WA-182

 • Standard Seriesราคาเริ่มต้น4,907,000

 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น5,307,000

WATER HOME SERIES
Contemporary Style

Line
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน3 ห้อง
 • ห้องน้ำ3 ห้อง
 • ที่จอดรถ3 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย237 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน81 ตารางวา
 • กว้าง17 เมตร
 • ยาว19 เมตร
 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2


 

 • Standard Seriesราคาเริ่มต้น4,907,000

 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น5,307,000

 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

WATER HOME SERIES
Contemporary Style


 • WA-182แบบบ้าน
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน3 ห้อง
 • ห้องน้ำ3 ห้อง
 • ที่จอดรถ3 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย237 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน81 ตารางวา
 • กว้าง17 เมตร
 • ยาว19 เมตร
Line

แบบบ้านอื่นๆ ที่คล้ายกัน

ค้นหา

แบบบ้าน

ค้นหาแบบบ้าน