA  โรงแรม ดิ เอมเมอร์รัลด์    โดยมีสื่อมวลชนสาย อสังหาริมทรัพย์และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังถึงนโยบายและแผนงานการตลาดของบริษัทฯในปี 2550 นี้ โดยมี    คุณสิทธิพร สุวรรณสุต ประธานกรรมการ และ คุณมาลี สุวรรณสุต ขึ้นชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่างๆให้แก่สื่อมวลชนที่เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวในวันนั้น
  ทั้งนี้โดยเนื้อหาและรายละเอียดตามที่ คุณสิทธิพร กล่าวแถลงข่าวสรุปใจความได้โดยย่อคือ บริษัทฯได้ประ เมินสถานการณ์และภาพรวมของธุรกิจรับสร้างบ้านในปี 2550ให้สื่อมวลชนรับทราบ   และในส่วนของบริษัทฯนั้นได้ทำการรีแบรนดิ้ง โดยทำการเปลี่ยนสัญลักษณ์โลโก้ใหม่ พร้อมเปลี่ยนชื่อเรียก ปทุมดีไซน์ เป็น  พีดี เฮ้าส์ เพื่อให้จดจำและเข้าใจง่ายขึ้นว่าเป็นบริษัทรับสร้างบ้านหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับบ้าน นอกจากนี้ยังเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชื่อ “สอดแนม” ซึ่งจะเริ่มออนแอร์ทางทีวีและเคเบิ้ลทีวี ตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ใหม่ให้ผู้บริโภคจดจำ พีดี เฮ้าส์ ได้ง่ายและเข้าใจมากขึ้น