EA-118

Google Plus  

  • ลักษณะบ้าน2ชั้น
  • ห้องนอน4ห้อง
  • ห้องน้ำ2ห้อง
  • ที่จอดรถ2คัน
  • พื้นที่ใช้สอย160ตารางเมตร
  • ขนาดที่ดิน45ตารางวา
  • กว้าง14เมตร
  • ยาว13เมตร

แบบแปลน

  • แบบแปลนชั้น 1

  • แบบแปลนชั้น 2