WA-215
 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น8,447,000

 • Smart Seriesราคาเริ่มต้น9,743,000

WATER HOME SERIES
Contemporary Style

Line
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน5 ห้อง
 • ห้องน้ำ6 ห้อง
 • ที่จอดรถ- คัน
 • พื้นที่ใช้สอย389 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน119 ตารางวา
 • กว้าง25 เมตร
 • ยาว19 เมตร
 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น8,447,000

 • Smart Seriesราคาเริ่มต้น9,743,000

 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

WATER HOME SERIES
Contemporary Style


 • WA-215แบบบ้าน
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน5 ห้อง
 • ห้องน้ำ6 ห้อง
 • ที่จอดรถ- คัน
 • พื้นที่ใช้สอย389 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน119 ตารางวา
 • กว้าง25 เมตร
 • ยาว19 เมตร
Line

แบบบ้านอื่นๆ ที่คล้ายกัน

ค้นหา

แบบบ้าน

ค้นหาแบบบ้าน