ขั้นตอนการสมัคร


PD House มีนโยบายการให้สิทธิการขยายสาขาแก่ผู้สนใจลงทุน และให้สิทธิเพิ่มเติม กับแฟรนไชส์ซีที่มีการจัดการที่ดีและมีความพร้อมในการขยายสาขาต่อ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

 

Step 1
กรอกรายละเอียดฟอร์มใบสมัครแฟรนไชส์ให้ครบถ้วน และส่งมาที่ ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์
Step 2
บริษัทฯ จะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น โดยจะนัดหมายท่านเพื่อขอสัมภาษณ์ถึงความตั้งใจในการจะร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ รวมทั้งพิจารณาความพร้อมของท่านในด้านต่างๆ
Step 3
ภายหลังจากท่านได้รับการคัดเลือกในขั้นต้นแล้ว ทีมงานของ PD House จะให้ข้อมูลท่านในเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมการจนถึงการเปิดดำเนินธุรกิจ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในส่วนของบริษัทฯ ที่ท่านควรรับทราบ พร้อมทั้งเปิดเผยสัญญาและข้อตกลงแฟรนไชส์ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ให้ท่านพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ ก่อนจะทำการลงนามร่วมกันในลำดับต่อไป
Step 4
การลงนามสัญญาแฟรนไชส์ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ กับตัวแทนบริษัทฯ หรือผู้บริหารระดับสูงของ PD House
Step 5
บริษัทฯ จะจัดฝึกอบรมให้กับท่านและทีมงาน โดยจัดขึ้นที่ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ และฝึกอบรมภาคปฏิบัติที่สำนักงาน PD House สาขาใดสาขาหนึ่ง เพื่อให้เข้าใจกระบวนการทำงานและมาตรฐานต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ รวมทั้งมั่นใจว่าท่านสามารถบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Step 6
Branch set up and opening
ทีมงานสนับสนุนการเปิดศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ จะออกแบบและให้คำปรึกษาการตกแต่งสำนักงาน รวมทั้งจัดซื้อ-จัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งมีทีมงานสนับสนุนไปร่วมปฏิบัติงานกับท่าน ในช่วงแรกของการเปิดดำเนินธุรกิจอย่างน้อย 14 วัน