ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเรา รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็น ประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจเรื่องบ้าน และลูกค้าของบริษัททุกๆ ท่าน ...

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์

Line

งานประชุมสัมมนาพนักงานประจำปี 2550 ครั้งที่ 2

28 ส.ค. 2551 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา พีดี เฮ้าส์

ภาพบรรยากาศการจัดงานสัมมนา “นวัตกรรมสร้างบ้านเพื่ออนาคต”

28 ส.ค. 2551 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2550 ที่ผ่านมา ทีมงาน พีดี เฮ้าส์

พีดี เฮ้าส์เยี่ยมชมโรงงานกระเบื้องเซรามิคคอตโต้

28 ส.ค. 2551 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2550 ที่ผ่านมา ทีมงาน พีดี เฮ้าส์

พีดี เฮ้าส์เยี่ยมชมโรงงานกระเบื้องซีแพค สระบุรี 2

28 ส.ค. 2551 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 ที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศ งาน การสัมมนาผู้บริหารและพนักงานประจำปี

28 ส.ค. 2551 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2550 ที่ผ่านมา

ปทุมดีไซน์...พัฒนาศักยภาพทีมงาน (3)

28 ส.ค. 2551 บริษัท คลอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด(มหาชน)

โครงการอบรมการติดตั้งและใช้งานระบบ

28 ส.ค. 2551 จากการที่ บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จำกัด

ปทุมดีไซน์...พัฒนาศักยภาพทีมงาน

27 ส.ค. 2551 คอนกรีต...สำหรับงานโครงสร้างบ้าน

ปทุมดีไซน์...พัฒนาศักยภาพทีมงาน(2)

27 ส.ค. 2551 ประตู-หน้าต่างไวนิลหรือ UPVC ...วัสดุทดแทนไม้