F-206

 • Standard Seriesราคาเริ่มต้น2,710,000

FIRE HOME SERIES
Modern Style

Line
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน3 ห้อง
 • ห้องน้ำ2 ห้อง
 • ที่จอดรถ2 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย156 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน57 ตารางวา
 • กว้าง13 เมตร
 • ยาว17.50 เมตร
 • หลังคา Shingle roof
 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

 • Standard Seriesราคาเริ่มต้น2,710,000

 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

FIRE HOME SERIES
Modern Style


 • F-206แบบบ้าน
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน3 ห้อง
 • ห้องน้ำ2 ห้อง
 • ที่จอดรถ2 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย156 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน57 ตารางวา
 • กว้าง13 เมตร
 • ยาว17.50 เมตร
! หลังคา Shingle roof
Line

แบบบ้านอื่นๆ ที่คล้ายกัน

ค้นหา

แบบบ้าน

ค้นหาแบบบ้าน