หน้าแรก / Franchise
Franchise
หน้าแรก / Franchise

Franchise


บริษัทฯยังมีนโยบายจะขยายสาขาและตลาดรับสร้างบ้านออกไปทั่วประเทศ ภายใต้แบรนด์ "ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์" โดยมีแผนจะเปิดสาขาแห่งใหม่เพิ่มให้ครบ 50 สาขาภายในปี 2557 ทั้งในรูปแบบ "ลงทุนเอง" และ "แฟรนไชส์" ให้แก่ผู้สนใจลงทุนหรือผู้มีใจรักงานบริการรับสร้างบ้านอย่างมืออาชีพ

Line

บริษัทฯยังมีนโยบายจะขยายสาขาและตลาดรับสร้างบ้านออกไปทั่วประเทศ ภายใต้แบรนด์ "ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์" โดยมีแผนจะเปิดสาขาแห่งใหม่เพิ่มให้ครบ 50 สาขาภายในปี 2557 ทั้งในรูปแบบ "ลงทุนเอง" และ "แฟรนไชส์" ให้แก่ผู้สนใจลงทุนหรือผู้มีใจรักงานบริการรับสร้างบ้านอย่างมืออาชีพ

Line


แฟรนไชส์ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ คืออะไร

 

 

หากจะกล่าวถึงแฟรนไชส์รับสร้างบ้าน ก็คือ ธุรกิจรับสร้างบ้านที่ใช้ระบบแฟรนไชส์ในการขยายธุรกิจนั่นเอง ที่ผ่านมา บริษัท พีดีเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ถือว่าเป็นผู้บุกเบิกในการนำระบบระบบแฟรนไชส์มาใช้กับธุรกิจรับสร้างบ้านในประเทศไทย ภายหลังจากที่ได้ตัดสินใจพัฒนาสู่ระบบการขยายตัวแบบ “ธุรกิจแฟรนไชส์” โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐคือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 
PD House ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและพัฒนาธุรกิจสู่ระบบแฟรนไชส์ในปี 2551 และต่อมาจึงมีนโยบายเปิดโอกาสให้นักลงทุน ที่มีความสนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ เข้าร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจ “ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์” ในรูปแบบแฟรนไชส์ 
 
ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งจากผู้ที่เข้ามาลงทุนและกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการรับสร้างบ้าน เนื่องจากลูกค้านั้นมีความมั่นใจในเรื่องของคุณภาพและบริการที่มีมาตรฐาน อันเกิดจากการที่เจ้าของสิทธิหรือแฟรนไชส์ซอร์ มีระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานและมาตรฐานไว้รองรับสาขาที่จะเปิดเพิ่มขึ้น ซึ่งระบบที่ว่านี้หมายถึง การฝึกอบรมแฟรนไชส์ซีมากกว่า 200 ชั่วโมงก่อนเริ่มต้นธุรกิจ นอกจากนี้ ระหว่างการดำเนินธุรกิจตลอดอายุสัญญาก็ยังมีการอบรม เพื่อเป็นการทบทวนหรืออัพเดทความรู้ รวมถึงกระบวนการทำงานใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ คอยให้คำปรึกษา เนื่องจากการมีสาขาเพิ่มมากขึ้น และกระจายไปในแต่ละภูมิภาค ปัญหาที่แต่ละสาขาพบในแต่ละพื้นที่ก็จะไม่เหมือนกัน ดังนั้นแต่ละสาขาจึงต้องการคำแนะนำที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น 
 
นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบมาตรฐาน เพราะหัวใจสำคัญของธุรกิจแฟรนไชส์ก็คือ “มาตรฐาน” การรักษามาตรฐานที่ว่านี้ ไม่ใช่แค่การที่แฟรนไชส์ซอร์กำหนดสิ่งที่เรียกว่า มาตรฐาน ขึ้นมาใส่ไว้ในเอกสารสักชิ้นแล้วจะถือว่ามีมาตรฐานได้ แต่การที่จะรักษามาตรฐานของธุรกิจไว้จำเป็นต้องมีการ “ตรวจสอบ” การดำเนินงานของแต่ละสาขาอย่างสม่ำเสมอนั่นเอง
 
แฟรนไชส์ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์นั้นได้รับรางวัลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หน่วนงานภาครัฐที่ส่งเสริมและผู้สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชสไทย ให้สามารถขยายสาขาได้ทั่วประเทศและก้าวไปสู่สากล อันประกอบไปด้วย

 
  • รางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ ปี 2552

  • รางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ดีเด่น ด้านการบริหารจัดการ ประจำปี 2553

  •  
  • รางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ดีเด่น ด้านผลประกอบการ ประจำปี 2555

  •  

แฟรนไชส์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ แตกต่างอย่างไร

แฟรนไชส์ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ แตกต่างกับการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์อื่น ๆ ก็ด้วยเพราะ.. 
“บ้าน” คือ ปัจจัย 4 ที่มีความจำเป็นของมนุษย์ มีมูลค่าทางจิตใจ และมีมูลค่าสูง  
“บ้าน” คือ ความฝัน ความภาคภูมิใจ ของผู้นำและสมาชิกในครอบครัว
“บ้าน” คือ ศูนย์รวมความสุขและความอบอุ่นของทุกคนในครอบครัว

ผู้ลงทุนแฟรนไชส์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ก็คือผู้ดำเนินธุรกิจที่ช่วยสร้างฝัน สร้างความภาคภูมิใจ สร้างความสุข และสร้างความอบอุ่นให้แก่ทุกครอบครัว ฉะนั้นย่อมนำมาซึ่งความภาคภูมิใจในฐานะผู้ส่งมอบสิ่งที่กล่าวมา และคำชื่นชมที่ได้รับจากครอบครัวผู้ที่เคยใช้บริการสร้างบ้านจากท่าน

“บ้าน” ดังที่กล้าวไว้ข้างต้นว่ามีคุณค่าทางจิตใจ และมีมูลค่าต่อหน่วยหลักล้านบาทหรือหลายล้านบาท ฉะนั้นผู้ลงทุนแฟรนไชส์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ จึงไม่มีความจำเป็นจะต้องขายผลิตภัณฑ์หรือให้บริการจำนวนมาก ๆ หรือนับร้อยนับพันหน่วย ถึงจะได้จับต้องเงินหลักล้านบาท เหมือนเช่นลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์อื่น ๆ PD House ไม่มีความจำเป็นต้องเน้นการขายปริมาณหรือจำนวนมาก ๆ แต่จะเน้นคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการที่ลูกค้าจะได้รับเป็นสำคัญ กับจำนวนหรือปริมาณที่ไม่มากจนเกินไป

จากแนวคิดที่แตกต่างและกล้าลงมือทำก่อนใคร รวมถึงการพัฒนาธุรกิจอย่างไม่หยุดนิ่ง ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจรับสร้างบ้าน ภายใต้เครื่องหมายการค้าหรือแบรนด์ “PD House” สามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำในธุรกิจรับสร้างบ้านได้อย่างน่าภาคภูมิใจ อีกทั้งยังได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการ ในแวดวงธุรกิจเดียวกันและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบมาโดยตลอด ดังนั้น จึงช่วยให้ผู้ลงทุนแฟรนไชส์ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ เป็นที่ยอมรับด้วยเช่นกัน
 
 

จุดเด่นของการลงทุนแฟรนไชส์ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ 

PD House มีศักยภาพขององค์กรอันโดดเด่นหลายด้าน ซึ่งนำไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ และทำให้แฟรนไชส์ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ มีโอกาสพบกับความสำเร็จได้ง่ายกว่าการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ด้วยตัวเอง อันประกอบไปด้วย

 

 

1. Innovation

“Multi-joint Lock System” หรือเรียกย่อ ๆ ว่า MLS นวัตกรรมโครงสร้างเสา-คานสำเร็จรูป ที่ออกแบบโดยทีมวิศวกรผู้เชียวชาญของ พีดีเฮ้าส์ ผลิตจากโรงงานทันสมัยและนำไปติดตั้ง ณ สถานที่ก่อสร้าง ซึ่งตอบโจทย์ทั้งในเรื่องความถูกต้องแม่นยำ ลดขั้นตอนการก่อสร้าง ลดระยะเวลาก่อสร้าง ลดจำนวนการใช้แรงงานคน และช่วยให้การจัดการก่อสร้างง่ายขึ้น

“Home Builder project management Application” ระบบบริหารโครงการก่อสร้างและสื่อสารระหว่างกัน บนเวบและแอพพลิเคชั่นที่ทันสมัย สามารถสั่งงาน ติดตามงาน ได้ทุกที่ทุกเวลาบนโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่ ช่วยให้การควบคุมแผนงานก่อสร้าง การบริหารจัดการ การควบคุมคุณภาพ การควบคุมระยะเวลาก่อสร้างบ้านทุกหลัง สามารถจัดการได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น สะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพแท้จริง

2. Variety / Customized

ดีไซน์แบบบ้านสวยและทันสมัย โดยทีมสถาปนิกของ PD House ที่ออกแบบไว้หลากหลายสไตล์และมากกว่า 200 แบบบ้าน สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายรสนิมยม และตรงกับงบประมาณที่ตั้งไว้ในระดับราคาตั้งแต่ 1.5 - 20 ล้านบาท โดยลูกค้าสามารถเลือกปลูกสร้างได้ตามแบบบ้านที่ตรงใจ เหมาะสมกับขนาดที่ดินและงบประมาณได้ทันที

กรณี ลูกค้ามีความต้องการเฉพาะหรือพิเศษ สามารถเลือกแบบบ้านที่ใกล้เคียงกับความต้องการเป็นอันดับแรกก่อน จากนั้นทีมงานสถาปนิกและผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินราคา ในฐานะผู้สนับสนุนธุรกิจแฟรนไชส์ จะทำการปรับแบบบ้านและคำนวณราคาค่าก่อสร้างที่เพิ่ม-ลดตามจริง เพื่อนำเสนอลูกค้าพิจารณาก่อนตัดสินใจปลูกสร้าง
ภายใต้แนวคิด “เพื่อให้ลูกค้าสบายใจและสะดวกที่สุด” ทีมงานสถาปนิก วิศวกร และผู้เชี่ยวชาญการประเมินราคาค่าก่อสร้าง พร้อมให้บริการผู้ลงทุนและลูกค้าที่มาใช้บริการอย่างเต็มใจ

3. Brand Royalty

PD House นับเป็นแบรนด์ชั้นนำในธุรกิจรับสร้างบ้านประเทศไทย ดำเนินธุรกิจรับสร้างบ้านมานานกว่า 25 ปี โดย “ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป” ที่มากด้วยประสบการณ์และผลงานสร้างบ้านที่ลูกค้าพึงพอใจใจกว่า 1 หมื่นหลัง จึงเป็นสิ่งยืนยันได้ถึงความเชื่อมั่นที่ผู้บริโภคมีต่อ PD House

ลูกค้าที่ใช้บริการสร้างบ้านและมีความประทับใจ PD House นั้นยินดีและพร้อมจะแนะนำหรือบอกต่อเพื่อน ๆ และญาติพี่น้องให้มาใช้บริการอีกด้วย รวมถึงยังช่วยเป็นกระบอกเสียงและประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทั่วไป ได้รับรู้ถึงความประประทับใจที่มีต่อการใช้บริการสร้างบ้านกับ PD House ด้วยการให้สัมภาษณ์ความประทับใจลงใน “Baan Sukjai Magazine” นิตยสารเพื่อคนรักบ้านและครอบครัวรักษ์โลก

4. Alliance

ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ทั้งต่อลูกค้าและคู่ค้านานกว่า 25 ปี ตลอดจนแนวคิดที่ก้าวหน้าและทันสมัยของทีมผู้บริหาร ทำให้ PD House เป็นที่ยอมรับของคู่ค้าและมีพันธมิตรทางธุรกิจมากมาย ที่พร้อมให้การสนับสนุนทางธุรกิจ อันได้แก่ Suppliers, Sub-contractors และธนาคารผู้ให้บริการสินเชื่อเพื่อการลงทุน และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

“Home Builder Alliance” คือแนวคิดการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ทีมผู้บริหารมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่แวดวงธุรกิจรับสร้างบ้าน ด้วยการถ่ายทอด DNA ของ PD House ผ่านระบบแฟรนไชส์ เพื่อจะสร้างพันธมิตรธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเหมือน ๆ กันภายใต้แบรนด์ PD House

5. Products Differentiation

การออกแบบบ้านที่สวยงามและทันสมัย โดยทีมงานสถาปนิกและทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์มายาวนาน ทำให้รูปทรงและประโยชน์ใช้สอยของบ้านทุกหลัง ถูกออกแบบให้มีเอกลักษณ์และสะท้อนรสนิยม ของผู้เป็นเจ้าของบ้านได้อย่างชัดเจน จดจำได้ง่ายว่าเป็นแบบบ้านที่ออกแบบและสร้างโดย PD House

การคัดสรรแต่วัสดุสร้างบ้านที่มีคุณภาพโดยผู้ผลิตที่มีมาตรฐานระดับสากล กระบวนก่อสร้างที่มีมาตรฐานการทำงานที่ชัดเจน ทำให้ผลงานการสร้างบ้านทุกหลังของ PD House มีมาตรฐานฝีมือและคุณภาพที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบผู้รับเหมาสร้างบ้านทั่ว ๆ ไป

6. Guaranteed / After-Sales Services

จากการออกแบบโครงสร้างตามหลักวิศวกรรม การคัดสรรวัสดุคุณภาพ จนถึงการควบคุมงานก่อสร้างในทุกขั้นตอน PD House จึงมั่นใจได้ว่าบ้านทุกหลัง มั่นคงแข็งแรงและมีอายุการใช้งานยามนาน และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการสร้างบ้าน จึงกล้ารับประกันโครงสร้างหลักนานถึง 20 ปี อีกทั้งยังดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ทั่วไป 2 ปีเต็ม เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าคนสำคัญและสร้างการบอกต่อ

7. Services / Easy access

ผู้บริโภคที่สนใจสร้างบ้านกับ PD House สามารถติดต่อขอรับข้อมูล เลือกชมแบบบ้านสวย ขอรับคำปรึกษาเรื่องการสร้างบ้านได้ ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด โดยที่สามารถติดต่อใช้บริการกับศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ใกล้บ้านหรือที่สะดวกที่สุด (ไม่จำเป็นจะต้องติดต่อกับศูนย์ฯ) ทั้งยังสามารถติดตามความก้าวหน้างาก่อสร้างบ้าน โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปถึงพื้นที่ก่อสร้างอีกด้วยจากที่กล่าวมาข้างต้น ย่อมทำให้ผู้ลงทุนแฟรนไชส์ศูนย์รับสร้างบ้าน ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการเริ่มต้นธุรกิจจากศูนย์ (0) หรือแบบว่างเปล่า ไม่ต้องเสี่ยงลองผิดลองถูก ไม่ต้องเสียเปรียบกับการแข่งขันในฐานะผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่ผู้บริโภคไม่เคยรู้จัก และแบกรับความเสี่ยงอื่นๆ อีกหลายประการ