EA-121

Google Plus   

    

  • ลักษณะบ้าน1ชั้น
  • ห้องนอน2ห้อง
  • ห้องน้ำ1ห้อง
  • ที่จอดรถ1คัน
  • พื้นที่ใช้สอย81ตารางเมตร
  • ขนาดที่ดิน63ตารางวา
  • กว้าง14เมตร
  • ยาว18เมตร

แบบแปลน

  • แบบแปลนชั้น 1