EA-243
 • Standard Seriesราคาเริ่มต้น4,103,000

 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น4,553,000

EARTH HOME SERIES
Tropical Style

Line
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน4 ห้อง
 • ห้องน้ำ3 ห้อง
 • ที่จอดรถ2 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย172 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน49 ตารางวา
 • กว้าง12 เมตร
 • ยาว17 เมตร
 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

 • Standard Seriesราคาเริ่มต้น4,103,000

 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น4,553,000

 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

EARTH HOME SERIES
Tropical Style


 • EA-243แบบบ้าน
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน4 ห้อง
 • ห้องน้ำ3 ห้อง
 • ที่จอดรถ2 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย172 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน49 ตารางวา
 • กว้าง12 เมตร
 • ยาว17 เมตร
Line

แบบบ้านอื่นๆ ที่คล้ายกัน

ค้นหา

แบบบ้าน

ค้นหาแบบบ้าน