ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ
 • ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Line
10 พ.ค.2564

โปรโมชั่น "ลดทะลุมาสก์"

Line
 


ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ เข้าใจและห่วงใยคุณ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผล กระทบต่าง ๆ มากมาย ทั้งด้านเศรษฐกิจ และความวิตกกังวลต่าง ๆ ในการป้องกัน และรับมือกับจากโรคระบาดนี้ จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแบบเข้าใจและห่วงใยคุณ ด้วยโปรโมชั่น "ลดทะลุมาสก์" สำหรับผู้ที่กำลังจะตัดสินใจสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง กับการเริ่มต้นดี ๆ ให้คุณได้บ้านที่ตรงตามความต้องการ วัสดุก่อสร้างคุณภาพ และในราคาที่คุ้มค่า ที่ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ทั่วประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการกว่า 50 จังหวัด ใกล้ที่ไหนติดต่อที่นั้น
 • จอง-เซ็น-จบรับทอง
 • ส่วนลดค่าสร้างบ้าน มูลค่าสูงสุด 1,500,000 บาท
 • วงเงินอัพเกรดวัสดุ มูลค่าสูงสุด 300,000 บาท
 • ประกันภัยโควิด+แพ้วัคซีน คุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท
 

ราคาบ้าน 2 ล้านบาทขึ้นไป - 3 ล้านบาท     
 • จอง-เซ็น-จบ รับทองหนัก 1 บาท เมื่อจองและเซ็นสัญญา ภายในระยะเวลาโปรโมชั่น
 • ส่วนลดค่าสร้างบ้าน มูลค่าสูงสุด 250,000 บาท
 • ประกันภัยโควิด-19 + แพ้วัคซีน “ครบ จบ คุ้ม” จากวิริยะประกันภัยคุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท สำหรับทุกคนในครอบครัว มูลค่า 5,000 บาท
 

ราคาบ้าน 3 ล้านบาทขึ้นไป – 5 ล้านบาท
 • จอง-เซ็น-จบ รับทองหนัก 1 บาท เมื่อจองและเซ็นสัญญา ภายในระยะเวลาโปรโมชั่น
 • ส่วนลดค่าสร้างบ้าน มูลค่าสูงสุด 380,000 บาท
 • วงเงินอัพเกรดวัสดุ มูลค่าสูงสุด 80,000 บาท  
 • ประกันภัยโควิด-19 + แพ้วัคซีน “ครบ จบ คุ้ม” จากวิริยะประกันภัยคุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท สำหรับทุกคนในครอบครัว มูลค่าสูงสุด 10,000 บาท
 
หมายเหตุ
○      ราคาบ้าน 3 ล้านบาทขึ้นไป - 4 ล้านบาท
 • ส่วนลดค่าสร้างบ้าน มูลค่าสูงสุด 250,000 - 300,000 บาท
 • วงเงินอัพเกรดวัสดุ มูลค่าสูงสุด 50,000 บาท
○      ราคาบ้าน 4 ล้านบาทขึ้นไป - 5 ล้านบาท
 • ส่วนลดค่าสร้างบ้าน มูลค่าสูงสุด 320,000 - 380,000 บาท
 • วงเงินอัพเกรดวัสดุ มูลค่าสูงสุด 80,000 บาท

ราคาบ้าน 5 ล้านบาทขึ้นไป – 8 ล้านบาท
 • จอง-เซ็น-จบ รับทองหนัก 1 บาท เมื่อจองและเซ็นสัญญา ภายในระยะเวลาโปรโมชั่น
 • ส่วนลดค่าสร้างบ้าน มูลค่าสูงสุด 580,000 บาท
 • วงเงินอัพเกรดวัสดุ มูลค่าสูงสุด 150,000 บาท
 • ประกันภัยโควิด-19 + แพ้วัคซีน “ครบ จบ คุ้ม” จากวิริยะประกันภัยคุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท สำหรับทุกคนในครอบครัว มูลค่าสูงสุด 10,000 บาท


หมายเหตุ
○      ราคาบ้าน 5 ล้านบาทขึ้นไป - 6.5 ล้านบาท
 • ส่วนลดค่าสร้างบ้าน มูลค่าสูงสุด 400,000 - 480,000 บาท
 • วงเงินอัพเกรดวัสดุ มูลค่าสูงสุด 100,000 บาท
○      ราคาบ้าน 6.5 ล้านบาทขึ้นไป - 8 ล้านบาท
 • ส่วนลดค่าสร้างบ้าน มูลค่าสูงสุด 500,000 - 580,000 บาท
 • วงเงินอัพเกรดวัสดุ มูลค่าสูงสุด 150,000 บาท

ราคาบ้าน 8 ล้านบาทขึ้นไป - 12 ล้านบาท
 • จอง-เซ็น-จบ รับทองหนัก 1 บาท เมื่อจองและเซ็นสัญญา ภายในระยะเวลาโปรโมชั่น
 • ส่วนลดค่าสร้างบ้าน มูลค่าสูงสุด 930,000 บาท
 • วงเงินอัพเกรดวัสดุ มูลค่าสูงสุด 250,000 บาท
 • ประกันภัยโควิด-19 + แพ้วัคซีน “ครบ จบ คุ้ม” จากวิริยะประกันภัยคุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท สำหรับทุกคนในครอบครัว มูลค่าสูงสุด 10,000 บาท

หมายเหตุ
○      ราคาบ้าน 8 ล้านบาทขึ้นไป - 10 ล้านบาท
 • ส่วนลดค่าสร้างบ้าน มูลค่าสูงสุด 600,000 - 780,000 บาท
 • วงเงินอัพเกรดวัสดุ มูลค่าสูงสุด 200,000 บาท

○      ราคาบ้าน 10 ล้านบาทขึ้นไป - 12 ล้านบาท
 • ส่วนลดค่าสร้างบ้าน มูลค่าสูงสุด 800,000 - 930,000 บาท
 • วงเงินอัพเกรดวัสดุ มูลค่าสูงสุด 250,000 บาท

ราคาบ้าน 12 ล้านบาทขึ้นไป
 • จอง-เซ็น-จบ รับทองหนัก 1 บาท เมื่อจองและเซ็นสัญญา ภายในระยะเวลาโปรโมชั่น
 • ส่วนลดค่าสร้างบ้าน มูลค่าสูงสุด 1,500,000 บาท
 • วงเงินอัพเกรดวัสดุ มูลค่าสูงสุด 300,000 บาท
 • ประกันภัยโควิด-19 + แพ้วัคซีน “ครบ จบ คุ้ม” จากวิริยะประกันภัยคุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท สำหรับทุกคนในครอบครัว มูลค่าสูงสุด 10,000 บาท

หมายเหตุ
○      ราคาบ้าน 12 ล้านบาทขึ้นไป - 14 ล้านบาท
 • ส่วนลดค่าสร้างบ้าน มูลค่าสูงสุด 1,000,000 - 1,100,000 บาท
 • วงเงินอัพเกรดวัสดุ มูลค่าสูงสุด 280,000 บาท
○      ราคาบ้าน 14 ล้านบาทขึ้นไป - 16 ล้านบาท
 • ส่วนลดค่าสร้างบ้าน มูลค่าสูงสุด 1,150,000 - 1,300,000 บาท
 • วงเงินอัพเกรดวัสดุ มูลค่าสูงสุด 300,000 บาท
○      ราคาบ้าน 16 ล้านบาทขึ้นไป - 18 ล้านบาท
 • ส่วนลดค่าสร้างบ้าน มูลค่าสูงสุด 1,350,000 - 1,500,000 บาท
 • วงเงินอัพเกรดวัสดุ มูลค่าสูงสุด 300,000 บาท

ระยะเวลาโปรโมชั่น: ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม  2564
เซ็นสัญญาภายใน:  30 มิถุนายน 2564

สถานที่: ที่ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ทุกสาขาทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์ทุกช่องทาง
เงื่อนไข : โปรโมชั่นครั้งที่ 4/2564
 • เฉพาะลูกค้าที่ปลูกสร้างบ้านในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม) เท่านั้น กรณีลูกค้าที่ปลูกสร้างบ้านในพื้นที่ต่างจังหวัด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบ        โปรโมชั่นตามที่กำหนดไว้
 • สำหรับลูกค้าที่จองปลูกสร้างบ้านตามแบบบ้านมาตรฐานกับ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น (จองปลูกสร้างบ้านภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และเซ็นสัญญา 30 มิถุนายน 2564 เท่านั้น)
 • ส่วนลดค่าสร้างบ้าน ใช้เป็นส่วนลดในมูลค่าเงินเซ็นสัญญาในวันที่ทำสัญญาปลูกสร้างบ้าน
 • จอง-เซ็น-จบ รับทองหนัก 1 บาท เมื่อจองและเซ็นสัญญา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่านั้น โดยทองคำจะมอบให้ลูกค้าที่ตรงตามเงื่อนไขเมื่อเซ็นสัญญาและชำระเงินตามสัญญาครบถ้วน
 • ประกันภัยโควิด-19 + แพ้วัคซีน “ครบ จบ คุ้ม” จากวิริยะประกันภัย คุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท สำหรับทุกคนในครอบครัว ค่าเบี้ยประกัน 1,250 บาท/คน
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายรายการอื่น ๆ ได้
 • เงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลงตามที่บริษัทฯ กำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า