ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเรา รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็น ประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจเรื่องบ้าน และลูกค้าของบริษัททุกๆ ท่าน

28 ส.ค.2551

ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวและเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนปี 2551

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

Line

         เมื่อวันที่  7  กุมภาพันธ์   2551  ที่ผ่านมา ทีมผู้บริหาร บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จำกัด หรือ พีดี เฮ้าส์  ได้จัดงานแถลงข่าวประจำปี 2551 ขึ้น ณ  ห้องเรือนใหญ่   ร้านอาหารใบไม้ร่าเริง (สาขาเกษตร)     โดยมีสื่อมวลชนสาย อสังหาริมทรัพย์และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังถึงแผนการตลาดพีดี เฮ้าส์ปี  2551   นี้ โดยมี    คุณสิทธิพร สุวรรณสุต ประธานกรรมการ และ คุณพิศาล  ธรรมวิเศษ  กรรมการผู้จัดการสายงานก่อสร้าง  ขึ้นชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่างๆให้แก่สื่อมวลชนที่เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าว
         ทั้งนี้โดยเนื้อหาและรายละเอียดตามที่ คุณสิทธิพร กล่าวแถลงข่าวสรุปใจความได้โดยย่อคือ พีดี เฮ้าส์ จะหันไปเน้นตลาดต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น โดยในปีนี้จะเปิดสาขาใหม่เพิ่มอีก 2 สาขา คือ ประจวบคีรีขันธ์ และพิษณุโลก จากเดิมมี 4 สาขาคือ ชลบุรี  นครราชสีมา  ขอนแก่น  นครปฐม ตามแผนระยะยาว 5 ปีตั้งเป้าเปิดสาขาต่างจังหวัด 10 สาขา
         นอกจากนี้บริษัทฯ เตรียมงบประมาณ 10 ล้านบาท ในการสร้างการรับรู้ และส่งเสริมการตลาด โดยจะร่วมกับพันธ์มิตร เช่น สถาบันการเงิน ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ ในการจัดสัมมนาอบรมความรู้ให้แก่ช่างฝีมือ และยังมีแผนจะส่งแบบบ้านกว่า 40 แบบใหม่ เข้าโครงการบ้านติดสลาก ของกระทรวงพลังงาน และตั้งเป้ากำไรปีนี้ 30 ล้านบาท  
        เสร็จจากการแถลงในช่วงบ่าย พีดี เฮ้าส์ ก็ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์และรับประทานอาหารค่ำร่วมกัน เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณจากคณะผู้บริหารของบริษัทฯ    ซึ่งได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและทำงานร่วมกับสื่อมวลชนมาตลอดปี 2550   ที่ผ่านมา