W-234
 • Standard Seriesราคาเริ่มต้น3,974,000

 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น4,153,000

WOOD HOME SERIES
Thai Style

Line
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน3 ห้อง
 • ห้องน้ำ2 ห้อง
 • ที่จอดรถ2 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย172 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน53 ตารางวา
 • กว้าง14.5 เมตร
 • ยาว14.5 เมตร
 • หลังคา PD Insulated ชนิดแผ่นเรียบ, ประตู/หน้าต่างภายนอกใช้ WINDSOR - SMART Hybrid
 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

 • Standard Seriesราคาเริ่มต้น3,974,000

 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น4,153,000

 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

WOOD HOME SERIES
Thai Style


 • W-234แบบบ้าน
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน3 ห้อง
 • ห้องน้ำ2 ห้อง
 • ที่จอดรถ2 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย172 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน53 ตารางวา
 • กว้าง14.5 เมตร
 • ยาว14.5 เมตร
! หลังคา PD Insulated ชนิดแผ่นเรียบ, ประตู/หน้าต่างภายนอกใช้ WINDSOR - SMART Hybrid
Line

แบบบ้านอื่นๆ ที่คล้ายกัน

ค้นหา

แบบบ้าน

ค้นหาแบบบ้าน