เกร็ดความรู้

ศูนย์รวบรวมข้อมูลเรื่องเกร็ดความรู้สำหรับการดูแลรักษาบ้าน การตกแต่งบ้าน ให้สวยงามอยู่เสมอ เพราะบ้านคือศูนย์รวมความสุขของทุกคนในครอบครัว ...

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์

Line

รางน้ำฝน

รางน้ำฝนเป็นส่วนตกแต่งเพิ่มเติมของบ้านที่ได้ทั้งประโยชน์และความสวยงาม การเลือกใช้รางน้ำฝนจึงต้องเลือกให้เข้ากับลักษณะของตัวบ้าน

ไม้เทียม

ไม้เทียม หมายถึงวัสดุในงานช่างที่ไม่ได้ทำมาจากไม้ แต่นำวัสดุอื่นๆมาผสมกับไม้และสารเคมีบางอย่าง

ทำไม? ต้องเลือกบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพ

ในช่วงชีวิตหนึ่งนั้น คนทุกคนอยากมีบ้านเป็นของตนเองอย่างน้อยหนึ่งหลัง

หลังคาบ้าน (ตอนที่ 2)

หลังคาบ้าน (ตอนที่ 1)

หลังคาเป็นจุดเด่นของบ้านที่มองเห็นได้ในระยะไกล และดูเหมือนเป็นความภาคภูมิใจของเจ้าของบ้าน

การตกแต่งภายใน

“บ้าน” เป็นปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ และตอบสนองต่อความต้องการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

เทคนิคการทาสี

บ้านจะสวยงามและกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมได้ ต้องมีองค์ประกอบต่างๆที่เหมาะสม เช่น รูปทรง วัสดุและสี

เครื่องปรับอากาศ ตอนที่ 2 (การเลือกใช้เครื่องปรับอากาศ)

สิ่งที่ทุกคนต้องการจากการใช้เครื่องปรับอากาศในบ้านเรา คือ ความเย็น

บ้านกับปีเกิด