EA-124

Google Plus   

    

  • ลักษณะบ้าน1ชั้น
  • ห้องนอน2ห้อง
  • ห้องน้ำ2ห้อง
  • ที่จอดรถ1คัน
  • พื้นที่ใช้สอย153ตารางเมตร
  • ขนาดที่ดิน105ตารางวา
  • กว้าง17เมตร
  • ยาว15เมตร

แบบแปลน

  • แบบแปลนชั้น 1