WA-183

Google Plus   

    

 • ลักษณะบ้าน3ชั้น
 • ห้องนอน3ห้อง
 • ห้องน้ำ4ห้อง
 • ที่จอดรถ3คัน
 • พื้นที่ใช้สอย282ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน72ตารางวา
 • กว้าง17.50เมตร
 • ยาว17เมตร

แบบแปลน

 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

 • แบบแปลนชั้น 3