F-154
 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น6,826,000

 • Smart Seriesราคาเริ่มต้น7,746,000

FIRE HOME SERIES
Modern Style

Line
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน4 ห้อง
 • ห้องน้ำ4 ห้อง
 • ที่จอดรถ2 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย316 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน144 ตารางวา
 • กว้าง24 เมตร
 • ยาว24 เมตร
 • หลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น6,826,000

 • Smart Seriesราคาเริ่มต้น7,746,000

 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

FIRE HOME SERIES
Modern Style


 • F-154แบบบ้าน
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน4 ห้อง
 • ห้องน้ำ4 ห้อง
 • ที่จอดรถ2 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย316 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน144 ตารางวา
 • กว้าง24 เมตร
 • ยาว24 เมตร
! หลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก
Line

แบบบ้านอื่นๆ ที่คล้ายกัน

ค้นหา

แบบบ้าน

ค้นหาแบบบ้าน