แนะนำผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่เราคัดสรรมาเพื่อคุณ นอกเหนือจากเพื่อความคงทนแข็งแรง เรายังคำนึงถึง การอนุรักษ์พลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Line

เทคโนโลยี โครงสร้างสำเร็จรูป MLS เพื่อคุณภาพบ้านที่ดีกว่า

ข่าวและสาระน่ารู้ / แนะนำผลิตภัณฑ์

Line

Multi Joint Lock System
เทคโนโลยี โครงสร้างสําเร็จรูป เพื่อคุณภาพบ้านที่ดีกว่า

         สำหรับประเทศไทย เทคโนโลยีก่อสร้างในลักษณะชิ้นส่วนหรือโครงสร้างสำเร็จรูปนั้น มีการนำมาใช้กันในวงการก่อสร้างนานแล้ว โดยระยะแรกๆ จะนิยมใช้กับสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล แม้กระทั่งการก่อสร้างงานสาธารณูปโภค โดยสั่งผลิตหรือหล่อชิ้นส่วนมาจากโรงงาน เพื่อนำมาประกอบติดตั้งที่หน้างาน อาทิ งานก่อสร้างทางด่วน สะพาน ฯลฯ เป็นต้น ปัจจุบันมีเทคโนโลยีการก่อสร้างหลายแขนง ทั้งที่พัฒนาในประเทศและนำเข้าเทคโนโลยีมาจากต่างประเทศ ตามที่กล่าวไปข้างต้นคือ การก่อสร้างโดยใช้ชิ้นส่วนสำเร็จ (Precast/Prefabrication System) การก่อสร้างแบบกลุ่ม (Modular Construction) เหล่านี้บ่งบอกถึงวิทยาการอันก้าวไกลสำหรับวงการก่อสร้างไทย

         “บ้าน” แม้จะเป็นหน่วยก่อสร้างประเภทที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก แต่ปัจจุบันวงการธุรกิจสร้างบ้านได้พัฒนาไปไกล ทั้งเทคโนโลยีการก่อสร้าง เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้การก่อสร้าง ฯลฯ โดยมีผู้ประกอบการสร้างบ้านหลายรายได้นำเอา ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป ซึ่งได้แก่ เสา คาน แผ่นพื้น และผนังต่างๆ ที่ทำการหล่อชิ้นงานจากโรงงานจนสำเร็จ จากนั้นจึงนำไปติดตั้งที่หน้างาน มาใช้แทนวิธีการก่อสร้างแบบเดิมๆ (โครงสร้างหล่อในที่)

         ในประเทศไทย การออกแบบและติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูปนั้น ส่วนใหญ่ยังคงเป็นลักษณะการเชื่อมต่อเหล็กแกนของชิ้นงาน ด้วยวิธีเชื่อมไฟฟ้าบริเวณจุดยึดต่อกันของโครงสร้างเสาและคาน อันเป็นวิธีประกอบหรือติดตั้งโครงสร้างสำเร็จรูปแบบเดิมๆ ที่มีมานานแล้ว แต่ปัจจุบันผู้ประกอบการสร้างบ้านบางราย ได้พัฒนาและนำโครงสร้างสำเร็จรูปที่แตกต่างไปจากแบบเดิมๆ มาใช้ในการสร้างบ้านทุกหลังที่เราเรียกว่า โครงสร้างสำเร็จรูประบบมัลติจ๊อยล็อคซิสเต็มส์ หรือ Multi-joint Lock System (MLS)

         โครงสร้างสำเร็จรูป Multi-joint Lock System หรือ MLS นั้นถูกพัฒนาการออกแบบด้านวิศวกรรม  ศึกษาและพัฒนาระบบมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการยึดต่อและยึดเหนี่ยวโครงสร้างระหว่าง เสา คาน พื้น ในทุกจุดที่มีการเชื่อมต่อกัน การออกแบบจุดต่อเสาและคานเป็นแบบ Socket หรือเรียกว่าเบ้าและเดือย สามารถยึดติดกันได้โดยไม่ต้องใช้วิธีเชื่อมต่อเหล็ก ความแม่นยำของโครงสร้างสำเร็จรูป MLS เป็นที่ยอมรับในวงการก่อสร้าง ทั้งเรื่องของระยะ ขนาด ระดับ แนวดิ่ง และแนวฉากของโครงสร้างที่ทำการติดตั้งแล้วเสร็จนั้น จะได้มาตรฐานและคุณภาพเหนือกว่า ลดระยะเวลาในการก่อสร้าง ลดจำนวนคนงาน ลดมลภาวะหน้างาน ได้ดีกว่าระบบหล่อในที่อย่างชัดเจน
ด้วยการออกแบบทางวิศวกรรมและการควบคุมคุณภาพ ในทุกขั้นตอนการผลิตจากโรงงานนั้น มีความแม่นยำมากในการผลิตชิ้นงาน และยังเลือกใช้คอนกรีตรับกำลังสูงกว่าทั่วไปเกือบ 2 เท่า ท่านจึงมั่นใจได้ว่าบ้านทุกหลังจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ได้คุณภาพสม่ำเสมอและมั่นคงแข็งแรง ลดข้อผิดพลาดระหว่างทำงาน ณ ไซต์งานก่อสร้าง ช่วยให้ท่านได้บ้านที่เสร็จสมบูรณ์เร็วกว่าระบบโครงสร้างคอนกรีตหล่อในที่

         "บ้าน ที่ผมหมายถึงรางวัลของชีวิตและครอบครัว ผมยิ่งต้องตรวจสอบและวิเคราะห์แล้วว่า บริษัทรับสร้างบ้านต้องมีความรับผิดชอบสูงและไว้วางใจได้ ที่สำคัญต้องมีการรับประกันโครงสร้างด้วยครับ"

        คุณสิทธิชัย จิตอัคคะ - คุณมาลี คงสิบและครอบครัว หนึ่งเสียงสะท้อนจากผู้ที่เลือกใช้บริการกับบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพ และเลือกใช้เทคโนโลยีก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนในครอบครัว ให้มีความสุข ความสบายใจ สามารถเริ่มต้นได้ด้วยการใช้เทคโนโลยี MLS สำหรับการสร้างบ้านหรือที่อยู่อาศัยหลังใหม่ เพื่อให้บ้านที่จะอยู่อาศัยตลอดชีวิต มั่นคงแข็งแรง ดูแลรักษาง่าย มีความสวยงาม อีกทั้งปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยทุกคน นั่นคือหนึ่งในปณิธานอันดีของบริษัทรับสร้างบ้านพึงมี ….
 

 
ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์
เราสร้างบ้านเพื่ออนาคต

Line