WA-137

Google Plus   

   

  • ลักษณะบ้าน2ชั้น
  • ห้องนอน3ห้อง
  • ห้องน้ำ3ห้อง
  • ที่จอดรถ0คัน
  • พื้นที่ใช้สอย206ตารางเมตร
  • ขนาดที่ดิน63ตารางวา
  • กว้าง14เมตร
  • ยาว18เมตร

แบบแปลน

  • แบบแปลนชั้น 1

  • แบบแปลนชั้น 2