ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ
  • ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Line
05 ก.พ.2567

พีดีเฮ้าส์ จัดอบรม ‘หลักสูตรแฟรนไชส์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ รุ่นที่ 46’

Line

          บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เจ้าของสิทธิ์และผู้บริหารมาตรฐานศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ โดยนายสิทธิพร สุวรรณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายพิศาล ธรรมวิเศษ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจรับสร้างบ้าน 1, นางมาลี สุวรรณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายทรัพยากร, นายสมศักดิ์ สุขวารี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานมาตรฐานธุรกิจ,นายชยพล สุพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิศวกรรม, นางสาวจิราภา สุวรรณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสถาปัตยกรรม และนางสาวถิรพร สุวรรณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด  สวมบทบาทวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ จัดอบรมหลักสูตรแฟรนไชส์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ รุ่นที่ 46
 
 
 

          ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรและธุรกิจรับสร้างบ้าน แก่บุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขายและหัวหน้าโครงการ โดยมีเนื้อหาสาระอาทิเช่น ภาพรวมธุรกิจรับสร้างบ้าน ความเป็นมาขององค์กร พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า ความรู้และขั้นตอนเกี่ยวกับการสร้างบ้านและวัสดุก่อสร้าง รวมถึงจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมพาคณะผู้เข้าร่วมอบรมศึกษางานก่อสร้างจริง ตามขั้นตอนการก่อสร้างบ้าน ได้แก่ งานโครงสร้าง โครงหลังคา ก่อ-ฉาบผนัง ติดตั้งฝ้า เพดาน ประตู-หน้าต่าง งานระบบไฟฟ้า ประปา และสุขาภิบาล ฯลฯ เป็นต้น
 
 
 

           นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรเจ้าของผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง มาแนะนำสินค้าและให้ความรู้ สร้างความเข้าใจถึงคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างของบริษัท อาทิเช่น หลังคา Shingle Roof, แผ่นหลังคา PD Insulated Ceramic Metal Roof, ระบบหลังคากระเบื้องตราเพชร, ประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม TOSTEM, พื้นไม้ลามิเนต KRONOTEX, สีทาภายนอก-ภายใน TOA, ระบบระบายอากาศภายในบ้าน PD Fresh airflow เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการสร้างบ้านภายใต้แนวคิดบ้านประหยัดพลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บ้านเพื่อสุขภาพ และบ้านผู้สูงอายุ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักงาน บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด